เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘ห้องสมุด’

การลงรายการหัวเรื่อง ใน MARC 21

ขออนุญาตแลกเปลี่ยนความรู้ “การลงรายการหัวเรื่องใน MARC 21″
การลงรายการหัวเรื่อง ลงใน MARC 21 นั้น ให้ลงไว้ใน ในเขตข้อมูล 600 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ม.อุบลราชธานีและลาวใต้

สวัสดีครับ หลังจากไปดุงานกันมาจนงอม กันมาหลายๆท่าน รวมถึงผมด้วย ก้พอสรุปเรื่องราวสั้นๆ ได้ประมาณนี้ครับ
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ม.อุบลราชธานีและลาวใต้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากร ประจำปี 2557

1. สิ่งที่ท่านพบเห็นที่น่าสนใจและประทับใจ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สิ่งที่พบเห็นที่น่าสนใจ และประทับใจในการศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการ

สวัสดีค่ะ สมาชิกBlog@CL
วันนี้ขอมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลฯ สิ่งที่พบเห็นที่น่าสนใจ และประทับใจในการศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ตามLink นี้ค่ะLotus
และขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รายงานการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
สิ่งที่น่าสนใจและประทับใจ จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือ
1. หลายๆมุมในห้องสมุด มีถังขยะอยู่เป็นระยะ
2. มีป้ายประกาศเตือนความประพฤติของนักศึกษา ติดให้ผู้ใช้บริการทราบได้อย่างชัดเจน เช่น ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือร่วมกันรักษาภาพลักษณ์ของนิสิตมก.

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เก็บมาฝากจากห้องสมุดม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ศึกษาดูงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ส  ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ทบทวนแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสำนักหอสมุดกลาง

 เรียนสมาชิกชาว blog@CL ทุกท่าน
ตามที่เราเคยร่วมเวทีเสวนางานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K-Sharing Day ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ขอเชิญชวนชาวหอสมุดกลาง ทบทวนแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสำนักหอสมุดกลาง
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักหอสมุดกลาง www.lib.kmitl.ac.th_central_images_stories_pdf_ProfilesLibraryKMITL
ความหมายของคำต่างๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ K-Sharing_strategic plan

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กลยุทธ์การตลาด 3.0 เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดในอนาคต

สวัสดีคะสมาชิกชาวblog@CL
มีอีกเรื่องที่น่าสนนำเสนอชาวblog  เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานบริการห้องสมุด “กลยุทธ์การตลาด 3.0 เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดในอนาคต”  เนื้อหารายละเอียดจะเป็นอย่างไรลองเข้าอ่านดูคะ 
K-Sharing

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ปัจจัยพื้นฐานในงานบริการของห้องสมุด

งานบริการของห้องสมุดจะประสบความสำเร็จ เป็นที่ประทับใจของผู้ใช้ห้องสมุดได้นั้นขึ้นอยู่กับวิธีดำเนินการซึ่งมี ปัจจัยที่จะช่วยให้จัดบริการได้น่าประทับใจ ประมวลได้ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »