Author Archive

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน ธันวาคม 2555
      คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 109  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 90.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก
      ข้อดีที่พบ
          -  มีการปรับปรุงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
          -  สมาชิกทุกท่าน ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจ 5ส ของคณะกรรมการ  
ผู้ตรวจ นางสาวเบญจวรรณ มะปราง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

“น้ำดำ”

นักโภชนาการห่วงสงครามการตลาด “น้ำดำ” ส่งผลร้ายต่อผู้บริโภค ชี้ยังมีค่านิยมดื่มเพิ่มมากขึ้น ตามมาด้วยการแข่งขันส่งเสริมการขายที่รุนแรง ชี้น้ำดำเป็นตัวการหลักทำให้คนไทยบริโภคน้ำตาลเกินพอดี และยังทำให้รับสารอาหารน้อยลง กรดฟอสฟอริกและกาเฟอีนเสี่ยงทำให้กระดูกผุ ฟันผุ แนะครัวเรือนทำบ้านให้มี  “ตู้เย็นปลอดน้ำอัดลม”
Sparkling water

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจประจำเดือน สิงหาคม 2555
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 75
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
- 1.พื้นที่บางส่วนเริ่มมีสิ่งของวางปะปน
- 2.เรื่องความสะอาด คราบฝุ่น ควรมีการปรับปรุง
ผู้ตรวจ นางสาวเบญจวรรณ มะปราง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน  เมษายน  2555
          คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 87  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 72.50
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ  พอใช้
          ข้อดีที่พบ
-         มีความร่วมมือในการปรับปรุงพื้นที่ 5ส อย่างสม่ำเสมอ
-         มีการเปลี่ยนแปลงโต๊ะสำหรับรอดำเนินการใหม่
            ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
-         ไม่มีการดำเนินการในส่วนของข้อเสนอแนะของเดือนที่ผ่านมา
-         ห้องอเนกประสงค์ วางของปะปนกันไม่เป็นระเบียบตามป้ายที่บอก เช่นหนังสือบริจาค และอุปกรณ์ของแม่บ้าน
            ผู้ตรวจ นางสาวเบญจวรรณ  มะปราง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Hot News Report (รายงานสดทุกๆ 2 ชม.) สถานการณ์ข่าว “อ่านข้ามวัน” วันที่ 8 เมษายน 2555

สวัสดีค่ะ ดิฉันเหยี่ยวข่าว 24 ชม. นำทีมโดย พี่ต้อย (สายใจ)  พี่เอ็กซ์ (ศุภโชค) และดิฉันน้องเบญ (เบญจวรรณ) ผู้รายงานข่าว
วันนี้เกิดสถานการณ์พลิกล็อกค่ะ เนื่องจากมีเด็กนักศึกษาเป็นจำนวนมากประจำอยู่ตามจุดต่างๆ ภายในห้องสมุด ผู้สื่อข่าวคิดว่าเป็นวันหยุดยาว 4 วัน และเป็นช่วงเทศกาลใกล้สงกรานต์ จึงคิดว่านักศึกษาคงไม่เยอะเท่าที่ควร แต่พอมาถึงห้องสมุดเท่านั้นแหละ ว้าว..ว้าว..ว้าว

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้ รถตู้สาธารณะวิ่งเกิน 90กม./ชม.โดยจับแน่

เมื่อเช้าฟังข่าวจากวิทยุ ทำให้ทราบว่าจะมีการติดระบบ RFID กับรถตู้สาธารณะ หลายๆท่านคงเคยใช้รถตู้สาธารณะกัน คงทราบกันดีว่าจะมีรถตู้บางคันที่ขับรถไม่สุภาพ และบางคันใช้เวลาไม่ถึง 30 นาที่ ก็ถึงที่หมายแล้ว วันนี้จึงนำเรื่องนี้มาเป็นข่าวสารให้กับหลายๆ ท่านได้ทราบกัน
ระบบ RFID กับรถตู้สาธารณะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

บ้านสะเทินน้ำสะเทินบก

ในช่วงเพียงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยของเราประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างรุนแรงในหลายๆภูมิภาค ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิต สภาพจิตใจและทรัพย์สินของผู้คนในพื้นที่ประสบภัย และระบอบเศรษฐกิจของประเทศอย่างประเมินค่าไม่ได้
HOME

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ธรรมะบางตอน

          การบำรุงรักษาสิ่งใดๆ ในโลก การบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยม จุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจ ควรบำรุงรักษาด้วยดี ได้ใจแล้วคือได้ธรรม เห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรม รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล ถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพาน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กลยุทธ์การตลาดกับงานบริการสารสนเทศ

จากเมื่อเดือนที่แล้ว ได้ลง blog เกี่ยวกับเรื่อง ” การตลาดกับงานบริการ ” ถ้าใครได้ติดตามคงทราบกันดีว่า การตลาดกับงานบริการเกี่ยวข้องกันอย่างไร ส่วนในเดือนนี้เรามาติดตามกันต่อว่า การตลาดที่เราคุ้นๆ นี้จะมีการนำมาใช้อย่างไรกับงานบริการของเรา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การตลาดกับงานบริการ

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า บทบาทของห้องสมุด คือการเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย รวมถึงประชาชนทั่วไปในชุม และภารกิจสำคัญที่ทำให้ห้องสมุดตอบสนองความต้องการของบุคคลเหล่านั้นคือ “งานบริการ” เพราะหัวใจหลักของงานห้องสมุดก็คือ “การให้บริการ” นั่นเอง  

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »