Author Archive

โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559

index.คลิกติดตั้ง ได้ที่ https://epit.rd.go.th/publish/index.php นะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Good luck เดือนมีนาคม

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Good luck เดือนมีนาคม 2559 โดยกลุ่มที่ 3
ผลการตรวจ
ได้คะแนน 97 คะแนน
80.83  อยู่ในระดับดี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี ปีภาษี 2558

เป็นประจำทุกปีนะคะ โปรแกรมคำนวณภาษีประจำปี ใครยังไม่ได้คำนวณ โหลดโปรแกรมใส่เครื่องได้ โดยแตกไฟล์จาก ZIP หรือ EXE ที่ http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ห้องสมุดออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย TK Public Online Library

ติดตามได้ที่ http://www.dailynews.co.th/it/346471

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2558

วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2558 นี้ จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ในงานมีหนังสือ วันภาษาไทยแห่งชาติแจก ภายในเล่มมีประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัล เพชรในเพลง และหนังสือ “บทเพลงกล่อมเด็ก” ซึ่งจัดพิมพ์โดยการถ่ายเพลทเพื่อรักษาต้นฉบับของเก่ารวมอยู่ด้วย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2557

โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2557 มาแล้วจ้า…
www.rdserver.rd.go.th/publish/index.php

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเน็จบำนาญตาม พรบ. บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

ข้าราชการปัจจุบันและข้าราชการบำนาญที่กำลังหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ พรบ.ใหม่นี้ว่าจะ ใช้สิทธิ Undo ดีหรือไม่ ดิฉันจึงขอแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากเว็บไซต์ กบข. เกี่ยวกับโปรแกรมประเมินเงินที่ได้รับและระยะเวลาที่รอคอย เพื่อประกอบการตัดสินใจดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี ปี2556

มาแล้วค่ะ โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี ปี 2556 ฉบับ update แล้ว
โหลดที่linkนี้เลยค่ะ http://epit.rd.go.th/publish/index.php

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Office.com บริการใหม่จาก Microsoft

Office.com เป็นหน้าเว็บที่ มี Microsoft  Office ให้ใช้บนอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรม
จะเห็นได้ว่ามีลักษณะคล้ายบริการของ Google application เช่น calendar , และ Onedrive เหมือนอย่าง Google drive
ถ้ามี e-mail address ของ Microsoft เช่น Hotmail, Outlook หรือ Live.com ก็สามารถ log in ใช้ได้เลย
เหมาะสำหรับ Tablets และ Windows Phone ไม่ต้องโปรแกรมในเครื่องให้เปลืองความจำเครื่อง ต่อเน็ตได้ก็ใช้ได้เลย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแคแสด ประจำเดือน กันยายน 2556
วันที่ตรวจ  4 ตุลาคม 2556
ผลการตรวจ
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ได้ 93 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 77.50
ผลการประเมินระดับ  ดี
ข้อเสนอแนะ
ชั้นที่ 1
   ห้องอ่านหนังสือ 1 ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปิดฝ้าบริเวณแอร์ 1 จุด
   ห้องอ่านหนังสือโซนร้านกาแฟพื้นห้องเป็นรอยคราบจากการลากเก้าอี้
   ห้องรับฝากสิ่งของควรเคลียร์ของในตู้ล็อคเกอร์ให้พร้อมใช้
ชั้นที่ 2
   ห้องหอเทิดพระเกียรติฯ ที่ปรับอุณหภูมิแอร์ชำรุด
   ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 3 ปลั๊กไฟสำหรับต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พื้น บริเวณด้านหลังห้องฝาครอบปลั๊กหายไป
ชั้นที่ 3
ห้องหนังสือทั่วไป
   ฝ้าตรงหน้าประตูเปิดไว้ 1 ช่อง เนื่องจากมีน้ำหยดลงมารอการซ่อมแซม
   อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการส่งคืน
   ระเบียงรอทำความสะอาดช่วงปิดเทอม
ห้องหนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
   คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม
ข้อดีที่พบ
ทุกพื้นที่พยายามดำเนินปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5ส ทุกๆ ครั้ง
ผู้ตรวจ
นางสาว รัตนา  เลิศสุกสว่าง
นางรุ่งฟ้า อ่อนชุ่ม
นางอรทัย  ศรีทอง
นางพิจิตรา  ครองตน
นางปราณี  อยู่คง
นางสาวอัญชลี  พิจารณา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »