Author Archive

รายงานสถานการณ์ เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานสถานการณ์ เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านตลอด 24 ชั่วโมง
คืนวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555  ถึงเช้าวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555
รายนามผู้ปฎิบัติงาน 24 ชั่วโมง
1. นางวลีพร  มิ่งสรรพางค์
2. นางสายใจ  วัลลิภากร
3. นางสาวศรีวรรณ  เกิดศิริ
4. นายสันติธรรม  สันตินันตรักษ์
                    เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 16.30 – 08.30 น. สถานการณ์ปกติ
นักศึกษาหนาแน่นทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโถงชั้น 1 พื้นที่ชั้นลอย
ห้องอ่านหนังสือ 1 และ 2 โซนร้านกาแฟ เจ้าหน้าที่ ผลัดกันเดินตรวจตรา
ในทุกพื้นที่

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสถานการณ์ อ่านข้ามวัน วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555

รายงานสถานการณ์ 24 ชั่วโมง วันที่ 25 มีนาคม 2555
วันนี้ผู้โชคดีทุกคนเข้า 24 ชั่วโมงจริง ๆ
เข้าตั้งแต่ 8.30 น วันที่ 25/3/2555 ออก 8.30 น วันที่ 26/3/2555
มีรายนามผู้ปฎิบัติงานดังต่อไปนี้
1)ปราณี อยู่คง เคาน์เตอร์บริการ
2)วลีพร มิ่งสรรพางค์ ประตูทางเข้า – ออก
3)ศุภโชค ธรรมกัญญา ห้องอ่านโซนร้านกาแฟ
มารับงาน 8.00 เช้า สถานการณ์ตอนเช้าเบาบ้าง พอเที่ยงนักศึกษาทยอยมากันเต็ม
มีนักศึกษามาติดต่อเรื่องแอร์ไม่เย็นโถงวารสาร ชั้นลอย 3 ราย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หน้าที่ของตุ๊กกี๊

พี่ตุ๊กกี้ได้เข้าร่วมกิจกรรม k- Sharing  Day  พี่ตุ๊กกี้รู้สึกประทับใจ อ.สมปอง มาก ท่านได้เข้าถึงจิตใจคนนั่งประตูมากรู้เหมือนท่านเคยนั่งตรงประตูเลย  จริงอย่างที่ท่านว่าคนที่นั่งตรงนี้ต้องเครียด  ใช่เลยค่ะใครไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร พูดกันว่าสบายนั่งเฉย ๆ วัน ๆ ไม่ต้องทำอะไรเลย ( ลองมานั่งดูไหมค่ะ) การนั่งประตูทางเข้า ออกมันเป็นอย่างไร ต้องปฎิบัติอยางไร
เดี๋ยวพี่ตุ๊กกี้จะเล่าให้ฟัง  

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »