Author Archive

แนะนำโปรแกรมวาดภาพ AutoDraw ของ Google

โปรแกรม AutoDraw เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ที่ช่วยในการวาดภาพบนโทรศัพท์มือถือ บนเครื่องพีซี หรือบนแท็บเล็ตได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอความคิดเห็นส่วนของการทบทวนแผนกลยุทธ์

ขอความคิดเห็น จาก 3 หัวข้อดังนี้ค่ะ
1.ด้านเทคโนโลยี
2.ด้านบริการและบุคลากร
3.ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ส่งภายในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญร่วมกิจกรรม KS-Time เรื่อง ทรัพยากรสารนิเทศได้เปล่าได้มาจากไหน?

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แบบฟอร์มบริการจัดทำป้าย

ตามลิงค์แนบค่ะ PosterForm

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวัน K-Sharing Day 2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม KS-Time เรื่อง การบันทึกบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KS-Time เรื่อง สมเด็จพระเทพฯ กับ สำนักหอสมุดกลาง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สมเด็จพระเทพฯ กับ สำนักหอสมุดกลาง ถ่ายทอดความรู้โดย คุณเกษรา  บุญปาล (คุณกิจ) ตัวแทนจากงานสนับสนุนทางการศึกษา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญสมัครเรียนคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรห้องสมุด

ขอเชิญสมัครเรียนคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ณกรณ์ บุญฤทธิ์
เดือนกรกฎาคม ทุกวันอังคาร ช่วงบ่าย เริ่มเรียนวันที่ 7 ก.ค. 58 ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP : ชุมชนนักปฏิบัติ งานสนับสนุนทางการศึกษา#1

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 งานสนับสนุนทางการศึกษา
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 2 เรื่อง ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สมเด็จพระเทพ กับ สำนักหอสมุดกลาง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »