Author Archive

กระดานความรู้ (KM) ของงานบริการทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ข้อปฏิบัติบรรณารักษ์ยุคใหม่

ในยุคปัจจุบันยุคของเทคโนโลยี  ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ ทันสมัยทันเหตุการณ์ ทุกเรื่อง  รวมไปถึงทุกอาชีพ  รวมถึงอาชีพบรรณารักษ์ ของพวกเราด้วย  ซึ่งพบข้อความดีๆๆน่าสนใจเกี่ยวกับข้อปฎิบัติของบรรณารักษ์ ยุคใหม่มาฝากด้วยค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR and AAR กลุ่มสถาปัตย์

ขอส่งรายงานการทำ  BAR  and  AAR จากการจัดทำกิจกรรม 5 ส  ใน วัน  Big cleaning day  เมื่อวันที่ 22- 24  พฤษภาคม 2555  ของกลุ่มสถาปัตย์ 
ตามไฟล์แนบค่ะBAR2555    AAR

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

AAR : กลุ่ม สถาปัตย์

AAR : กลุ่ม สถาปัตย์
กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day ) ประจำปี พ.ศ. 2554
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม   2554
……………………………………………………………………
After Action Review: AAR
     1. เป้าหมาย (ของกลุ่ม) ในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) นี้คืออะไรบ้าง?
           1. การแก้ไขปรับปรุง และเพิ่มเติม ดัชนีหัวตู้ต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะให้เรียบร้อย
            2.แก้ไขปรับปรุง ป้ายต่างๆ ทีมีสภาพเก่า และชำรุด ให้เรียบร้อยสวยงาม
            3.แก้ไขบอร์ดกิจกรรม 5ส ให้ตรงตามมาตรฐานกลาง
            4. คัดแยกหนังสือ เก่าที่ชำรุด ในห้องอ้างอิง เพื่อจัดเก็บไว้ในห้องเก็บของและเปลี่ยนสถานภาพในระบบให้เรียบร้อย
             5. ทำความสะอาด พื้นที่ กิจกรรม 5 ส ให้สะอาด เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
     2. เป้าหมายข้อใดที่บรรลุเกินคาด (ได้ผลดีเกินคาด) เพราะเหตุใด
       [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR กลุ่มสถาปัตย์ ประจำปี 2554

เป้าหมายกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่
(Big Cleaning Day)  ประจำปี  2554
งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
BAR  =    Before  Action  Review
กลุ่มสถาปัตย์
    มีเป้าหมายในการจัดทำกิจกรรม 5 ส ดังนี้คือ

แก้ไขปรับปรุง และเพิ่มเติม ดัชนีหัวตู้ต่างๆตามที่คณะกรรมการเสนอแนะให้เรียบร้อย
แก้ไขปรับปรุง ป้ายต่างๆที่มีสภาพเก่า และชำรุด ให้เรียบร้อยและสวยงาม
แก้ไขบอร์ดกิจกรรม 5 ส ให้ตรงตามมาตรฐานกลาง
คัดแยกหนังสือเก่าที่ชำรุด ในห้องอ้างอิง เพื่อจัดเก็บไว้ในห้องเก็บของและเปลี่ยน สถานภาพในระบบให้เรียบร้อย
ทำความสะอาด พื้นที่กิจกรรม  5 ส  ให้ สะอาด เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

                                                                                                                                   นางจักกรี มูลจิตร
                                                                                                                                       หัวหน้ากลุ่ม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การให้บริการเครื่องยืมหนังสือด้วยตนเอง ของห้องสมุดคณะสถาปัยกรรมศาสตร์

การให้บริการเครื่องยืมหนังสือด้วยตนเอง  (  self  checkout )     ของห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้ เริ่ม ติดตั้งให้บริการ  และทดลองใช้  เพื่อ ที่จะได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ   เริ่มใช้งานครั้งแรก ก็ มีปัญหา เล็กน้อยได้ แก่  network และ  กระดาษ พริ้นเตอร์ ติด  ไม่สามารถ พริ้น สลิบได้  และได้ มีการแก้ไข  และสามารถ ใช้งานได้  ทาง ห้องสมุดสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้ เริ่มให้บริการ  เนื่องจากเป็นช่วง ปิดเทอม  ทำให้ มีผู้ใช้บริการน้อย  แต่ทางห้องสมุดก็  เริ่มมีการ ประชาสัมพันธ์ และให้ผู้ใช้บริการ  ทดลองใช้ และคาดว่า น่าจะมีการตอบรับที่ดีและ มีผู้ใช้บริการ หนาแน่นในช่วงเปิดภาคเรียนนี้   ซึ่งจะทำผู้ใช้บริการ สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  รวมทั้งเมื่อมีการใช้มากขึ้นก็จะทำให้ทราบถึงปัญหาในการใช้งานและหาวิธีแก้ไขพัฒนาให้ ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  หรือ  ท่านสมาชิก ชาวสำนักหอสมุดกลางจะแนะนำ เพิ่ม เติม  [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แบบฟอร์มใบนำส่งเงินค่าปรับแบบใหม่

แจ้งสมาชิก ทุกท่าน ค่ะ  เกี่ยวการส่งเงินค่าปรับมีการเปลี่ยนแปลง แบบฟอร์มใบนำส่งแบบใหม่มาแจ้งเพื่อทราบค่ะ  ซึ่งพี่ อ้อ ฝากมาประชาสัมพนธ์และรวมทั้ง  แบบฟอร์มมานำเสนอด้วยค่ะ  รวมทั้งเปลี่ยนแปลง  ผู้รับผิดชอบการรับเงิน จากพี่อ้อ เป็นพี่ปุ้ม  ซึ่งนำไปส่งที่เคาน์เตอร์ กองคลังส่วนกลาง  ซึ่งจะเริ่ม  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไปค่ะ  สงสัยหรือมีปัญหา
โทร 3087  พี่อ้อ หรือ  สอบถาม ปู  สถาปัตย์ ค่ะ 5203  ยินดีให้บริการค่ะ
แบบฟอร์มใบนำส่งเงินค่าปรับ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การสร้างบริการเชิงรุก

เรียนพี่ๆน้องและเพื่อน ๆชาว Blog ทุกท่าน ขอนำเสนอบทความดีๆมานำเสนอเพื่อว่าจะมี ไอเดียดีๆในการที่คิดก่อนที่เราจะ Km เรื่องของการบรีการเชิงรุก เพื่อที่พัฒนางานบริการของเราให้เกิดความพึงพอใจและบริการที่เป็นเลิศต่อไปค่ะ
การสร้างบริการเชิงรุก
การสร้างบริการเชิงรุกในห้องสมุด โดยห้องสมุดควรมีบริการครบวงจร สร้างภาพลักษณ์ใหม่ต่อผู้ใช้บริการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

AAR,5ส กลุ่มสถาปัตย์

 
AAR : กลุ่ม สถาปัตย์
กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day ) ประจำปี พ.ศ. 2553
ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน   2553 
…………………………………………………………………… 
After Action Review: AAR
1. เป้าหมาย (ของกลุ่ม) ในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) นี้คืออะไรบ้าง?
1. การแก้ไขปรับปรุง แฟ้มเอกสาร และสะสางเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ตรงกับ มาตรฐานกลาง
2. ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนป้ายชื่อ ต่างๆรวมทั้งจัดทำดัชนีบอกรายละเอียดของตู้ให้ถูกต้องและสวยงาม
3. ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่กิจกรรมทั้งหมด ภายในห้องสมุด รวมทั้งทำความสะอาดเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. เป้าหมายข้อใดที่บรรลุเกินคาด (ได้ผลดีเกินคาด) เพราะเหตุใด
1. แก้ไขเปลี่ยนป้ายต่างๆรวมตั้งการแก้ไขดัชนีตู้
2. การทำความสะอาดบริเวณพื้นที่กิจกรรมเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆและคอมพิวเตอร์
เหตุผล เพราะ1. มีการแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ 2. มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทำกิจกรรมที่ชัดเจน ร่วมทั้งการร่วมมือที่ดีจากสามาชิกกลุ่ม
3 . เป้าหมายข้อใดที่บรรลุผลน้อย หรือไม่ได้ผลเลย เพราะเหตุ?
การสะสางแฟ้มเอกสารต่างๆและการจัดทำแฟ้ม
เหตุผล 1. มีเวลามีจำกัดและจำนวนเอกสารเยอะ 2. [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR เป้าหมายกิจกรรม 5 ส

เป้าหมายกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่
(Big Cleaning Day)  ประจำปี  2553
 งานบริการสารนเทศห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
BAR  =    Before  Action  Review
กลุ่มสถาปัตย์
    มีเป้าหมายในการจัดทำกิจกรรม 5 ส ดังนี้คือ

การแก้ไขปรับปรุง แฟ้มเอกสาร และสะสางเอกสารให้ระเบียบเรียบร้อยให้ตรงตามมาตรฐานกลาง
ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนป้ายชื่อ ต่างๆรวมทั้งดัชนีบอกรายละเอียดของตู้ให้ถูกต้องและสวยงาม
ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ทำกิจกรรมทั้งหมด ภายในห้องสมุด  รวมทั้งทำความสะอาด เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า  คอมพิวเตอร์เป็นต้น  ให้ดูในสภาพพร้อมใช้งาน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »