Author Archive

KS-Time เรื่อง ปฏิบัติการรวมหมู่…สู่บ้านใหม่ โดย งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

สวัสดีค่ะสมาชิกสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดกิจกรรม KS-Time เรื่องปฏิบัติการรวมหมู่…สู่บ้านใหม่ โดยมีคุณกิจ คือ คุณนิศาภัทร์  ยิ่งเฮงพูลศิริ และคุณสมพร  มั่งนาค, คุณอำนวย คือ คุณธีราพร มาวัน, คุณลิขิต คือ คุณสายเสน่ห์  เณรพงษ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ก็ยังมีผู้ให้ความสนใจอย่างมากมายเช่นเดิมค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการศึกษาดูงาน+ทัศนศึกษา ประจำปี 2557

สวัสดีค่ะ พี่ๆ น้องๆและเพื่อนๆ ทุกท่านค่ะ จากคำสั่งที่ได้รับจาก…..ให้แบ่งปันการไปศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ระหว่างวันที่  5- 9 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้การดูงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดิฉันจึงได้ใช้ความรู้ความสามารถ (ที่พอจะมี) กลั่นกรองออกมาเป็นรายงานดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

จุดเด่นของ 10 ประเทศอาเซียน

จุดเด่นของ 10 ประเทศอาเซียน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

จากการที่งานเทคนิค (การวิเคราะห์ฯ) ได้จัดกิจกรรม CoP ขึ้นในปีงบประมาณ 2556 ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับ “การดำเนินการทางเทคนิคแก้ไขข้อมูลหนังสือภาษาไทย (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ให้ตรงตามคู่มือปัจจุบัน” โดยได้มีการประชุมและสรุปผลการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ดังนี้ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KS-Time เรื่อง การโหลดข้อมูลสมาชิกห้องสมุดในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

สวัสดีค่ะ พี่ๆ น้องๆ ชาวบล็อกทุกท่าน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เราได้มีกิจกรรม KS-Time เรื่อง การโหลดข้อมูลสมาชิกห้องสมุดในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยมีคุณกิจ คือ พี่ลี คุณอำนวยคือ อ๋อ และคุณลิขิตคือ น้องมะห์ (งานวิเคราะห์) ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แผ่นพับแนวปฏิบัติ “ไขข้อปัญหา RFID tag” งานเทคนิค (การวิเคราะห์ฯ)

สวัสดีค่ะ ชาว Blog ทุกท่าน …งานเทคนิค (การวิเคราะห์ฯ) ได้จัดทำแนวปฏิบัติในรูปแบบแผ่นพับ สำหรับใช้ประกอบงาน K-Sharing Day ที่สำนักหอสมุดกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2555 นี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

รายงานการประชุม
กิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ 3/2555
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555
ณ ห้องปฏิบัติงาน งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

AAR กลุ่มโยทะกา งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

After Action Review : AAR
สรุปผลการทำกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day ประจำปีพ.ศ. 2554
กลุ่มโยทะกา งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR เป้าหมายกิจกรรม 5ส ในวัน Big Cleaning Day ประจำปี พ.ศ. 2554

BAR เป้าหมายกิจกรรม 5ส ในวัน Big Cleaning Day ประจำปี พ.ศ. 2554
กลุ่มโยทะกา งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)
1. สำรวจ/สะสางเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ
2. ทำความสะอาดโต๊ะปฏิบัติงาน (ตามป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ)
3. ทำที่ใส่อุปกรณ์ส่วนกลาง
4. ปรับปรุงป้ายต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
5. แจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดและนำเอกสารต่างๆ ชั่งน้ำหนัก เพื่อรอดำเนินการต่อไป

สายเสน่ห์ เณรพงษ์
หัวหน้ากลุ่ม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เตรียมรถเที่ยวสงกรานต์ ^_^

ในเดือนเมษายนของทุกปีคงเป็นเดือนโปรดของหลายๆ คน เพราะมีวันหยุดยาวเพียบทั้งวันจักรีและช่วงวันสงกรานต์ นอกจากวางแผนสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว จองโรงแรม และเลือกชุดสวยแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการเตรียมรถให้พร้อมลุย โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าน้ำมันสูง การตรวจสภาพรถก่อนขับจะช่วยให้คุณสามารถขับรถปลอดภัย และยังมีเงินเหลือไปช็อปปิ้งกันต่อได้ เราขอนำเสนอ 10 วิธี สำหรับทั้งนักขับมือใหม่และมือเก่า ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »