เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘งานเทคนิค’

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม KS-Time เรื่อง การบันทึกบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

K-Sharing : กระดานความรู้

ในเดือน ก.ค. 2558 มีเรื่องบทความน่าสนใจเกี่ยวสุขภาพของเรามาฝากให้ทุกคนได้รู้กันนะคะ ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับโรคไวรัสเมอร์สระบายอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
Acq2558.8

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา ของเดือน มิถุนายน 2558

พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 98 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.66 ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ข้อดีที่พบ
1.พื้นที่ทางเดินในภาพรวมของกลุ่มพัฒนาเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดดี
2.สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ
กรรมการผู้ตรวจ
นางลำดวน  มีใจดี
นายสำราญ  อ่อนชุ่ม
18/มิถุนายน/2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

K-Sharing : กระดานความรู้

กระดานความรู้ประจำ เดือน มิถุนายน 2558 นำเสนอเรื่อง 10 ห้องสมุดกรุงเทพ ที่น่าเข้าใช้บริการ
Acq2558.6

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

AAR กลุ่มพัฒนา : วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2558

AAR กลุ่มพัฒนา : วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558 และบรรยากาศในการทำกิจกรรมดังกล่าว

AAR_58

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา สังกัดงานเทคนิค (การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ)
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา รอบปีที่ผ่านมา ปี 2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR กลุ่มพัฒนา : วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2558

BAR (Before Action Review) กลุ่มพัฒนา
วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2558
BAR_58

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

K-Sharing : กระดานความรู้

จาก K-Sharing : กระดานความรู้ ที่ปิดเผยแพร่ไว้ที่บอร์ด 5ส  นำลงสู่ blog@CL
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทุกคนสามารถอ่านผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ครั้งนี้เป็นการเริ่มนำลง blog ครั้งแรก
Acq2558.5

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

K-Sharing : กระดานความรู้

จาก K-Sharing : กระดานความรู้ ที่ปิดเผยแพร่ไว้ที่บอร์ด 5ส  นำลงสู่ blog@CL
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทุกคนสามารถอ่านผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ครั้งนี้เป็นการเริ่มนำลง blog ครั้งแรก จึงขอนำกระดานความรู้ย้อนหลังมาลงด้วยค่ะ
K-Sharing_Acq2558.1
K-Sharing_Acq2558.2
K-Sharing_Acq2558.3
K-Sharing_Acq2558.4

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

K-Sharing : กระดานความรู้

จาก K-Sharing : กระดานความรู้ ที่ปิดเผยแพร่ไว้ที่บอร์ด 5ส  นำลงสู่ blog@CL
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทุกคนสามารถอ่านผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ครั้งนี้เป็นการเริ่มนำลง blog ครั้งแรก จึงขอนำกระดานความรู้ย้อนหลังมาลงด้วย  โดยย้อนไปถึงเดือนกันยายน 2557
K-Sharing_Acq2557.9
K-Sharing_Acq2557.10
K-Sharing_Acq2557.11
K-Sharing_Acq2557.12

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »