Archive for พฤศจิกายน, 2011

รู้สาเหตุ+ป้องกันนอนตื่นสาย

รู้สาเหตุ+ป้องกันนอนตื่นสาย
การนอนตื่นสายบ่อยๆ อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังอ่อนแอและอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้หาสาเหตุและวิธีแก้                                                                        
1. รูปแบบการใช้ชีวิตที่ผิด บางคนทำงานกลางคืน นอนกลางวัน ซึงหากจัดระเบียบชีวิตให้ลงตัว แล้วรีบเข้านอน หลับให้ลึก หลับให้สนิท กินอาหารสะอาดและมีประโยชน์ 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แจ้งกำหนดวันเก็บข้อมูลจำนวนที่นั่งซึ่งถูกใช้งานครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

เนื่องจากสถาบันฯ ได้เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 จากปัญหาอุทกภัย เป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2554ตามที่ทราบแล้วนั้น ในส่วนของการเก็บข้อมูลจำนวนที่นั่งซึ่งถูกใช้งาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 4 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 19-23 ธันวาคม 2554
จึงขอแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบเก็บข้อมูลทราบ และกรอกข้อมูล พร้อมสรุปผล ทั้ง 3 ครั้ง ลงในฟอร์มให้เรียบร้อย รอคณะทำงานประกันฯ ขอข้อมูล ก็สามารถส่งได้เลยค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือนพฤศจิกายน2554

กลุ่ม En งานบริการตึกเมโมเรียลฮอลล์ วิศว ฯ
ผลการตรวจ ได้คะแนน 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75
วันที่ตรวจ 28 พ.ย.54
ผู้ตรวจ Tanyarat

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส  ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔

กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ตรวจ  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

PM เครื่องแม่ข่าย SunFire

งานเทคโนโลยีสารนิเทศ ขอเลื่อนเวลาการเปิดใช้ระบบ Millennium ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 เนื่องจากบริษัท First Logic จะเข้ามาทำ PM เครื่องแม่ข่าย SunFire ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป งานเทคโนโลยีฯ จะแจ้งให้ใช้งานได้ทันทีที่ตรอบสอบเครื่องแม่ข่ายเสร็จเรียบร้อย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2554
                คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 100  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 83.33
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
          ข้อดีที่พบ
         – มีความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
            ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
- ตามชั้นหนังสือยังมีฝุ่นอยู่บ้างเล็กน้อย
             ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รวมประกาศ! เลื่อนสอบ – เลื่อนเปิดเทอม มหาวิทยาลัย

พิษน้ำท่วมยังคงกระจายไปในหลาย พื้นที่ของไทย บ้านเรือน องค์กร นิคมอุตสาหกรรมต่างก็อ่วมไปตามๆ กัน ไม่เว้นแม้แต่สถาบันอุดมศึกษาที่น้ำค่อยๆ ทะลักล้นเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง จนไม่สามารถที่จะเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ วันนี้  ขออัพเดทข่าวสารการเลื่อนเปิดเทอมและการเลื่อนสอบมาให้ทราบกัน ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

สรุปผลการตรวจกิจกรรมกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา
เดือนพฤศจิกายน 2554 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
ภายในกลุ่มไอที เดือน 16 พฤศจิกายน 2554
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.8 อยู่ในเกณฑ์ควรพอใช้
ข้อเสนอแนะ
1. บนโต๊ะปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ควรเก็บสิ่งของนอกเหนือมาตรฐานออก เช่นหนังสือ
2. บนกล่องมีเอกสารวางอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบควรเก็บให้เรียบร้อย
3. ควรปรับปรุงเวลาจัดทำบอร์ดภาพกิจกรรม 5ส บอร์ดแผนผัง
ข้อดีที่พบ
1. มีการสะสางภายในกลุ่มไอที จัดโต๊ะคอมพิวเตอร์จัดเครื่องคอมพิวเตอร์
จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มากขึ้น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ข้อเสนอแนะ
1. คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วงที่นำมาจากงานต่างๆ ควรเก็บให้เรียบร้อย
2. โต๊ะและเก้าอี้ที่นำมาจากงานต่างๆ ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย
ข้อดีที่พบ
1. มีการประชุมและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »