Author Archive

หนังสือเรียนวัยเยาว์

หนังสือเรียน มานะ มานี ปิติ ชูใจ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Mai-Pen-Rai

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการนำ SLA มาเป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานห้องสมุด กลุ่มที่ 6

สรุปผล    การนำ SLA มาเป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานห้องสมุด
กลุ่ม 6
วันที่   18   พฤษภาคม    2554

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม
ครั้งที่ 3/2554
ประจำเดือน มีนาคม   2554

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มแก้วเจ้าจอม
ครั้งที่ 2/2554
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น เว็บเมลล์ใหม่สถาบัน (เวอร์ชั่นทดสอบ)

เรียนบุคคลการทุกท่าน
คู่มือการใช้งานเบื้องต้น เว็บเมลล์ใหม่ของสถาบัน (เวอร์ชั่นทดสอบ)
http://161.246.34.156/webmailguide.pdf
ฝ่ายควบคุมเครื่อง
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
หรือเข้าดูข้างล่างคะ
webmailguide

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เคยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างไหม

ออเรนจ์ เมโมรี่ wall in your heart
เคยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างไหม….
พอดีชอบโฆษณาตัวนี้มีแง่คิดหลายอย่าง 
หลายคนคงจะคิดถึงโฆษณาตัวนี้บ้างนะคะ
ที่มา  http://www.youtube.com/

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการประชุม KS Time เรื่องการให้บริการเชิงรุก

 
สวัสดีคะดิฉันณิชชา  ได้เป็นตัวแทนในที่ประชุมมีมติให้เป็นคุณลิขิตจด….จดอย่างเดียว 
รายงานช้าไปต้องขออภัยเรียบเรียงข้อมูลอยู่จ้า เป็นครั้งแรกอาจจะเขียนไม่ดีเป็นความเข้าใจของคุณลิขิตเองนะคะ
ต้องขออภัยด้วยเจ้าคะ ขอรายงานเลยนะคะ
ผลการประชุม KS Time เรื่องการให้บริการเชิงรุก วันที่ 23 มิถุนายน 2553  เวลา 14.00 น.  -  15.15 น.

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายละเอียดการประกวดภาพถ่ายใน สจล.

พี่น้องครับ…. มีการประกวดภาพถ่ายในสจล. กำหนดส่งผลงาน 30 มิถุนายน 2553
รายละเอียดอยู่ข้างล่างจ้า
photonews  
อยู่ในเวปของส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
http://kmitlsme13.rector.kmitl.ac.th/pr/index03.html

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

บุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน

บทความธรรมะ 
   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 
วันนี้อาตมาจะเทศน์ เรื่อง “บุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน”
คำว่าบุญ แปลแบบไทยๆ ว่าความดี ความสะอาดแห่งจิต
เวลาให้ของแก่พระสงฆ์เรียกว่าทำบุญ ส่วนการทำบุญในพุทธศาสนาเรียกว่าทำบุญ
ส่วนการทำบุญในพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธี แต่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในธรรมะเรียกว่า บุญกริยาวัตถุ 3
ซึ่งประกอบด้วย ทาน ศีล ภาวนา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »