Archive for เมษายน, 2012

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

 ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ 4/2555  วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555
       ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา เดือน เมษายน 2555 โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางสาวยุพิน ยังวิเศษ และนายวิภาส อ่อนน้อม ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส  ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕
………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ประจำเดือน เมษายน 2555
กลุ่ม En งานบริการวิศว ฯ
ผลการตรวจ  ได้คะแนน 88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.3 อยู่ในระดับพอใช้
สิ่งที่ควรปรับปรุง  บนโต๊ะไม่ควรวางของที่ไม่จำเป็นและเก้าอี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
วันที่ตรวจ  25 เม.ย.55
ผู้ตรวจ  Tanya

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน  เมษายน  2555
          คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 87  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 72.50
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ  พอใช้
          ข้อดีที่พบ
-         มีความร่วมมือในการปรับปรุงพื้นที่ 5ส อย่างสม่ำเสมอ
-         มีการเปลี่ยนแปลงโต๊ะสำหรับรอดำเนินการใหม่
            ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
-         ไม่มีการดำเนินการในส่วนของข้อเสนอแนะของเดือนที่ผ่านมา
-         ห้องอเนกประสงค์ วางของปะปนกันไม่เป็นระเบียบตามป้ายที่บอก เช่นหนังสือบริจาค และอุปกรณ์ของแม่บ้าน
            ผู้ตรวจ นางสาวเบญจวรรณ  มะปราง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
ภายในกลุ่มไอที เดือน เมษายน 2555
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 105 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.5 อยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อเสนอแนะ
ควรตักเตือนกันประจำอาทิตย์ ความเป็นระเบียบของเอกสารอุปกรณ์ด้านการใช้ปฏิบัติงาน
เพราะบางครั้งอาจวางไว้และลืมเก็บไม่เป็นที่
ข้อดีที่พบ
มีการบอกกล่าวแชร์กันในกลุ่มเรื่องความสะอาดเป็นระเรียบของโต๊ะปฏิบัติงาน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

วันที่ 12 เมษายน 2555 ทำ Full Backup

งานเทคโนโลยีสารนิเทศ จะทำ Full Backup ในวันที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 15.30 น. อย่าลืมออกจากระบบ Millennium นะจ๊ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Hot News Report (รายงานสดทุกๆ 2 ชม.) สถานการณ์ข่าว “อ่านข้ามวัน” วันที่ 8 เมษายน 2555

สวัสดีค่ะ ดิฉันเหยี่ยวข่าว 24 ชม. นำทีมโดย พี่ต้อย (สายใจ)  พี่เอ็กซ์ (ศุภโชค) และดิฉันน้องเบญ (เบญจวรรณ) ผู้รายงานข่าว
วันนี้เกิดสถานการณ์พลิกล็อกค่ะ เนื่องจากมีเด็กนักศึกษาเป็นจำนวนมากประจำอยู่ตามจุดต่างๆ ภายในห้องสมุด ผู้สื่อข่าวคิดว่าเป็นวันหยุดยาว 4 วัน และเป็นช่วงเทศกาลใกล้สงกรานต์ จึงคิดว่านักศึกษาคงไม่เยอะเท่าที่ควร แต่พอมาถึงห้องสมุดเท่านั้นแหละ ว้าว..ว้าว..ว้าว

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ส่งการบ้าน วิธีการใช้งานเมนูต่่าง ๆ ใน Microsoft Word 2010

หลังเข้าอบรม Microsoft Office 2010 ได้รับความรู้การใช้งานเมนูต่าง ๆ ในโปรแกรม Microsoft Word จึงนำมาเผื่อ นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมด้วย สามารถนำไปใช้งานได้มากทีเดียวค่ะ พี่ ๆ งานไอทีบอกว่าจะนำวิธีการใช้งาน Microsoft Office อย่างละเอียดมาลงให้ต่อไปด้วยนะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสถานการณ์บริการ 24 ชั่วโมง

วันที่ 4 – 5 เมษายน 2555 เวลา 20.30น. – 8.30 น.
ผู้รับผิดชอบ : พี่พัน ประพันธ์  สังข์ทองงาม  พี่เอ้  พรนภา  แซ่อึ้ง  และ นา สุกัญญา  ดำชมทรัพย์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สวัสดีปีใหม่ไทยและทักทายวันสงกรานต์

ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่า “สวัสดีปีใหม่ไทย” สมาชิกชาว blog@CL ทุกท่าน
อย่างที่รู้กันถึงวันปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ หยุดยาวหลายวันหลายท่านเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด และพักผ่อนกัน  เลยแวะมาทักทายและอวยพร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »