Archive for มิถุนายน, 2012

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ประจำเดือน มิถุนายน 2555
กลุ่ม En งานบริการวิศว ฯ
ผลการตรวจ ได้คะแนน 84 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70  อยู่ในระดับพอใช้
วันที่ตรวจ 27 มิ.ย.55
ผู้ตรวจ Nognluk

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แนวปฏิบัติทีมนำชมห้องสมุด

จากที่ได้ช่วยปฏิบัติงานนำชมห้องสมุดครั้งแรกของภาคการศึกษาที่ 1/2555 พอสรุปแนวปฏิบัติได้คร่าว ๆ ดังนี้  (ตกลงหน้าที่ในทีมทั้ง 3 คน นะคะ)

เตรียมความพร้อมโต๊ะ กล่อง Passport และรายชื่อพร้อมปากกา
ช่วยพี่รัตนา เตรียมความพร้อมห้องคอมพิวเตอร์  ชั้น 2 สำหรับอบรม
รอรับนักศึกษาและนำขึ้นห้องอบรม
ช่วยแจก Passport และแบบประเมินการอบรมในห้อง
ช่วยเก็บแบบประเมินการอบรมส่งคืนพี่รัตนา ก่อนออกจากห้องอบรม
ช่วยเซ็นชื่อใน Passport กรณีนักศึกษามีจำนวนมาก
นำชมเสร็จแล้ว แจ้งให้นักศึกษาเข้าแถวลงชื่อ โต๊ะที่เตรียมไว้ ชั้น 1
แจ้งนักศึกษาประเมินความพึงพอใจการนำชม (ด้านหลัง Passport) และส่ง Passport ลงกล่องที่จัดเตรียมไว้ และเก็บอุปกรณ์ต่างๆ คืนงานส่งเสริมฯ
นำ Passport สรุปประเมินความพึงพอใจและส่งงานส่งเสริมฯ เพื่อพิจารณาให้รางวัลนักศึกษาต่อไป

หมายเหตุ : ตลอดเส้นทางการเดินนำชม ทีมนำชมแนะนำทุกจุด เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรประจำจุด ยกเว้นมีบุคลากรที่ประจำจุดต้องการแนะนำหรือเพิ่มเติมข้อมูลค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 3

เนื้อหาและสาระในการประชุม ติดตามดูได้ตามเอกสารแนบเลยค่ะ
CoP third

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ลักษณะของห้องสมุดที่ดี

สวัสดีคะสมาชิกชาวบล๊อก@CL ทุกท่าน
กระดานความรู้วันนี้มีอีกเรื่องที่นำเสนอชาวบล๊อก “ลักษณะของห้องสมุดที่ดี” จะเป็นอย่างไร ลองเข้าอ่านดูคะ
K-Sharing

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

นำชมห้องสมุด (Library Tour);นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บริการนำชมห้องสมุด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดวันที่ 18,21-22 มิถุนายน 2555 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 199 คน จาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม   สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยทีมงานอบรม พี่รัตนา เลิศสุกสว่าง นำชมโดย พี่ศรีเพ็ญ เทนอิสสระ, พี่สมัย ลุกิเลศ พรทิพย์ แยงคำ นิภารัตน์ ศรีสุชาติ และศรีวรรณ เกิดศิริ  (ไฟล์แนบรายละเอียดนำชม tour )

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

รายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ 6/2555
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ณ ห้องปฏิบัติงาน งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปกิจกรรม ks-time หัวข้อ Program Portable

Program Portable  บางคนอาจจะรู้จักแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันมีหน้าตาอย่างไร และเป็นโปรแกรมที่ใช้ทำงานอะไรได้บ้าง เรามาทำความรู้จักกับโปรแกรม ตามไฟล์แนบนี้ได้เลยน่ะค่ะ   itPresent

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มสถาปัตย์

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
                คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 103  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 85.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
          ข้อดีที่พบ
-         มีการปรับปรุงแก้ไขในช่วงการทำ Big cleaning Day  จึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ดูเรียบร้อย
            ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
-         ควรเปลี่ยนป้ายประตูห้องเรียนกลุ่ม (กรุณาอย่าปิดประตู ประตูชำรุดค่ะ)
            ผู้ตรวจ นางจักกรี   มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ประมวลภาพ KS-Time เรื่อง Portable Sofeware

 
พุธที่ 20 มิถุนายน 2555 ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับงานเทคโนโลยีสารนิเทศจัดกิจกรรม KS-Time ในหัวข้อ “Portable Sofeware” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง สจล. โดยมีคุณอนงค์ คูคอน เป็นคุณอำนวย คุณพัชรินทร์ เย็นท่าข้าม เป็นคุณลิขิต และมีบุคลากรงานเทคโนโลยี 3 ท่าน เป็นคุณกิจถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าว

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR & AAR

กิจกรรมวัน Big Cleaning Day ประจำปี 2555      
ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2555
กลุ่มแคแสด
Before Action Review : BAR 
After Action Review : AAR
 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »