Archive for มีนาคม, 2010

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

KA : Knowledge Asset
1. กลุ่มตัวอย่าง
วิธีคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่าง
- การสุ่มโดยวิธีแบ่งชั้น 3 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในทางปฏิบัติไม่สามารถแยกกลุ่มได้จากจำนวนครั้งการเข้าใช้บริการ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้สูตรการคำนวณตามคู่มือฯ พ.ศ. 2552 ได้
- ข้อเสนอแนะของกลุ่มควรใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่างตามคู่มือระบุ จำนวน 1,100 คน โดยไม่แยกกลุ่มแบบวิธีแบ่งชั้น และใช้สูตรการคำนวณการแบ่งจำนวนกลุ่มตัวอย่างสำหรับแต่ละห้องสมุดตามคู่มือ หน้า 27 ข้อ 1 และ ข้อ 2
2.การคำนวณค่าร้อยละจากระดับความพึงพอใจ
- เนื่องจากที่ผ่านมาห้องสมุดประสบปัญหาการคำนวณค่าร้อยละจากระดับความพึงพอใจ (ระดับ 1 – 5 ) ซึ่งการนำค่าระดับไปใช้คำนวณได้นำตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปใช้คำนวณทำให้ผู้ใช้บริการที่เลือกตอบค่าระดับ 1-2 ขาดหายไป
- ข้อเสนอแนะของกลุ่ม เห็นว่าควรนำค่าระดับความพึงพอใจทุกระดับมาใช้คำนวณ จึงขอฝากหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลความพึงพอใจ กำหนดเกณฑ์การคำนวณค่าร้อยละ เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สวัสดีคะสมาชิกชาวBlog หอสมุดกลางทุกท่าน สัปดาห์นี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับทำงานอย่างไรให้มีความสุข ลองอ่านกันดูคะ
ความสุขในงาน
การที่คนเราจะทำงานให้มีความสุขได้นั้น ก่อนอื่นต้องพิจารณาก่อนว่า เรารักงานที่ทำหรือไม่
ทำแล้วมีความสุขไหม งานนั้นตรงตามความรู้ความสามารถของตนเองมากน้อยเพียงใด บุคลิกภาพและสุขภาพร่างกายก็มีส่วนสำคัญในการทำงานเช่นเดียวกัน
การทำงานให้มีความสุข ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

งานอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

เรียน พี่ๆเพื่อนๆชาวblogที่เคารพ
วันที่ 23 – 24 มี.ค.ผมได้ไปช่วยงานการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
จึงนำมาเล่าให้พี่ๆเพื่อนๆฟังและได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ
เวลา 10.30 เริ่มพิธีเปิดท่านรองอธิการบดี ให้เกียรติมาเปิดงานให้
ผมช่วยเตรียมงานอยู่ด้านนอก จึงเล่าตอนนี้ไม่ถูกครับ
เวลา 11.00 ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 13.00 หลังจากพระอาจารย์ทองสุขฉันเพลเสร็จจึงมีพิธีรับกรรมฐาน
ท่านรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางอาจารย์พงษ์เกียรติ เป็นผู้แทนปฏิบัติธรรมฝ่ายชาย
พี่เกษรา เป็นผู้แทนปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง
ในการนำพานดอกไม้ธูปเทียนแพไปรับกรรมฐานกับพระอาจารย์ทองสุข
ท่านรองอธิการบดี/ท่านผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
พาครอบครัวไปปฏิบัติธรรมตอนกลางคืน
และยังมีผู้ปฏิบัติธรรมอีกหลายคนมาปฏิบัติตอนกลางคืน
รวมทั้งพี่ปราณีด้วยจึงทำพิธีขอรับกรรมฐานกับพระอาจารย์อีกรอบ
พระอาจารย์ทองสุขสอนการปฏิบัติกรรมฐาน
เริ่มจากเดิน 15 นาที นั่ง 15 นาที จนรอบสุดท้าย ให้เดิน 45 นาที นั่ง 45 นาที
จากนั้นให้มีการสอบถามสิ่งที่สงสัยในการปฏิบัติ
และสรุปด้วยการเทศน์ลำดับญาณ1 – 5
ใครตรงกับข้อไหนก็จะรู้สึกขึ้นมาทันที แต่ถ้าสงสัยว่าใช่หรือเปล่าแสดงว่าไม่ใช่แล้ว
ถ้าคนไหนปฏิบัติได้ถึงขนาดนี้ก็จะสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้
ยกตัวอย่างผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งของบริษัทTure
ตอนแรกบริษัทกำลังจะเจ้ง จึงไปเชิญท่านนี้มาเป็นที่ปรึกษา
เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาทำผิด หรือทะเลาะกันจะให้เข้ากรรมฐานที่วัด
ก็กลับกลายเป็นรักกัน ทำงานด้วยความสุข ทำงานด้วยความสามัคคี
บริษัทจึงได้กำไรและให้เงินเดือนคนนี้เดือนๆละ70,000 บาท
และยังให้พนักงานบริษัทสามารถเข้าปฏิบัติธรรมได้ปีละ 15 วัน โดยไม่เป็นวันลา
หลังจากนั้นจึงเป็นพิธีปิด
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางอาจารย์พงษ์เกียรติเป็นผู้แทนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายชาย
ส่วนผู้แทนฝ่ายหญิงนั้นผมจำชื่อไม่ได้(ต้องขอโทษด้วยนะครับ)
ในการถือพานดอกไม้ธูปเทียนแพทำพิธีลาศีลและขอขมาครูบาอาจารย์
พี่วรณีเป็นผู้แทนผู้ปฏิบัติทุกท่านในการนำถวายเงินผ้าป่าถวายพระอาจารย์
ท่านรองอธิการบดี/ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาตราจารย์กิติพงษ์ มะโน
เป็นผู้แทนถวายเงินตอบแทนค่าวิทยากรในนามสถาบันฯ เป็นอันเสร็จพิธี
ขอบุญกุศลนี้จงมีแด่พี่ๆเพื่อนๆชาวblogทุกท่านด้วยนะครับ
ด้วยความเคารพ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

บรรณารักษ์ต้องไม่พลาดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 2553

สวัสดีคะชาว blog หอสมุดกลางทุกท่าน
วันนี้ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆชาวหอสมุดนิดนึงนะคะ…

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 2553
ชื่องานภาษาไทย : งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 8 และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 38
ชื่องานภาษาอังกฤษ : Bangkok International Book Fair 2010 and National Book Fair 2010
วันที่ในการจัดงาน : 27 มีนาคม – 6 เมษายน 2553 เวลา 10.00-21.00 น.
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ผู้จัดงาน : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ภาคีห้องสมุด-อีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการเพื่อลดค่าใช้จ่าย ใครควรจะเป็นเจ้าภาพ ?

        你 好 (หนี่ ห่าว) สวัสดีคะสมาชิกชาว blog หอสมุดกลางทุกท่าน
พบกันสัปดาห์นี้ขอนำเสนอข่าวสารแวดวงห้องสมุดมาฝากเช่นเคยคะ..ลองอ่านดูนะคะเนื้อหาค่อนข้างยาวหน่อยนะคะ
        จากผลงานวิจัยที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แสดงให้เห็นว่าแต่ละปี สถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนได้ใช้งบประมาณจัดซื้อสารสนเทศ เฉพาะที่เป็นวารสารฉบับพิมพ์ ปีละประมาณ 200 ล้านบาท และเมื่อเกิดการปฏิวัติสารสนเทศสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์และให้บริการออนไลน์นั้น ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสารสนเทศในต่างประเทศได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าบริหารจัดการเชื่อมโยงวารสารจากแหล่งผลิตต่างๆ สู่ความเป็นเอกภาพในรูปฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นที่ต้องการของผู้ใช้โดยทั่วไป และเมื่อบรรลุซึ่งความเป็นเอกภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้เช่นนี้ ผู้ค้าก็จะมีอำนาจในการกำหนดราคาและกฎเกณฑ์การบอกรับได้ตามต้องการ
     ในประเทศที่พัฒนาแล้วได้เกิดมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดขึ้นเป็นภาคีห้องสมุดเพื่อสร้างอำนาจต่อรองเข้ารับมือกับการค้าในลักษณะนี้ ใน 2 รูปแบบ คือ การจัดซื้อเพื่อส่วนกลาง (centralize purchasing) ทุกภาคีสมาชิกจะได้รับบริการวารสารออนไลน์เท่าเทียมกัน ซึ่งโดยมากงบประมาณเพื่อการจัดซื้อในลักษณะเช่นนี้มักมาจากส่วนกลาง เช่นจากรัฐบาล อีกรูปแบบหนึ่งคือ การจัดซื้อแบบภาคี (consortia purchasing) ซึ่งห้องสมุดรวมตัวกันเป็นภาคีสมาชิกสามารถบริหารงบประมาณของตนเองได้ เลือกซื้อฐานข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของตนเอง การรวมตัวกันเข้าเป็นภาคีมีประโยชน์เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองให้แก่ภาคี
      ในประเทศที่พัฒนาแล้วและใช้สารสนเทศเป็นจำนวนมากเช่นสหราชอาณาจักรรัฐบาลก็ไม่ได้จัดซื้อวารสารเช่นนี้ให้แก่สถาบันการศึกษา แต่กลับใช้งบประมาณจำนวนหนึ่งจัดทำโครงการ National Electronic Site License Initiative  ขึ้น เพื่อวางแนวทางเบื้องต้นอย่างฉลาดให้แก่ห้องสมุดในการจัดซื้อประเภทที่ 2 วิธีนี้สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ห้องสมุดจนสามารถดำเนินการต่อไปได้เอง รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดการให้เกิดการจัดซื้อฐานข้อมูลวารสารให้แก่ประชาคมการศึกษาและการวิจัยทั้ง 2 [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การบริหารเวลาอย่างง่ายๆ

ได้อ่านบทความนี้แล้วน่าสนใจพอเป็นแนวทางในการบริหารเวลาในการทำงาน และชีวิตประจำวันได้ เพราะได้ยินเพื่อนร่วมงานบ่นทำงานไม่ทันบ้าง เวลาไม่ไหนหมดบางครั้งต้องขอแรงเพื่อนร่วมงานช่วยงานถึงจะแล้วเสร็จ (ที่มาข้อมูล Na/viaator.com: http://www.na_vigator.con)
“เวลามีค่ายิ่งกว่าทอง ทองใช่ว่าจะซื้อเวลาได้” เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าของทุกคน ยิ่งคนที่รู้คุณค่าของเวลามากเท่าใด ย่อมสามารถเก็บเกี่ยวคุณประโยชน์จากการใช้เวลาให้มีคุณค่าได้มากเพียงนั้น
เทคนิคการบริหารเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูง ทำให้สามารถดำเนินภาระกิจต่างๆได้อย่างราบรื่น ง่าย และมีเวลาเพียงพอที่จะบริหารจัดการสิ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และยังมีเวลาส่วนตัวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้ตามอัธยาศัย
ปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียเวลา
(ม.อึ้งอรุณ,2537และ (Albert Stackmore อ้างถึงในชาญชัย อาจินสมาจาร, 2535)
มีหลายประการ ควรมีการประเมินผลตัวทำลายเวลาและจัดลำดับความสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งปัญหาที่ทำให้สูญเสียเวลา ได้แก่

ปัญหาที่เกิดจากขาดการวางแผน ว่าจะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ให้ชัดเจน การใช้เวลาอันยาวนานในการทำงานหรือ แก้ปัญหาใดๆ เป็นเหตุให้ผลตอบแทนของความขยันได้กลับมาลดน้อยลง แม้ว่าขยันแต่งานที่ได้ขาดประสิทธิภาพ
ปัญหาที่เกิดจากการผลัดวันประกันพรุ่ง เช่นนอนตื่นสาย ขาดการเตรียมงานวันรุ่งขึ้น อ่านหนังสือพิมพ์ หรือคุยกับเพื่อน หรือดื่มน้ำชากาแฟก่อนทำงาน
ปัญหาที่เกิดจากความวุ่นวาย ทำงานโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหา ไม่ไว้วางใจผู้อื่นจึงขาดการมอบหมายงาน ทำงานหลายอย่างที่ไม่เหมือนกัน หรือการสื่อความหมายที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ความชักช้า ความไม่คงที่ ยุ่งเหยิง ระบบเอกสารที่ไม่ดี
ปัญหาที่เกิดจากการเล่นมากเกินไป ได้แก่ การใช้เวลามากเกินไปแก่ผู้มาเยือน โทรศัพท์นานหรือบ่อยครั้งเกินไป หรือหลบไปซื้อสิ่งของ ดื่มน้ำชากาแฟ หรือทำอะไรที่ไร้สาระ
ปัญหาซึ่งเกิดจากการมีส่วนเข้าร่วมมากเกินไป ได้แก่การเข้าร่วมในการตรวจสอบ ติดตามข้อปลีกย่อยมากเกินไป หรือใช้เวลายาวนานในการแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างมากเกินไป
ปัญหาซึ่งเกิดจากการทำงานบนกระดาษ [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศที่ ม.ขอนแก่น

มีการประชุมคณะทำงานฝ่าย IT ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2553 ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคุณสมพงษ์ เจริญศิริ จากม.มหาสารคามเป็นประธานกลุ่ม มีผู้เข้าประชุมจากม/ส 24 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความคืบหน้าของงานITแต่ละแห่ง ที่น่าสนใจคือ ม.อ.ได้ทำเครื่อง Happy Print จำหน่าย เป็นระบบโควต้างานพิมพ์อัตโนมัติ มีหลายห้องสมุดซื้อไปใช้แล้ว ส่วนของ ม.ข. ได้ Renovate ภายในห้องสมุดใหม่ สวยงามแปลกตามากๆ วันที่ 13 ได้ไปศึกษาดูงานการนำใบลานจากวัด 800 แห่ง ของประเทศลาว แปลงเป็น Digitize โดยร่วมมือกับประเทศเยอรมนี สืบค้นได้ที่ www.laomanuscripts.net

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

อัพเดท ดาว์นโหลด CRCnetBASE && Ebrary

สวัสดีครับ เพิ่มเติม เอกสารวันอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ครับ
CRCnetBASE
Ebrary
Morgan_&_Claypool
SIAM_eBooks
SpringerLink
ขอขอบคุณ คุณวิโรจน์ คุณประภาศรี และ คุณจิรวัฒน์ แห่ง Book promotion มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หัวใจของงานบริการที่ดีเป็นยังไง?

안녕하십니까 อันนยองฮาซิมนีก๊ะ สวัสดีค่ะสมาชิกชาวbolg หอสมุดกลางทุกท่าน
พบกันฉบับนี้ขอทักทายภาษาเกาหลีผสมญี่ปุ่นหน่อยนะคะ…ว้าว
และฉบับนี้มีบทความสาระดีๆมาฝากกันตามเคย เป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจของงานบริการ..ลองอ่านกันดูคะ
หัวใจของงานบริการที่ดีเป็นยังไง?
คำตอบที่ดีที่สุด…
ต้องเข้าใจว่าการบริการที่ดีคืออะไร การบริการที่ดีก็คือการสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกเรื่อง… จนลูกค้าพอใจ และสำคัญ never say no …..ต้องพยายามหาในสิ่งที่ลูกค้าร้องขอ..ได้ไม่ได้อย่าปฏิเสธลูกค้า…และต้องมองลูกค้าด้วยสายตาเป็นมิตร งานบริการต้องใช้ความอดทน เพราะคนจะเรื่องมากตลอดเวลา Guest always right
หัวใจของงานบริการที่ดี มีดังนี้
      – เราต้องมีใจรักทางด้านการบริการ
      -ใส่ใจต่องานบริการ
      – มีความอดทน เพราะลูกค้าบางคนอาจจะเรื่องมาก จะเอาแบบนั้นแบบนี้ แต่นานแล้วยังเลือกไม่ได้สักที เราก็ห้ามใส่อารมณ์กับลูกค้าเด็ดขาด
      – ถ้าเราทำตัวเราให้เล็กที่สุด เราจะเป็นผู้ให้บริการที่ประทับใจที่สุด
แม่ชีศันสนีย์กล่าว่า “ตัวตนเล็ก งานจึงใหญ่” เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาเป็นหลักแห่งการให้บริการ
      - ทำงานด้วยใจ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทำอย่างเต็มใจและมีความสุขกับงานนั้นๆ ถ้าทำเพื่อเงินมากกว่าใจ คงเป็นการทำงานอย่างฝืนความรู้สึก ไม่เต็มใจ และคนที่รับการบริการจากเราเค้าจะรู้สึกได้ว่า การบริการนั้น มันขาดชีวิตชีวา
                                       
      เป็นไงบ้างคะกับความหมายดีๆกับงานบริการ ไว้ฉบับหน้าจะหาเรื่องดีๆมาฝากนะคะ
และสุดท้ายขอฝากขอให้มีความสุขสดใสที่จะไปสัมมนารับซัมเมอร์นี้กันทุกคนนะคะ
——————————————————————————————–
เข้าถึงได้จาก : http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090607060838AAEU7nE

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มไอที

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
ภายในกลุ่มไอที 15 กุมภาพันธ์ 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 79 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65.83 อยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อเสนอแนะ
1.ควรทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และคืบอร์ด
เพราะมีคราบฝุ่น
2.แก้วน้ำขวดน้ำเมื่อดื่มแล้วควรจัดเก็บให้เรียบร้อย
3.ตู้ใส่อุปกรณ์ส่วนกลาง ควรปรับปรุงให้อยู่สภาพที่พร้อมใช้งาน
4.อุปกรณ์ซ่อมบำรุงควรเก็บให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการสูญหาย
ข้อดีที่พบ
1.มีการประชุมและบันทึกการประชุ่มเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อประเมินผลการปฎิบัติและสามารถวิเคราะห์
วางแผนการดำเนินงานต่อไปได้
2.มีการตรวจสอบภายในพื้นที่เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มปรับปรุงให้มี
สภาพที่ดีขึ้น
3.การจัดพื้นที่ห้องทำงานมีการจัดพื้นที่ห้องทำงานทำให้มีทางเดินมากขึ้น
4.มีบอร์ดติดประกาศ ข่าวสาร งานไอที เป็นประจำทุกเดือน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »