Author Archive

ขอความร่วมมือในการเปิดหน้าเอกสารปี 2556 ในระบบ Lotus Notes

ขอความร่วมมือในการอัพปี 2556 ในระบบ Lotus Notes ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1.เข้าหน้าจอการใช้งาน ในระบบLotus Notes
2.เลือกที่ File เลือกที่ Database เลือกที่ Open
3.ปรากฏหน้าต่าง  Open Database เลือกตรงช่องแรกServer ให้เลือก crscdomino/ Crsc
4.เลือกช่องถัดไป Database  ให้คลิกเลือกโฟเดอร์ ชื่อสำนักหอสมุดกลาง ทำการดับเบิ้ลคลิก
5.ในช่อง Database ให้เลือกสำนักหอสมุดกลาง2556 ทำการดับเบิ้ลคลิกค่ะ
6.เป็นการเสร็จขั้นตอนการอัพปี2556 ให้ทำเช่นนี้ทุกปีที่ขึ้นพ.ศ.ใหม่นะคะ หากต้องการสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 5085 ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการแจ้งซ่อมในระบบส่วนบำรุงฯ/การจัดทำพ.1 ส่งไปยังส่วนพัสดุ

สวัสดีค่ะ พี่น้องชาวสำนักหอสมุดกลาง
เรื่อง การแจ้งซ่อมในระบบส่วนบำรุงฯ/การจัดทำพ.1 ส่งไปยังส่วนพัสดุ
          เนื่องจากทางงานสารบรรณได้มีการลงบันทึกการแจ้งซ่อม และจัดหาจัดซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ภายในสำนักหอสมุดกลาง เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน จึงขอความร่วมมือบุคลากรที่เป็นเจ้าของเรื่อง เมื่อได้รับวัสดุจากส่วนพัสดุ/ผลการดำเนินการซ่อมจากส่วนบำรุงฯ แล้วขอความกรุณาโทรแจ้งมายังงานสารบรรณ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้รองผู้อำนวยการ อ.ประสาร ตังติสานนท์  ขอบคุณค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอความร่วมมือในการเปิดหน้าเอกสารปี 2555 ในระบบ Lotus Notes

สวัสดีปีใหม่ค่ะ พี่น้องชาวหอสมุดกลาง  ขอให้ทำงานอย่างมีความสุข  ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา สุขภาพแข็งแรง ตลอดปีและตลอดไปนะคะ
ปีใหม่กันแล้ว  ก็อยากขอความร่วมมือในการอัพปี 2555 ในระบบ Lotus Notes ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1.เข้าหน้าจอการใช้งาน ในระบบLotus Notes
2.เลือกที่ File เลือกที่ Database เลือกที่ Open
3.ปรากฏหน้าต่าง  Open Database เลือกตรงช่องแรกServer ให้เลือก crscdomino/ Crsc
4.เลือกช่องถัดไป Database  ให้คลิกเลือกโฟเดอร์ ชื่อสำนักหอสมุดกลาง ทำการดับเบิ้ลคลิก
5.ในช่อง Database ให้เลือกสำนักหอสมุดกลาง2555 ทำการดับเบิ้ลคลิกค่ะ
6.เป็นการเสร็จขั้นตอนการอัพปี2555 ให้ทำเช่นนี้ทุกปีที่ขึ้นพ.ศ.ใหม่นะคะ หากต้องการสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 5085 ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา

สวัสดีค่ะ พี่ๆ น้องๆ สำนักหอสมุดกลาง
                  ด้วยทางส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลได้ฝากแจ้งเรื่องการลา พี่ๆ น้องๆ สำนักหอสมุดกลาง จะยกเลิกการลาให้ใช้แบบฟอร์มใบขอยกเลิกการลา ซึ่งได้ทำการเวียนแจ้งในระบบโลตัสโน๊ตเรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อก่อนจะโทรแจ้งยกเลิกโดยตรงกับคุณนิสากร การยกเลิกเช่นนี้เป็นการผิดระเบียบ เนื่องจากได้มีการเซ็นอนุมัติให้แล้ว  จึงได้มีแบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลานี้ขึ้นค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เรื่อง อัลตราซาวด์ช่องท้อง

 เรียนแจ้งสมาชิกหอสมุดกลางทุกท่าน
      งานสุขภาพอนามัย  แจ้งวันตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง
 ในวันที่ 5  ต.ค.54  เริ่มตั้งแต่เวลา 7.00 -11.30 น.  งดน้ำงดอาหารไปด้วยนะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หมึกปริ้นเตอร์ค่ะ

ประชาสัมพันธ์จ้าพี่น้องชาวหอสมุด เรื่อง หมึกปริ้นเตอร์ค่ะ
ด้วยทางส่วนพัสดุได้ฝากแจ้งมาว่า   หมึกปริ้นเตอร์ที่ใช้หมดแล้วเวลาเบิกหมึกปริ้นเตอร์อันใหม่ ให้นำหมึกปริ้นเตอร์อันเก่าที่หมดแล้ว ทุกรุ่น มาคืนที่ส่วนพัสดุ ติดต่อคุณจินดารัตน์ นะคะ ขอบคุณค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »