Archive for เมษายน, 2011

KS-Time เรื่อง ซ่อมง่ายๆ สไตล์คุณ (กลับมาอีกครั้ง)

KS- Time เรื่อง ซ่อมหนังสือง่ายๆ สไตล์คุณ (กลับมาอีกครั้ง)
                สวัสดีค่ะ ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม KS-Time เรื่อง ซ่อมง่ายๆ สไตล์คุณ เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา มีบุคลกรเข้าร่วมจำนวน 21 คน โดยนายมังกร  จำปาทิว และนายเสกสรรค์  แฟงเลียง เป็นคุณกิจ, นางสาวกัญญาณัฐ  อยู่สุข เป็นคุณอำนวย (จำเป็น) และนางสาวสุกันยา  ตวนกู เป็นคุณลิขิต (จำเป็น) ซึ่งชื่อเรื่องอาจจะซ้ำกับที่ผ่านมา แต่เนื้อหาก็ไม่ซ้ำนะคะ คราวนี้พิเศษกว่าคราวก่อนที่ว่ามีการรวมวารสารเย็บเล่มด้วย แต่จะเป็นยังไงตามไปดูกันดีกว่า

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หนังสือที่แพงที่สุดในโลก ( Most expensive book )

เจอเรื่องดีๆนำเสนอชาวบล๊อกหอสมุดกลางเช่นเคยคะ ว่าแต่หนังสือเล่มนี้จะแพงแค่ไหนลองอ่านกันคะ^__^

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
ภายในกลุ่มไอที เดือน 17 มีนาคม 2554
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.67 อยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อเสนอแนะ
ควรจะรักษาระดับคะแนน 5 ส ครั้งนี้ไว้และทำคุณภาพคะแนนให้ดีขึ้น
ข้อดีที่พบ
มีความพยายามร่วมมือกันทำกิจกรรม 5สมากขึ้น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

รุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
ภายในกลุ่มไอที เดือน 12 เมษายน 2554
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.67 อยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากมีการทำ 5ส ได้คะแนนเป็นไปตามมาตรฐานจึงควรก้าวต่อไปข้างหน้าโดยการทำคะแนนให้ได้สูงกว่าเกณฑ์
ข้อดีที่พบ
ยังสามารถรักษาระดับของคะแนนไว้ ได้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

รายงานการประชุมกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา  
ครั้งที่ 4/2554   
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554   
 ณ  ห้องปฏิบัติงาน งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)  

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ประดิษฐ์-ประดับ-ประดอย

                         วันนี้มีงานประดิษฐ์ เล็กๆ น้อยๆ  ให้พี่ๆ เพื่อนๆ ชาวหอกลางได้ลองทำดู ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับมรดกมานานตั้งแต่เด็ก และได้ใช้ประโยชน์จนมีชื่อเสียง….ตอนประถมค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส  ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๔
………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน เมษายน 2554

พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 98 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.67 ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ
ชั้นหนังสือในแต่ละห้องจัดเรียงหนังสือเป็นระเบียบมากขึ้น
กรรมการผู้ตรวจ
1. นายเสกสรรค์ แฟงเลียง [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุคใหม่

สวัสดีชาวบล๊อกหอสมุดกลางทุกท่าน
ขอนำเสนอความรู้เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุคใหม่”  มาฝากชาวหอสมุดกลาง เนื้อหาน่าสนใจลองอ่านกันคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด

 งานบริการสารนิเทศ   สำนักหอสมุดกลาง
เดือน  มีนาคม 2554
                ผลการตรวจประจำเดือนมีนาคม  2554   คะแนนเต็ม 120  คะแนน  ผลการตรวจได้  90.9  คะแนน  คิดเป็นร้อยละได้ 75.75  ระดับเกณฑ์การประเมินได้  ดี
 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »