Author Archive

สรุปผลการตรวจ 5 ส. กลุ่มแคแสด เดือน ตค. 56

Summary

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจ 5 ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2556

Summary results

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

คู่มือสำรวจหนังสือประจำปี

ถึงฤดูกาลสำรวจหนังสือประจำปีกันแล้ว จึงขอนำวิธีการโหลดข้อมูลเพื่อมาสำรวจหนังสือกันค่ะSurvay Book

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการเปิดบริการ 24 ชั่วโมง วันที่ 24 กค. 55

รายงานการเปิดบริการ 24 ชั่วโมง สำนักหอสมุดกลาง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555
รายนามผู้ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง
1. นางสาวพรนภา  แซ่อึ้ง
2. นางสาวศรีวรรณ  เกิดศิริ
3. นายรุ่งเรือง  ผุดผ่อง
4. นายสันติธรรม สันตินันตรักษ์
20.30-01.00 น. เดินสำรวจพื้นที่  ดูความเรียบร้อยเป็นระยะ
                      ทุกพื้นที่มีนักศึกษานั่งเต็มทุกโต๊ะ
01.00 น.          เดินสำรวจพื้นที่  ดูความเรียบร้อยเป็นระยะ
                      เก็บหนังสือ, วารสาร มาบันทึกสถิติและนำขึ้นชั้น
02.00 น.          มีนักศึกษาบางส่วนเริ่มทยอยกลับ
03.00 น.          เดินสำรวจพื้นที่ ดูความเรียบร้อย  เหลือนักศึกษาอยู่ไม่กี่โต๊ะ
                      เก็บหนังสือ, วารสาร มาบันทึกสถิติและนำขึ้นชั้น
04.00 น.          เหลือนักศึกษาบริเวณชั้น1 และชั้นลอย 12 คน  โซนร้านกาแฟ 7 คน
06.00 น.          นักศึกษาบางส่วนก็ทยอยกลับ  สลับกับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่
 
…………………………………………

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แบบฟอร์มคำร้องแจ้งรายการทรัพยากรที่หาไม่พบแก้ไขวันที่ 5 มิย. 55

ต่อเนื่องจาก COP งานจัดเรียงทรัพยากร วันที่ 5 มิย. ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มคำร้องแจ้งรายการทรัพยากรที่หาไม่พบ ได้สรุปออกมาดังไฟล์ที่แนบมานี้ค่ะ form book

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แบบฟอร์มคำร้องแจ้งรายการทรัพยากรที่หาไม่พบ

เนื่องจากวันที่ 30 เมษายน 2555 ที่ผ่านมาได้มีการประชุม KS- TIME เรื่อง งานการจัดชั้น แล้วได้มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการแจ้งรายการหาหนังสือที่ไม่พบ ซึ่งได้ทำการแก้ไขตามที่ประชุม และได้แนบไฟล์มาให้ตามลิงก์นี้เลย ค่ะ    FORM BOOK NO

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสถานการณ์โอที 24 ชม. วันที่ 20 มี.ค. 55

     ติดตามสถานการณ์ ดังไฟล์แนบนี้ ค่ะ
Report 20 March 55

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ประดิษฐ์-ประดับ-ประดอย

                         วันนี้มีงานประดิษฐ์ เล็กๆ น้อยๆ  ให้พี่ๆ เพื่อนๆ ชาวหอกลางได้ลองทำดู ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับมรดกมานานตั้งแต่เด็ก และได้ใช้ประโยชน์จนมีชื่อเสียง….ตอนประถมค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ดื่มน้ำอย่างไรห่างไกลโรค

“เชื่อหรือไม่ค่ะ การดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อยวันละ 8  แก้ว จะทำให้ผิวสวย…..ทำให้น้ำหนักลด………..  และรักษาโรคได้ 
อย่าเพิ่งเชื่อก่อนที่จะได้อ่านบทความนี้ก่อนนะค่ะ”
สารพันคำถามที่เราอยากรู้เกี่ยวกับการดื่มน้ำ
เช่น……… ควรจะดื่มน้ำช่วงไหนดี?
เอ้..เป็นคนนึงที่ชอบกินข้าวคำ น้ำตามหลายอึก ขอบอกเลยว่า ให้เลิกทำอย่างเด็ดขาด  ค่ะ เพราะขณะที่เราทานข้าวร่างกายจำเป็นต้องอาศัยน้ำย่อยในการย่อยอาหาร  ถ้าเราดื่มน้ำขณะทานจะทำให้น้ำย่อยเจือจาง ทำให้อาหารไม่ย่อยเกิดการหมักหมมสารพิษ และถูกดูดเข้าเส้นเลือด จึงทำให้ท้องอืดทุกครั้งที่ทานข้าว

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ความถูกต้องในการจัดชั้น

กลุ่ม 4  ความถูกต้องในการจัดชั้น
1. ประเด็นต่างๆ ของตัวบ่งชี้ที่ลงมือปฏิบัติ
-ความถูกต้องในการจัดชั้น
-การแจ้งล่วงหน้าการตรวจชั้นของหมวดหมู่ที่ตรวจสอบของคณะกรรมการ.
-การตรวจสอบป้ายบอกหมวดหมู่ของชั้นให้ถูกต้อง เช่น ต้องมีการขยายชั้นหนังสือ , ต้องมีการปรับป้ายชั้นให้ถูกต้อง
2. ข้อสรุป เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดชั้นเพื่อการพร้อมตรวจ
-มีการจัดชั้นอยู่ตลอดเวลา
-ระหว่างการจัดชั้นก็ให้มีการตรวจสอบหนังสือข้างเคียงให้ถูกต้อง
-ร่วมกันหาวิธีการป้องกันหนังสือหลงชั้น และหลงห้องสมุด เช่น การติดสติกเกอร์ที่สันของหนังสือ
-จัดให้มีบรรณารักษ์ตรวจชั้นมากขึ้น
-มีการเช็คและแก้ไขข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ตรงกับสถานะของหนังสือ เช่น หนังสือซ่อม ต้องเปลี่ยนสถานะเป็น IN REPAIR เป็นต้น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »