Archive for กรกฎาคม, 2012

Tag series

 
        Tag series หรือ Tag 4XX นั่นเอง แรกเริ่มใช้Tag 440 ปัจจุบันการลงรายการของ MARC 21 ได้ยกเลิก tag 4XX แล้ว ยกเว้น Tag 490 เท่านั้น      สำหรับเหตุผลที่ยกเลิก Tag 4XX นั้นรอข่าวจากผู้เชี่ยวชาญทาง MARC 21 ชี้แจง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

MARC 21

       MARC21 คือ การลงรายการที่เครื่องอ่านได้ ส่วนประกอบของ MARC21 มี 3 ส่วน คือ 1. หมายเลขเขตข้อมูล (Tag number) 2. ตัวบ่งชี้ (Indicator)  3. รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield code)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสถานการณ์ เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานสถานการณ์ เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน ตลอด 24 ชั่วโมง
คืนวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม ถึงเช้าวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555
รายนามผู้ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง
1. นางวลีพร  มิ่งสรรพางค์                          ดูแลการเข้า – ออก ประตูทางเข้า-ออก
2. นางสาวดาราวรรณ  พูลเพิ่ม                    ดูแลและตอบคำถามบริเวณเคาน์เตอร์
3. นายศุภโชค  ธรรมกัญยา                        ดูแลห้องอ่านหนังสือ 1 และ 2 โซนร้านกาแฟ
4. (ตัวแทนดูแลอาคารสถานที่และงานซ่อมบำรุง)
สถานการณ์การให้บริการพื้นที่นั่งอ่านตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงสอบกลางภาค

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือนกรกฎาคม 2555

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือนกรกฎาคม 2555
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 93.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.71
อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ : ควรเก็บและจัดวางกล่องใส่หนังสือในพื้นที่ห้องพัฒนา2 ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้อดีที่พบ : มีการปรับปรุงบอร์ดภาพกิจกรรม 5ส ให้เป็นปัจจุบัน
ผู้ตรวจ : นางสุรีย์ จงทอง  และนางจิราภรณ์ ชื่นปรีชา
วันที่ตรวจ : 20 กรกฎาคม 2555

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสถานการณ์ เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานสถานการณ์ เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน ตลอด 24 ชั่วโมง
คืนวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม ถึงเช้าวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555
รายนามผู้ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง
1. นางสาวเบญญาภรณ์  ชุติกาญจน์ ดูแลและตอบคำถามบริเวณเคาน์เตอร์
2. นางสุรีย์  จงทอง ดูแลการเข้า – ออก ประตูทางเข้า-ออก
3. นายสมพงษ์  เปรมศรี ดูแลห้องอ่านหนังสือ 1 และ 2 โซนร้านกาแฟ
4. (ตัวแทนดูแลอาคารสถานที่และงานซ่อมบำรุง)
เวลาปฎิบัติงานตั้งแต่เวลา 20.30 น.- 08.30 น. เหตุการณ์ปกติ ผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก ส่วนใหญ่ ติวกันเป็นกลุ่มๆ หิวเมื่อไร ออกไปหาของรับประทานจาก 7 eleven บริเวณใกล้เคียง ยังมีน้องนักศึกษาใจดี… ถามป้าตา ของเรา (สุรีย์ จงทอง) ป้าจะเอาอะไรไหม? หนูจะไปซื้ออาหารรับประทานข้างนอก” จำนวนนักศึกษาเริ่มเบาบางบ้างประมาณ 03.00 น. และมีน้องนักศึกษามาขอยาแก้ปวดศีรษะ (ได้ยาของคุณปราณีและของคุณสุรีย์ [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปกิจกรรม Cop ตอบคำถาม + ดาวโหลดแบบฟอร์มตอบคำถามใหม่

จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งมีตัวแทนจากห้องสมุดจากทุกคณะ และจากสำนักหอสมุดกลาง รวม 9 คน
โดยขอสรุปประเด็นที่แลกเปลี่ยนดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสถานการณ์ เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานสถานการณ์ เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน ตลอด 24 ชั่วโมง
คืนวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม ถึงเช้าวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555
รายนามผู้ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง
1. นางสายใจ  วัลลิภากร        ดูแลและตอบคำถามบริเวณเคาน์เตอร์
2. นายรุ่งเรือง  ผุดผ่อง        ดูแลการเข้า – ออก ประตูทางเข้า-ออก
3. นายคมสัน  การสมเพียร      ดูแลห้องอ่านหนังสือ 1 และ 2 โซนร้านกาแฟ
4. (ตัวแทนดูแลอาคารสถานที่และงานซ่อมบำรุง)
ก่อนอื่นต้องขออภัยที่รายงานล่าช้าไปนิดนึง เพราะเพิ่งฟื้นไข้ค่ะ
สถานการณ์การให้บริการพื้นที่นั่งอ่านตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงสอบกลางภาค เพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่นั่งอ่านหนังสือเตรียมตัวก่อนสอบกลางภาค
ตั้งแต่รับงานเวลา 20.30 น. ผู้ใช้บริการคึกคักมาก เป็นห้องสมุดมีชีวิตจริงๆ (มีหลายชีวิตเลย ฟังจากเสียง) นักศึกษาส่วนใหญ่เข้ามาอ่านหนังสือ แบ่งปันความรู้แก่กันและกัน จำนวนมาก

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส  ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๕
………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการเปิดบริการ 24 ชั่วโมง วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2555 ของห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง

รายนามผู้ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง
1. นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุชาติ
2. นางปราณี อยู่คง
3. นายจำนงค์ ศรีษะเกษ
4. นายสันติธรรม สันตินันตรักษ์
          สถานการณ์การให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงสอบกลางภาค เพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่นั่งอ่านหนังสือเตรียมตัวก่อนสอบกลางภาค วันนี้นักศึกษาหนาแน่นจนถึงเวลา 03.00 น. มีฝนตกเป็นเกือบตลอดทั้งคืน ทำให้ไฟฟ้าตกเล็กน้อย แต่ไม่ได้ดับนะค่ะ ช่วงดึกนักศึกษามาแจ้งเรื่องตู้น้ำดื่มน้ำไม่ไหล คุณสันติธรรม สันตินันตรักษ์ เลยรีบแก้ไขใช้เวลาไม่นานนักก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม ส่วนเหตุการณ์อื่นๆ ปกติดี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการเปิดบริการ 24 ชั่วโมง วันที่ 24 กค. 55

รายงานการเปิดบริการ 24 ชั่วโมง สำนักหอสมุดกลาง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555
รายนามผู้ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง
1. นางสาวพรนภา  แซ่อึ้ง
2. นางสาวศรีวรรณ  เกิดศิริ
3. นายรุ่งเรือง  ผุดผ่อง
4. นายสันติธรรม สันตินันตรักษ์
20.30-01.00 น. เดินสำรวจพื้นที่  ดูความเรียบร้อยเป็นระยะ
                      ทุกพื้นที่มีนักศึกษานั่งเต็มทุกโต๊ะ
01.00 น.          เดินสำรวจพื้นที่  ดูความเรียบร้อยเป็นระยะ
                      เก็บหนังสือ, วารสาร มาบันทึกสถิติและนำขึ้นชั้น
02.00 น.          มีนักศึกษาบางส่วนเริ่มทยอยกลับ
03.00 น.          เดินสำรวจพื้นที่ ดูความเรียบร้อย  เหลือนักศึกษาอยู่ไม่กี่โต๊ะ
                      เก็บหนังสือ, วารสาร มาบันทึกสถิติและนำขึ้นชั้น
04.00 น.          เหลือนักศึกษาบริเวณชั้น1 และชั้นลอย 12 คน  โซนร้านกาแฟ 7 คน
06.00 น.          นักศึกษาบางส่วนก็ทยอยกลับ  สลับกับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่
 
…………………………………………

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »