Archive for ธันวาคม, 2011

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส  ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔

กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ตรวจ  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔

………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน ธันวาคม 2554

กลุ่ม En งานบริการตึกเมโมเรียลฮอลล์ วิศว ฯ
ผลการตรวจ ได้คะแนน 87 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.5 อยู่ในระดับพอใช้
วันที่ตรวจ 28 ธ.ค54
ผู้ตรวจ Kosum

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 11/2554
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554 งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ) 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕

 
 ขออำนาจ…สิ่งศักดิ์สิทธ์…ในหล้าโลก
อำนวยโชค…ให้ทุกท่าน…นั้นสุขขี
ปีใหม่นี้…ให้พานพบ…แต่สิ่งดี
ขอให้มี…ความสุขล้น…กันทุกคน
ในวาระ…ดิถี..ขึ้นปีใหม่
ขออวยชัย…ให้ทุกท่าน…นั้นสุขสม
จงประสบ…พบแต่สิ่ง…มิ่งมงคล
ให้ทุกคน…จงสุขขี…และมีชัย….ไร้โรคภัย เทอญ   
************************
 
ที่มารูปภาพ: UBC Library

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2554
                คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 80  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 66.67
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
          ข้อดีที่พบ
         – บุคลากรมีการพัฒนางาน ปรับปรุงบอร์ด และพื้นที่กิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ
            ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
- พื้นที่เก็บอุปกรณ์ของแม่บ้าน ไม่มีการจัดระเบียบ ยังมีสิ่งของวางปะปนรวมอยู่
             ผู้ตรวจ นางสาวเบญจวรรณ  มะปราง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ห้องสมุดจะเปิดให้บริการ 24 ชม. รับสมัครคนทำโอที ช่วงขยายเวลาพิเศษ (รายได้ดี)

ระหว่างวันที่  19 มีนาคม – 10 เมษายน 2555 ห้องสมุดจะเปิดขยายเวลาให้บริการเป็น 24 ชม. ท่านใดสนใจลงชื่อปฏิบัติงานล่วงเวลาด่วน!!!
รับสมัครทุกส่วนงาน ทุกคณะ ทุกเพศ ทุกวัย
- ปฏิบัติงานเฉพาะบริเวณชั้น 1  วันละ 3 คน
- ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 20.30 – 8.30 น. (ของวันถัดไป)
- ค่าตอบแทน ชม. ละ 100 บาท !!!!
สนใจสามารถลงชื่อได้ที่ คุณสายใจ วัลลิภากร  ที่เคาน์เตอร์บริการ  ชั้น 1
โทร.  5106, 5103
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารที่แนบคะ OT

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การประกันคุณภาพ

ได้ไปประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 แทน อ.พงษ์เกียรติ เชษฐพิทักษ์สกุล รองผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554  เวลา 09.30-12.35 น.  ณ ห้องประชุม 704 อาคารกรมหลวงฯ  มีข้อมูลที่จะบอกต่อ ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2554

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส  ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2554
กลุ่ม แก้วเจ้าจอม งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  20  /กันยายน /2554

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส  ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.  2554
กลุ่ม แก้วเจ้าจอม งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  30  /สิงหาคม /2554

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KMITL Book Fair ครั้งที่ 27

เริ่มวันนี้แล้วนะคะ งาน KMITL Book Fair ครั้งที่ 27 มีบริษัทดังๆมาร่วมงานเช่นเคย ทั้งศูนย์หนังสือจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ซีเอ็ด มติชน Asia Books, Kinokuniya, PB, PS, Leader, Fame Books,….ไปรษณีย์ก็มา CyberDict ก็มีค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »