Author Archive

น้ำเต้าหู้ ง่ายๆด้วยตัวเอง

1. นำเมล็ดถั่วเหลืองประมาณครึ่งกิโลกรัมมาล้างน้ำให้สะอาด แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 6 ชั่วโมง
 2. นำถั่วที่แช่ไว้ขึ้นมาบด(หรืออาจจะปั่น) รวมกับน้ำ ให้ละเอียด แล้วขยำบีบให้น้ำนมถั่วออก  มา  กรองด้วยผ้าขาวบาง แยกกากออก
 3. ต้มน้ำถั่วเหลืองที่ได้กับใบเตย เคี่ยวเรื่อยๆ คนบ่อยๆ จนหายเหม็นเขียว
 4. ยกลงทิ้งไว้ให้เย็น แล้วกรองออกอีกที จะได้น้ำเต้าหู้สีแบบนม น่ารับประทาน
 5. นำมาตั้งไฟอุ่นๆ จะเติมน้ำตาลก็ได้ และดื่มพร้อมเครื่องเคียง อาทิ ธัญพืชต่างๆ สาคู วุ้น เป็นต้น
ที่มา   :  วิชาการดอทคอม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มิถุนายน 2554

กลุ่ม En งานบริการ ( ตึกเมโมเรียลฮอลล์ )
ผลการตรวจ           ได้คะแนน 110 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 91.66    อยู่ในระดับดีมาก
สิ่งที่ควรปรับปรุง   บนโต๊ะทำงานมีสิ่งของที่ไม่จำเป็น,อุปกรณ์คอม ฯ(คีย์บอร์ด) มีฝุ่นเล็กน้อย
ผู้ตรวจ                   Kosum
วันที่ตรวจ               30 มิ.ย.54

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
กลุ่ม En งานบริการ (ตึกเมโมเรียลฮออล์ วิศว ฯ)
ผลการตรวจ ได้คะแนน 117 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.5 อยู่ในระดับดีมาก
สิ่งที่ต้องปรับปรุง เคาน์เตอร์ยังไม่ค่อยมีระเบียบ มีสิ่งของวางไม่เป็นระเบียบและเก้าอี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ผู้ตรวจ penchit

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

AAR : กลุ่ม En

กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2554

เป้าหมายในการทำ Big Cleaning Day
- ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
- ปรับปรุงบอร์ด
- สะสางเอกสาร
- ทำความสะอาดบริเวณรอบนอกอาคาร

สิ่งที่ได้จากการทำ Big Cleaning Day
- สมาชิกให้ความร่วมมือในการช่วยกันทำความสะอาด
- เครื่องคอมพิวเตอร์สะอาดพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
- บริเวณภายนอกดูสะอาด
- บอร์ดข่าวสารและบอร์ 5ส. ทันสมัยและเป็นจุดเด่นต่อการประชาสัมพันธ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR : กลุ่ม EN

- ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุด
- ปรับปรุงบอร์ด
- สะสางเอกสาร
- สะสางเคาร์เตอร์บริการ
- ทำความสะอาดบริเวณนอกอาคาร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่ม en

สรุปผลการตรวจกิจกรรม5ส กลุ่ม en
ประจำเดือนมิถุนายน 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน
ผลการตรวจ 103 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 85.83
ผลการตรวจให้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
-ยังมีสิ่งของที่เกินมาตรฐานอยู่
- บอร์ด 5 ส ชำรุด
ผู้ตรวจ นางธัญญารัตน์ แต้มประสิทธิ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม En

เดือนพฤษภาคม 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 86 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 71.66
ผลการตรวจได้เกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้
ข้อเสนอแนะ
- หมั่นเก็บเก้าอี้ที่นั่งบริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน ทุกครั้งที่ลุกจากเก้าอี้
ข้อดีที่พบ
- บุคลากรเอาใจใส่การทำ 5ส มากขึ้น
ผู้ตรวจ เพ็ญชิต วิศิษฐ์เฉลิม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

AAR กลุ่ม EN

AAR
       กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
ประจำปี พ.ศ. 2553
ระหว่างวันที่ 26 -28 เมษายน 2553
 
ชื่อกลุ่ม   EN
1.ท่านมีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้อย่างไร
    1.1  พัฒนาสวนย่อมหน้าห้องสมุดและกวาดใบไม้รอบนอกอาคาร
    1.2  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์,  ล้างพื้นห้องเรือนกระจก,  เช็คชั้นหนังสือ
    1.3   โต๊ะปฏิบัติงานและเคาร์เตอร์บริการ
     1.4    ปรับปรุงบอร์ด  5ส
2.สิ่งที่ท่านได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้
    2.1   อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสะอาดและสะดวกในการใช้งานเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ
    2.2   มีพื้นที่เพิ่มเติมในการปฏิบัติ
    2.3  สำนักมีเงินรายได้จากการสะสางเอกสารที่ไม่ใช้งาน
    2.4  มีความสุขกับการได้ทำกิจกรรม  Big   Cleaning  Day      
3. สิ่งที่ท่านได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
     3.1 บอร์ด  5ส.  ยังไม่เรียบร้อยตามมาตรฐาน
    3.2  ห้องเก็บของยังต้องมีการสะสางอีกมากมาย
4.ถ้าท่านจะจัดกิจกรรมนี้ในครั้งหน้า  ท่านจะปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง
   4.1  ห้องเก็บของ
   4.2  บอร์ด 5ส

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR : กลุ่ม EN

กิจกรรมวัน Big Cleaning Day ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2553

 
1.  ทำความสะอาดบริเวณรอบนอกอาคารห้องสมุดและสวนหย่อม
 
2.  ทำความสะอาดห้องเรือกระจก
 
3.  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
 
4.  สะสางเก็บเอกสารและโต๊ะปฎิบัติงาน
 
5.  สะสางบอร์ดข่าวสาร
 
6.  สะสางเคาร์เตอร์บริการ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม5ส กลุ่ม EN

ผลการตรวจกิจกรรม
กลุ่ม EN งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจำเดือนมีนาคม 2553
ผลการตรวจ
1. ผลการตรวจได้คะแนน 83 คะแนน
2. คิดเป็นร้อยละ 69.2 %
ผลการตรวจ ระดับ พอใช้
ข้อดีที่พบ
- ไม่มีฝุ่นและคราบสกปรก อยู่ในสภาพสะดวกในการหยิบใช้งาน
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
- ปรับปรุงป้ายต่าง ๆ
- ยังพบสิ่งของอื่นเกินมาตรฐาน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »