Author Archive

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 6/61

รายงานการประชุม
กิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ 6/2561
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
ณ ห้องปฏิบัติงานฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ (การวิเคราะห์ฯ ) สำนักหอสมุดกลาง สจล.
———————————————
ผู้มาประชุม

1.     นางสาวสายเสน่ห์       เณรพงษ์                            หัวหน้ากลุ่ม
2.     นางสุจินต์               พุ่มพวง            รองหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ
3.     นางสาวสายสุณี         โพธิ์กระเจน                          สมาชิก
4.     นางยุภาพร              เศษจันทร์                                สมาชิก
5.     นางวาสน์          ไชยณรงค์           [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา

รายงานการประชุม
กิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ 5/2561
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องปฏิบัติงานฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ (การวิเคราะห์ฯ ) สำนักหอสมุดกลาง สจล.
———————————————
ผู้มาประชุม

1.     นางสาวสายเสน่ห์       เณรพงษ์                            หัวหน้ากลุ่ม
2.     นางสุจินต์               พุ่มพวง            รองหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ
3.     นางสาวสายสุณี         โพธิ์กระเจน                          สมาชิก
4.     นางยุภาพร              เศษจันทร์                             สมาชิก
5.     นางวาสน์          ไชยณรงค์                                   สมาชิก
6.     นางสาวสมพร           มั่งนาค                                [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด นานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เพื่อสุขภาพ(นักโภชนาการบำบัด)‏

อาจารย์ไกร มาศพิมล (นักโภชนาการบำบัด) ในหัวข้อ “ ผู้เฒ่า…ลืมเล่าขาน ”
หลัก 3 อ. 1. อารมณ์ต้องดี 2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3. อาหาร
การออกกำลังกาย
ควรออกกำลังกายทุกวัน ออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น
1. การขยับนิ้วมือ เป็นการช่วยเรื่องน้ำในข้อ ผลที่ได้กระดูกจะไม่ผุ
2. งอนิ้วมือ ช่วยในเรื่องของอาการนิ้วล็อค
3. กำมือและแบมือสลับข้างกันไปมา ช่วยในเรื่องของโรคหัวใจ และลด Cholesterol
4. นั่งบนเก้าอี้ กำมือ และขยับเท้ายกขึ้นทำท่าวิ่งบนอากาศ
5. นั่งบนเก้าอี้ กำมือ ทุบขาด้านนอก และด้านใน ทุบแขน สลับกันไป
6. การนั่งตรง ๆ นั่งแค่ครึ่งเก้าอี้ ประมาณ 10 นาที ช่วยป้องกันในเรื่องของริดสีดวงทวาร
7. กำมือขวาหมุนเป็นวงกลมออกนอกตัว และกำมือซ้ายหมุนเป็นวงกลมเข้าหาตัว เป็นการบริหารสมองทั้ง 2 ซีก
8. มือประสานกันสองของ ยืดตรงไปข้างหน้า เท้าห่างกันประมาณช่วงไหล มองตรง แล้วหมุนเอวไปรอบ ๆ ทั้งด้านซ้าย [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »