Author Archive

รายงานการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากร ประจำปี 2557

1. สิ่งที่ท่านพบเห็นที่น่าสนใจและประทับใจ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การตรวจเงินค่าปรับในระบบ Millennium

ในแต่ละวันที่ต้องการตรวจเช็คความถูกต้องมีขั้นตอนดังนี้…Find

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แนะนำการให้บริการสื่อโสตฯ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา

ขอแนะนำการให้บริการสื่อโสตฯเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา มีการดำเนินการตามเอกสารแนบ CD

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการเปิดบริการ 24 ชั่วโมง วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555

รายงานการเปิดบริการ 24 ชั่วโมง ของห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วันอาทิตย์ที่   29  กรกฎาคม  2555
รายนามผู้ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง

นางปราณี  อยู่คง
นางสาวสุปราณี  สอนเจริญ
นายประพันธ์  สังข์ทองงาม
นายสันติธรรม  สันตินันตรักษ์

       ถึงวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์แต่นักศึกษาก็ยังหนาแน่นเหมือนทุกๆวัน ช่วงเวลา 16.30 – 18.30 น.

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสถานการณ์ วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555

รายงานสถานการณ์ 24 ชั่วโมง วันที่ 27 มีนาคม 2555
มีรายนามผู้ปฎิบัติงานดังต่อไปนี้
1)ปราณี อยู่คง เคาน์เตอร์บริการ
2)อนงค์  คูคอน ประตูทางเข้า – ออก
3)ศุภโชค ธรรมกัญญา ห้องอ่านโซนร้านกาแฟ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผ่างานบริการ One Stop Services ภายใต้เคาน์เตอร์บริการในส่วนของ ปราณีมีดังนี้จ้า

ผ่างานบริการ One Stop Services  ภายใต้เคาน์เตอร์บริการในส่วนของ ปราณีมีดังนี้จ้า

บริการให้ยืมทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
บริการรับคืนทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
บริการยืมต่อ (Renew)

              -ผ่านเคาน์เตอร์บริการ
              -ผ่านทางโทรศัพท์เฉพาะสมาชิกประเภทอาจารย์, ข้าราชการ, พนักงาน, ลูกจ้างสถาบัน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แจ้งข่าวตรวจสุขภาพฟรีจ้า

โครงการรณรงค์คัดกรองสุขภาพประชาชนเชิงรุก  โดยคลินิกเครือข่ายของโรงพยาบาลนวมินทร์  ซึ่งลงใน Lotus Notes เลขที่ 2795 นั้น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แจ้งเรื่องปัจจัยร่วมบุญตักบาตร

แจ้งปัจจัยที่ทุกท่านได้ร่วมบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 1,050 รูป ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสถาบันฯ ได้ปัจจัยรวมทั้งสิ้น 6,000.- บาท จำนวนเงินดังกล่าวได้มอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ เพื่อนำไปร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร ร่วมบุญยานพาหนะ และถวายปัจจัยพระภิกษุสามเณร และอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว
ขอให้ทุกท่านได้รับส่วนบุญทุกบุญด้วยกันทุกท่าน ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

บอกบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร 1,050 รูป สจล.

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ของนักศึกษา จัดโดยชมรมพัฒนาศักยภาพและชมรมธรรมพัฒนาชีวิต สจล. ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิ.ย.53 เวลา 6.30-8.30 น. ณ ลานจัดเลี้ยง ข้างสนามแบตมินตัน สจล. ท่านที่สนใจเป็นเจ้าภาพร่วมบุญ 2,000, 5,000 และ 10,000 บาท โดยเงินปัจจัยเป็นเจ้าภาพจะนำไปเป็นค่าภัตตาหาร ยานพาหนะ ปัจจัยถวายพระและช่วยเหลือคณะสงฆ์ภาคใต้ ร่วมบุญ 500 บาทขึ้นไปจะได้รับของที่ระลึก จากชมรมฯ สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-454-8526, 084-357-1072 หรือจะติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 สำนักหอสมุดกลางที่ปราณี โทร.5084 ได้นะค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »