Archive for สิงหาคม, 2010

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส

กลุ่มดาวกระจาย ประจำเดือน สิงหาคม 2553
รวมคะแนนได้ 107 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 89   เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ = ดี
ข้อดีที่พบ
-  หยิบง่าย ใช้สะดวก ไม่เสียเวลาในการค้นหานาน
ข้อเสนอแนะ
-  ช่วงนี้ห้องสมุดอยู่ระหว่างการเก็บหนังสือเตรียมย้ายบน
โต๊ะก็จะมีหนังสือและเอกสารวางปะปนกันเมื่อหมด
เวลาทำงานแล้วควรจัดเก็บให้เข้าที่
ผู้ตรวจ นางอรทัย  ศรีทอง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ข่าวดี (สำหรับพนักงานเปลี่ยนสถานภาพสายสนับสนุน)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มInfo Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส  ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓
กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๓
………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจ 5 สกลุ่มสถาปัตย์

เดือนสิงหาคม 2553
                คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 94  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 78.33
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
                ข้อดีที่พบ
-         เนื่องจากมีคณะกรรมการการตรวจ 5ส ได้ทำการตรวจ เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ได้รับคำติชม และปรับปรุงพื้นที่บางส่วนแล้ว
              ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
-         บนหลังตู้ยังมีของวางปะปนอยู่ โดยเฉพาะตู้ล็อคเกอร์ ที่นักศึกษานำของมาวางไว้
-         อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานยังมีฝุ่นและคราบสกปรก
         ผู้ตรวจ นางสาวเบญจวรรณ  มะปราง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

“ไม่มีใครทำให้คนทุกคนรักเราได้”

http://www.fwdder.com/topic/269943

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ภายในกลุ่มไอที เดือน สิงหาคม 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 90คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อเสนอแนะ
1. ป้ายอยู่ระหว่าง ดำเนินการควรมีวันที่กำหนดวันแล้วเสร็จ
2. บอร์ด ต่างๆ ควรปรับให้เป็นปัจจุบันเสมอ
ข้อดีที่พบ
1. ผังเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์มี การอัพเดทล่าสุด

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

24-27 ส.ค.53 Open House สำนักหอสมุดกลาง

สำนักหอสมุดกลาง สจล. ร่วมกิจกรรม 50 ปี ของสถาบันฯ ตามตารางกิจกรรม 50 ปีพระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยกำหนดวันที่ 24-27 ส.ค.53 เปิดให้ใช้บริการทั่วไปและจัดแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยีของสำนักหอสมุดกลาง (Open House) โดยจัดบอร์ดแสดงเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับงานห้องสมุดบริเวณโถงบริการชั้น 1 ได้แก่ เทคโนโลยี RFID และ Delivery service  สำหรับการให้บริการต่าง ๆ ภายในห้องสมุด ขอเชิญบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน เตรียมความพร้อม เพื่อต้อนรับผู้เยี่ยมชมหน่วยงานของเราด้วยค่ะ
รายละเอียดตามตารางกิจกรรม 50 ปี สจล. http://www.50years.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=26&Itemid=54

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา

รายงานการประชุม
กิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ 8/2553
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553
ณ ห้องปฏิบัติงาน งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

QR Code คืออะไร?

QR Code – เพียงถ่ายภาพด้วยมือถือก็เข้าเน็ตได้แล้ว

บางคนคงนึกสงสัยว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไร? มีความหมายอย่างไร?

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KS Time “ซ่อมง่ายๆ สไตล์คุณ”

สวัสดีค่ะชาวสำนักหอสมุดกลางทุกคน
                          ก็ผ่านไปแล้วนะคะกับกิจกรรม KS Time “ซ่อมง่ายๆ สไตล์คุณ” เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00-14.55 น. ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวสำนักหอสมุดกลาง มีผู้สนใจลงชื่อเข้าร่วมจำนวน 36 คน โดยมีคุณมังกร จำปาทิว (คุณน้า) เป็นคุณกิจ, คุณจิราภรณ์ ชื่นปรีชา (ป้าจิ) เป็นคุณกิจร่วม, คุณกัญญาณัฐ อยู่สุข (พี่อ๊อด) เป็นคุณอำนวย และสุกันยา ตวนกู (มะห์) เป็นคุณลิขิตค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »