Archive for พฤษภาคม, 2010

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ภายในกลุ่มไอที เดือน พฤษภาคม 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 81.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67.91 อยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อเสนอแนะ
1. ใต้โต๊ะมีรองเท้าวางอยู่ 2 คู่ ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย
2.บนเก้าอี้มีเสื้อวางอยู่ 1ตัว ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย
ข้อดีที่พบ
1. มีการประชุมกิจกรรม 5ส ทุกเดือน
2. มีการ km ทุกเดือน
3. มีการเผยแพร่ข่าวไอทีนิวส์ทุกเดือน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์
เดือนพฤษภาคม 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 76.66
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับดี
ข้อดีที่พบ
- ได้มีการจัดทำและเปลี่ยนป้ายบอกต่างๆมีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีการทำความสะอาดและปรับปรุงอยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
- ในด้านของห้องอเนกประสงค์ก็จะปรับปรุงในเรื่องของฝุ่นที่มีอยู่เพราะมีการเจาะหนังสือเพื่อซ่อมแซม ก็จะทำการดูแลให้มากยิ่งขึ้น
ผู้ตรวจ นายอนุชา เกิดวิบูลย์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์
ประจำเดือน เมษายน 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 84 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 70
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้
ข้อดีที่พบ
มีการซ่อมแซมป้ายต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย
มีการพัฒนางาน พัฒนาพื้นที่ 5ส ที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
อุปกรณ์สำนักงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอุปกรณ์สำนักงานที่เป็นส่วนรวมในห้องอเนกประสงค์
สายไฟยังไม่มีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบตรงบริเวณเคาน์เตอร์,กล้องวงจรปิด,Ncafe, สืบค้น
ยังมีสิ่งของวางปะปนอยู่บนหลังตู้ตามบริเวณต่างๆ ควรมีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ
ห้องอเนกประสงค์มีสิ่งของวางปะปนกันอยู่เป็นจำนวนมาก ควรมีการจัดเก็บพื้นที่ให้เรียบร้อย ถ้าจะนำสิ่งของมาวางควรมีป้ายบอกรายละเอียด และป้ายต่างๆ ที่ชำรุดควรแก้ไขด้วย
บันได และอุปกรณ์ทำความสะอาดของแม่บ้านควรมีการจัดเก็บไว้ในที่เดียว เฉพาะบริเวณที่จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดแม่บ้านในห้องอเนกประสงค์เท่านั้น
ผู้ตรวจ นางสาวเบญจวรรณ มะปราง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

งานวันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K-Sharing Day

ขออนุญาต เล่ากิจกรรมดี ๆ ให้ฟังค่ะ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมงานวัน K-Sharing Day ณ ลานชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
เริ่มด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ก็จะได้รับ แผ่นพับ จำนวน 6 ชุด
- โมเดลปลาทู
-  ชุมชนนักปฏิบัติ
- Blog what’s ablog? Why blog? Build your blog
- กระบวนการจัดการความรู้
- การเขียนแผนที่ความคิด
- ใครคือคนสำคัญ…ที่ดำเนเนการจัดการความรู้
(ถ้าต้องการแผ่นพับขอดูได้ที่คุณปราณี นะคะ)
[บุคลากรสำนักฯ เข้าแถวรอลงทะเบียนเข้าร่วมงาน]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กิจกรรมในวันที่ 27 พ.ค. 53

สวัสดีค่ะ  พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ชาวหอสมุดกลางทุกท่านค่ะ
ขออัพเดทข่าวกิจกรรมให้พวกเราได้ทราบนะคะ
วันที่  27 พ.ค. 53

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2553

สวัสดีค่ะ มาเล่าเรื่องหลังประชุมให้ทราบกันค่ะ หากชาวสำนักฯ ต้องการอ่านรายงานการประชุมของสภาฯ และรายละเอียดของเอกสารประกอบการประชุม สามารถขอดูเอกสารได้ที่ กัญญาณัฐ  อยู่สุข และ สายใจ  วัลลิภากร กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ของสำนักฯ นะคะ
meeting_3-2553

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลกระทบอันเกิดจากการที่รัฐบาล ประกาศให้วันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2553เป็นวันหยุดราชการ

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า รัฐบาลได้ ประกาศให้วันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการ  (บางคนอาจจะรู้สึกว่าดีจังได้หยุดงาน พักผ่อนอยู่บ้าน) แต่จากการประกาศหยุดกะทันหัน ทำให้เกิดปัญหาบางอย่างตามมาเช่นกัน

หนังสือกำหนดส่ง 17 – 21 พฤษภาคม 2553  ซึ่งปกติ หากมีวันหยุดที่ทราบแต่เนิ่นๆ  พี่ศรีไพร จะกำหนด Day Close ไว้เพื่อไม่ให้มีหนังสือที่กำหนดส่งตรงกับวันหยุด  ซึ่งหากปล่อยให้กำหนดส่งเป็นเช่นเดิมนั้นก็อาจจะมีปัญหากับผู้ใช้บริการ เนื่องจากไม่ใช่ความผิดหากผู้ใช้จะส่งคืนหนังสือหลังจากวันที่ดังกล่าว

ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ก็คือ

เก็บข้อมูลหนังสือที่มีกำหนดส่ง ตรงกับวันที่  17 – 21 พฤษภาคม 2553  
ดำเนินการ Renew หนังสือที่กำหนดส่งกับวันที่  17 – 21 พฤษภาคม 2553  ให้กับผู้ใช้บริการ  แต่หากรายการใดที่ไม่สามารถ Renew ได้ ก็จะทำการ Change Due date ให้เป็นวันที่ ห้องสมุดเปิดให้บริการในวันแรก ซึ่งในกรณีนี้ก็จะเป็นวันที่ 24 [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ภาระกิจสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 53

จากสถานการณ์ไม่สงบของบ้านเมือง (หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในเร็ววัน)  รัฐบาลประกาศหยุดราชการ 17-21 พ.ค. ทำให้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเลื่อนไปหมด เราจะจัดการอย่างไรกันดี
1. ประกันคุณภาพ
- บันทึกการใช้งานที่นั่งอ่านจากเดิม 17-21 พ.ค. เป็น 24-27 พ.ค.
- รับการตรวจจัดเรียงหนังสือบนชั้นเดิม 19-21 พ.ค. (ยังไม่แจ้ง..กรรมการแจ้งด้วยนะคะ)
- สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจทุกห้องสมุดเพื่อรายงานผลไปส่วนงานประกันคุณภาพภายในเดือนพ.ค. เร่งกันหน่อยนะคะ
2. ตรวจกิจกรรม 5 ส ของสำนักฯ (วันที่เท่าไหร่น้อ…น้องเล็ก)
3. ทำบุญสำนักหอสมุดกลาง วันที่ 27 พ.ค.
4. กิจกรรม KM ของสถาบันฯ ซึ่งเดิมกำหนดจัด 20-21 พ.ค. ยังไม่ได้กำหนดวันจัด คาดว่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพ.ค. ต่อด้วยเปิดเทอมใหม่ คงจะสนุกสนานกันน่าดูชม..ร่วมด้วยช่วยกัน ความสามัคคีเท่านั้นจะนำพาเราทำงานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดี..นะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

วางตัววางจิตอย่างไรในสถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคม !!! (1)

• คำ ถ า ม
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคม
ทำให้รู้สึกว่าความอดทนของคนเรามีขีดจำกัด
ตามหลักพุทธศาสนา เราต้องอดทน ให้อภัย
ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้เลยหรือ ?
• คำ ต อ บ
ความอดทนต้องประกอบด้วยปัญญา
พิจารณาเหตุควรอดทน หรืออดทนในสิ่งที่ควร

ในชีวิตของคนเรา
จำเป็นต้องอดทนต่อเหตุที่เข้ามากระทบ 4 อย่างคือ
๑. อดทนต่อความลำบากตรากตรำ
คืออดทนต่อธรรมชาติดินฟ้าอากาศ
๒. อดทนต่อทุกขเวทนา
คืออดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่สบายกาย

๓. อดทนต่อความเจ็บใจ
คืออดทนต่อเหตุแห่งความไม่พอใจที่มากระทบ
เช่น คำพูดที่ไม่ชอบใจ ความบีบคั้นจากผู้บังคับบัญชา
อดทนต่อความโกรธหงุดหงิดขุ่นเคืองใจ
ไม่ระเบิดอารมณ์ออกมา
ไม่ไปทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นทั้งด้วยกายและวาจา เป็นต้น และ

๔. อดทนต่ออำนาจกิเลส
คืออดทนต่อสิ่งยั่วยวนน่าเพลิดเพลินใจ
อดทนต่อสิ่งที่อยากทำแต่ไม่สมควรทำ
เช่น การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย การเที่ยวกลางคืน
เล่นการพนัน สูบบุหรี่กินเหล้าเมายา เป็นต้น

ถ้าพิจารณาแล้วจะเห็นว่าเหตุทั้ง๔ นี้
เป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่กับชีวิตเราตลอดทั้งชีวิต
พุทธศาสนาจึงสอนให้เรามีความอดทน
ซึ่งเป็นคุณธรรมที่เราควรมี ควรพัฒนาให้ยิ่งๆขึ้นโดยไม่มีขีดจำกัด
การที่เราเห็นว่าสังคมมีปัญหา แตกแยกสามัคคีกัน
แล้วเราหมดความอดทนอดกลั้น ระเบิดอารมณ์ออกมา
แสดงความโกรธไม่มีเมตตา ไม่ให้อภัยกัน
ก็จะยิ่งทำให้สังคมแย่ลง
เราควรมองที่ตัวเองก่อนว่า
เราทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดีแล้วหรือยัง
บทบาทหน้าที่ของเราก็มีอยู่ทุกคน
เราทำหน้าที่ของเราถูกต้องสมบูรณ์ไหม
ถ้าเราทำดีที่สุดแล้ว
หากอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยให้รู้จักปล่อยวาง

โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
วัดสุนันทวนาราม จ. กาญจนบุรี
เข้าถึงได้จาก http://variety.teenee.com/saladharm/26506.html

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR : ประชุมคณะทำงาน KM

BAR : KM สำนักหอสมุดกลาง สำหรับงาน K-Sharing Day ของสถาบันฯ
1. นำเสนอประวัติการทำ KM ของสำนักหอสมุดกลาง
2. นำเสนอภาพกิจกรรมการทำ KM ที่ผ่านมา
3. นำเสนอ Weblog ของสำนักหอสมุดกลาง ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »