Archive for ตุลาคม, 2011

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส ปรจำเดือน  ตุลาคม 2554
                คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 100  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 83.33
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
          ข้อดีที่พบ
         – มีการทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ 2 ครั้งต่อสัปดาห์
              – มีความร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่มเป็นอย่างดี
            ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
- คอมพิวเตอร์หน้าเคาน์เตอร์บริการ ยังไม่มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ
-มีป้ายบางพื้นที่ชำรุด ผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ควรสำรวจและเปลี่ยนใหม่ให้ดูสวยงามและเรียบร้อย
             ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือนตุลาคม2554

กลุ่ม En งานบริการตึกเมโมเรียลฮอลล์ วิศว ฯ
ผลการตรวจ ได้คะแนน 86 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71 อยู่ในระดับพอใช้
สิ่งที่ควรปรับปรุง บนโต๊ะและลิ้นชักโต๊ะไม่เป็นไปตามมาตรฐานกลุ่ม
วันที่ตรวจ 26 ต.ค.54
ผู้ตรวจ Penchit

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สถาบันฯประกาศหยุด 12-17 ตุลาคม 2554

สถาบันฯประกาศหยุดการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว 12-17 ตุลาคม 2554 งานเทคโนโลยีสารนิเทศจึงขอทำ Full Backup วันนี้ 11 ตุลาคม 2554 เวลาประมาณ 15.30น.

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ฐานข้อมูล KMITL Undergrad Thesis Online ขัดข้อง

               KMITL Undergrad Thesis Online ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แบบออนไลน์ ขัดข้อง  เนื่องจาก  ระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่ายมีการขัดข้อง  จึงไม่สามารถใช้งานได้  ตั้งแต่วันที่  10  ตุลาคม  2554  และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข  และเมื่อใช้งานได้จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สิ่งที่คุณควรทำ : หลังจากได้รับการเตือนภัยจากหน่วยงานด้านเตือนภัยข่าวน้ำท่วม

สิ่งที่คุณควรทำ : หลังจากได้รับการเตือนภัยจากหน่วยงานด้านเตือนภัยข่าวน้ำท่วม
1. ติดตามการประกาศเตือนภัยจากสถานีวิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์หรือรถแจ้งข่าวน้ำท่วม
2. ถ้ามีการเตือนภัยข่าวน้ำท่วมฉับพลันและคุณอยู่ในพื้นที่หุบเขาให้ปฎิบัติดังนี้
- ปีนขึ้นที่สูงให้เร็วสุดเท่าที่จะทำได้
- อย่าพยายานำสัมภาระติดตัวไปมากเกินไป ให้คิดว่าชีวิตสำคัญที่สุด
- อย่าพยายามวิ่งหรือขับรถผ่านบริเวณน้ำหลาก
3. ดำเนินการตามแผนรับมือน้ำท่วมที่ได้วางแผนไว้แล้ว
4. ถ้ามีการเตือนภัยการเฝ้าระวังน้ำท่วมจะยังมีเวลาในการเตรียมแผนรับมือน้ำท่วม
5. ถ้ามีการเตือนภัยจากข่าวน้ำท่วมและคุณอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมถึง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอความร่วมมือพี่ตั้งคำถาม…ให้น้องตอบ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แฟ้มสะสมงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

สวัสดีค่ะ พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ชาวสำนักหอสมุดกลาง ทุกท่าน
                 วันนี้ได้นำแบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน (Port Folio)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2555  ขึ้นไว้บนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หมวดงานการเจ้าหน้าที่ ในเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลางเรียบร้อยแล้วค่ะ  ขอเชิญพี่น้องและผองเพื่อนเข้าไปโหลดเอกสารกันได้เลยนะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส  ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔

กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »