Archive for พฤศจิกายน, 2009

ผลการตรวจรับโปรแกรม WALAI AutoLIB และ ALIST

ไปตรวจรับโปรแกรม WALAI AutoLIB และ ALIST ที่ สกอ. เมื่อวันที่ 24-27 พ.ย. ผลการตรวจรับเป็นที่น่าพอใจ ได้เกิน 90% แล้วค่ะ ทาง ม.อ. จะไปเปิดรับม/ส ที่สนใจจะนำโปรแกรมไปใช้ที่งาน WUNCA จันทบุรีค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สัมมนาบรรณารักษ์

รมว.ศธ.ต้องการให้บรรณารักษ์ทุกคนปรับ Look ใหม่ สร้างบรรยากาศห้องสมุด         ให้อบอุ่นและเป็นมิตร
      นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด ๓ ดี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ว่า ต้องการให้บรรณารักษ์ทุกคนปรับ Look ใหม่ สร้างบรรยากาศห้องสมุดให้อบอุ่นและเป็นมิตร  พร้อมทั้งสรรหาหนังสือที่ดีไว้ในห้องสมุด  โดยเฉพาะหนังสือที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ได้ทรงพระราชทานรายชื่อหนังสือดีที่น่าอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ๖ เรื่อง และหนังสือที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้คำแนะนำไว้
รมว.ศธ.กล่าวแก่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทั่วประเทศจำนวน ๘๕๒ คนว่า รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญกับงานด้านการศึกษาเป็นลำดับต้นๆ หากมองในแง่งบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  ได้รับงบประมาณมากเป็นอันดับ ๑ โดยได้รับงบประมาณมากถึง ๓.๕ แสนล้านบาท นอกจากนี้ยังได้รับงบฯ ไทยเข้มแข็งอีก ๕ หมื่นล้านบาท เพราะฉะนั้น ศธ.ได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๓ กว่า ๔ แสนล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์หรือคิดเป็น [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 4/2552
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552
ณ  ห้องประชุม 702 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ช่วงเช้า
ฟังผลงานวิจัยของ นางนภพรรษ สุดปาน เรื่อง การใช้วารสารภาษาไทยในสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

อาหารชีวจิต

ชีวจิต คืออะไร
ชีวจิต เป็นวิถีการดำรงชีวิตและการบริโภคที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตแบบแมคโครไบโอติค ซึ่งมีการดัดแปลงให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่แบบไทย ๆ อาหารชีวจิต เป็นการบริโภคพืชผัก ธัญพืชไม่ขัดสี ผักผลไม้สดตามฤดูกาลไม่ผ่านการปรุงแต่งพืชหัวไม่ปอกเปลือก ดื่มน้ำสะอาดและชาสมุนไพรหรือน้ำผลไม้ งดเนื้อสัตว์ทุกชนิด ยกเว้นปลาและอาหารทะเลบริโภคได้เป็นครั้งคราว งดน้ำตาลฟอกขาว กะทิ นม และไข่
การดำรงชีวิต อยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ไม่แออัด มีชีวิตเรียบง่าย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีชีวิตที่ยัดธรรมชาติเป็นหลัก มีการฝึกสมาธิเป็นประจำ
โดยภาพรวมแล้ว การปฏิบัติตามแนวชีวจิตจะมุ่งเน้นความมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และเข้าใกล้ธรรมชาติมากที่สุด
อาหารชีวจิต
อาหารชีวจิต มีการแบ่งสัดส่วนของอาหารกลุ่มต่าง ๆ คือ
อาหารประเภทข้าว – แป้งไม่ขัดสี ร้อยละ 50 ในกลุ่มนี้นอกจากจะให้คาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นสาร อาหารหลักแล้ว ยังให้ใยอาหาร วิตามินและแร่ธาตุมากกว่าการกินข้าวขัดสี
กลุ่มผัก มีการแนะนำให้กินผักในสัดส่วนร้อยละ 25 และเป็นผักสดกับผักสุกอย่างละครึ่ง
กลุ่มถั่ว ซึ่งให้โปรตีนเป็นหลัก กลุ่มนี้ก็เหมือนกับอาหารมังสวิรัติ แมคโครไบโอติคและเจคือได้ โปรตีนจากถั่วเหลือง ถั่วแดง ถั่วดำ ถั่วลิสง และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เช่น เต้าหู้อาหารในกลุ่มนี้แนะนำให้ บริโภคในสัดส่วนร้อยละ 15
อาหารโปรตีนได้เสริมจากปลาและอาหารทะเล สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เป็นการเสริมคุณภาพโปรตีนที่ได้จากพืช และเป็นแหล่งไอโอดีนด้วย
อาหารอื่น [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หัวใจของการบริหารคน

หัวใจของการบริหารคน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้บรรลุเป้าหมาย ในรายละเอียด แล้วต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ แต่โดยทั่วไปมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 4 ประการ
สรรหา คือการเสาะแสวงหา เลือกสรรคนดีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเหมาะกับงาน
พัฒนา พยายามทำให้คนดี มีความรู้ มีความสามารถเพิ่มขึ้น ตลอดจนทำให้มีทัศนคติ มีพฤติกรรมที่ดีในการทำงาน
รักษาไว้ พยายามทำให้คนทำงานรู้สึกพอใจในการทำงาน ได้รับความดีความชอบด้วยความเป็นธรรม มีความสุขในที่ทำงาน ไม่คิดโยกย้ายไปอยู่ที่อื่น
ใช้ประโยชน์ คือการใช้คนให้ได้ประโยชน์เต็มที่ ใช้คนให้ตรงกับงาน ตรงกับความรู้ความสามารถ ไม่เอารัดเอาเปรียบบริษัทหรือเพื่อนร่วมงานคนอื่น
คุณเป็นคนโมโหร้ายหรือเปล่า
คุณเป็นคนที่มีนิสัยโมโหร้ายหรือเปล่า สังเกตดูสิว่า เวลาโมโหทีไรเป็นต้องระเบิดอารมณ์ทั้งคำพูดและการกระทำ เช่น ด่าว่า ทำลายข้าวของ หรือลงมือลงไม้โดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แล้วมานั่งเสียใจภายหลังว่าไม่ควรทำอย่างนั้นเลย คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใจเย็นลงได้นะ
กรมสุขภาพจิตมีคำแนะนำดังนี้
ถ้าคุณรู้สึกโกรธ พยายามบอกตัวเองให้หยุดคิดสักอึดใจหนึ่งก่อน ช่วงนี้ให้พยายามสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ พร้อมทั้งนับหนึ่งถึงสิบในใจไปด้วย
ถ้าเป็นไปได้ควรหลบเลี่ยงให้พ้นจากบุคคลหรือสถานการณ์ที่ทำให้โกรธชั่วคราว เพราะมันจะช่วยลดอารมณ์โกรธให้น้อยลง และตัดโอกาสที่คุณจะทำอะไรรุนแรงลงไปได้ หลังจากนั้น ให้ระบายอารมณ์โกรธในทางที่เหมาะสม เช่น เตะลูกฟุตบอล ชกกระสอบทราย ซักผ้าแล้วขยี้แรงๆ วิ่งไกลๆ ให้ได้เหงื่อ เป็นต้น จะช่วยสลายความโกรธไม่ให้สะสมอยู่ในใจ
นอกจากนี้คุณควรหาทางผ่อนคลายความเครียดเป็นประจำทุกวัน เช่น พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หรือทำงานอดิเรกที่ชอบ ร่างกายจะได้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า จิตใจแจ่มใส ไม่หงุดหงิดโกรธง่ายอย่างแต่ก่อน และถ้าฝึกสมาธิได้ก็จะเป็นการดี จิตใจของคุณจะสงบเยือกเย็นลงกว่าเดิม [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การใช้งาน blog@CL : ตอนที่ ๑ มาเขียนเรื่องลงใน blog กันเถอะ

สำหรับบทความเรื่องการใช้งาน blog@CL นี้จะทยอยเขียนเป็นตอนๆ นะครับ สำหรับตอนแรกนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องการเขียนเรื่องลงใน blog ครับ
ก่อนอื่นถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สมัครสมาชิกก่อนเลยครับ โดยคลิกที่เมนู “ลงทะเบียน” ด้านซ้ายบนของหน้าแรกครับหรือคลิก สมัครได้ที่นี่ (ต้องสมัครสมาชิกใหม่ทั้งหมดนะครับ เพราะเปลี่ยนระบบใหม่หมดครับและกำหนดให้ใช้ e-mail address ของสถาบันเท่านั้นนะครับ)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ
1. เมื่อเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบโดยคลิกที่ “เข้าสู่ระบบ” ตามรูปที่ 1 ครับ

รูปที่ 1 คลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” ด้านซ้ายบน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »