Archive for มีนาคม, 2012

กิจกรรม KS-Time เรื่องไขข้อปัญหา RFID

KS-Time เรื่อง ไขข้อปัญหา RFID
         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากร-สารนิเทศ) ได้จัดกิจกรรม KS-Time เรื่อง ไขข้อปัญหา RFID โดยมีคุณอำนวย คือ นาง         สุจินต์  พุ่มพวง, คุณกิจ คือ นางสาวสายเสน่ห์  เณรพงษ์, และคุณลิขิต คือ นางสาวสุกันยา  ตวนกู ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้กล่าวถึงรายละเอียดของ RFID ได้อย่างชัดเจน ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ปฏิบัติการยันหว่าง 29มี.ค.55-30มี.ค.55

29 มีนาคม 2555-30 มีนาคม 2555
ปฏิบัติการยันหว่างวันนี้มีผู้เข้าร่วมภารกิจด้วยกันทั้งหมด 3 คน ดังนี้ค่ะ
1. คุณรุ่งเรือง  ผุดผ่อง  ตำแหน่ง กองหน้า
2. คุณสุกัญญา  ดำชมทรัพย์  ตำแหน่ง ผู้รักษาประตู
3. คุณดาราวรรณ  พูลเพิ่ม  ตำแหน่ง  กองกลาง
เริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่เวลา 20.30 น. – 08.30 น. โดยมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Status ภาค Return

หลายวันมาแล้วเปลี่ยน status หนังสือ สายตาไปสะดุดเข้ากับ status ใหม่ ที่เคยนำเสนอเดิมมีอยู่ 20 เอ๊ะ ๆ วันนี้เพิ่มมาอีก 1
คือ STORE-CAT (แอ้!!! ห้องเก็บแมว รึเปล่า???) พี่ ๆ ช่วยไขข้อข้องใจทีว่าเอาไว้ทำอะไรคะ  ขอบคุณค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้ รถตู้สาธารณะวิ่งเกิน 90กม./ชม.โดยจับแน่

เมื่อเช้าฟังข่าวจากวิทยุ ทำให้ทราบว่าจะมีการติดระบบ RFID กับรถตู้สาธารณะ หลายๆท่านคงเคยใช้รถตู้สาธารณะกัน คงทราบกันดีว่าจะมีรถตู้บางคันที่ขับรถไม่สุภาพ และบางคันใช้เวลาไม่ถึง 30 นาที่ ก็ถึงที่หมายแล้ว วันนี้จึงนำเรื่องนี้มาเป็นข่าวสารให้กับหลายๆ ท่านได้ทราบกัน
ระบบ RFID กับรถตู้สาธารณะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สดจากหอสมุด รายงานสถานการณ์ อ่านข้ามวันของนศ.ลูกพระจอม

วันที่ 28 มีนาคม 2555 ได้มารับเวร 24 ชม. อีกครั้ง
มีทีมงานคุณภาพ ได้แก่ ศรีเพ็ญ เทนอิสสระ คมสัน การสมเพียร และปิยาธิดา อัจฉริยะปัญญา
เหตุการณ์ต่างๆ ก็คล้ายกับหลายๆวันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ เริ่มชินการเสียงดังของนักศึกษา ส่วนน้องนักศึกษาก็คุ้นชินกับเสียงของกันและกัน ช่วงหัวคำผู้ใช้บริการหนาแน่นมาก เดินไป – มา ตกดึกเริ่มบางตา ตอนเช้ามืดก็ทยอยกลับไปพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวเข้าสอบเช้า
             มีนักศึกษาเดินมาสอบถามสิ่งของๆตนเองเป้นระยะ เช่น ถามหากระเป๋าสตางค์บ้าง พวงกุญแจบ้าง (นศ. ชอบวางของทิ้งไว้ แล้วตัวไปทั้งโต๊ะ) ทำให้มีสิ่งของหายเป็นประจำ ได้เตือนสติไปบ้าง เพราะเค้าคิดว่า ที่ห้องสมุดเป็นสถานที่ๆปลอดภัย
             เรื่องขยะ จากคราวที่แล้วได้ประสานงานกับแม่บ้าน ให้ช่วยนำถังขยะมาวางเพิ่มให้ด้วยแก้ปัญหาขยะล้นถัง หกเลอะเทอะ ก็สามารถแก้ปัญหาได้
              เรื่องแก้วน้ำ ก็อยากให้เพิ่มกรวยกระดาษ เพื่อนำมาใช้คั่นเวลาระหว่างรอแก้วน้ำแห้ง
               นอกจากนี้ ยังต้องการสืบค้นWebOpacด้วย ถ้าเป็นไปได้ควรเปิดไว้ 1 เครื่อง
                                                                                                                      รายงานสถานการณ์ โดย
                                                                                                                             ศรีเพ็ญ  เทนอิสสระ
                                                                                                                                29  มีนาคม  [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสถานการณ์ วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555

รายงานสถานการณ์ 24 ชั่วโมง วันที่ 27 มีนาคม 2555
มีรายนามผู้ปฎิบัติงานดังต่อไปนี้
1)ปราณี อยู่คง เคาน์เตอร์บริการ
2)อนงค์  คูคอน ประตูทางเข้า – ออก
3)ศุภโชค ธรรมกัญญา ห้องอ่านโซนร้านกาแฟ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสถานการณ์ 24 ชั่วโมง วันที่ 26 มีนาคม 2555

มีผู้ร่วมปฏิบัติภาระกิจ 3 ท่าน คือ
1. ศรีวรรณ  เกิดศิริ
2. ธีราพร  มาวัน
3. สมพงษ์  เปรมศรี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส  ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๕
………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ประจำเดือน มีนาคม 2555
กลุ่ม En งานบริการตึกเมโมเรียลฮอลล์ วิศว ฯ
ผลการตรวจ  ได้คะแนน 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในระดับดี
วันที่ตรวจ 28 มี.ค.55
ผู้ตรวจ Penchit

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
ภายในกลุ่มไอที เดือน มีนาคม 2555
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 101 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84 อยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อเสนอแนะ
มีหนูเข้าก่อความวุ่นวายในสถานที่ทำงาน ควรมีวิธีการกำจัดเกิดขึ้น
ข้อดีที่พบ
มีการจัดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของโต๊ะทำงานทุกอาทิตย์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »