Archive for กุมภาพันธ์, 2013

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ส  ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส กุมภาพันธ์ 2556

กลุ่ม En งานบริการทรัพยากรสารนิเทศ (วิศว ฯ)
ผลการตรวจ ได้คะแนน 88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.6 อยู่ในระดับพอใช้
ควรปรับปรุง   โต๊ะปฎิบัติงานและเคาน์เตอร์บริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลุ่ม
วันที่ตรวจ  28 ก.พ. 56
ผู้ตรวจ   Tanya

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
วันที่ตรวจ            วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
คะแนนที่ได้          90 คะแนน     คิดเป็นร้อยละ 75 คะแนน
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ   ดี
รายละเอียดตามไฟล์แนบKaesad..26Feb.2013

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 2/2556 เดือนกุมภาพันธ์ 2556
          ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีกรรมการผู้ตรวจ 2 คน คือ คุณยุพิน ยังวิเศษ และคุณยุภาพร เศษจันทร์ ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีที่พบ บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง

มีรถเข็นชำรุด 1 คัน (หมายเลข 2) รอแจ้งซ่อม
บอร์ดกิจกรรม 5ส ไม่มีข่าวสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
พื้นห้องมีฝุ่นมาก สกปรก
สายไฟส่วนกลาง (บริเวณเสาต่ออินเตอร์เน็ต) ไม่เรียบร้อย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

วิธีดูแลหัวใจ คนที่คุณรัก

8 วิธีดูแล หัวใจ คนที่คุณรัก ^..^ 
อาการน้อยใจ เจ็บใจ เสียใจ อาจเกิดขึ้นและมีกันทุกคน แต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครตายในฉับพลันเท่ากับ “โรคหัวใจ” หนึ่งในโรคร้ายอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตคนทั่วโรค (โดยเฉพาะหนุ่มๆ) จะด้วยไลฟ์สไตล์ที่รักสนุก กินดื่ม เที่ยว สุดเหวี่ยง หรืออย่างไรก็ตาม วันนี้เราอยากให้คุณและคนที่คุณรักหันมาดูแลหัวใจกันเถอะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Nvidia ฟุ้ง!!!

Nvidia เตรียมสร้างสนง.แห่งใหม่ ฟุ้งเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท

หลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวบนโลกฮาร์ดแวร์มาเกือบ 20 ปีและคว้ากำไรมหาศาลมาตลอด มาวันนี้ Nvidia ได้ก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการออกมาประกาศแผนการสร้างแคมปัสแห่งใหม่ เพื่อเตรียมตัวรองรับการเติบโตของแรงงาน โดยการประกาศข่าวดังกล่าวถูกร่างขึ้นจากปลายปากกาของซีอีโอ Jen-Hsun Huang ผ่านบล็อกของบริษัทเมื่อวานนี้ พร้อมให้เหตุผลประกอบว่า เพราะสำนักงานใหญ่ Santa Clara ที่เดิมนั้นเริ่มคับแคบเกินไป

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

TQA

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  ได้เข้าร่วมอบรม เรื่อง “ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรเพื่อเตรียมความรู้สำหรับการเขียนรายงาน TQA  สำหรับคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ 2556”  ณ ห้องประชุม 701   อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  สจล.    โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา เจริญพรพาณิชย์  เป็นวิทยากร  ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเขียนรายงาน  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

ผลการจรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ2556
คะเนนเต็ม 120คะเนน ผลการตรวจได้ 84 คะเนน คิดเป็นร้อยละได้ 70
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
ข้อเสนอแนะ 1. บนโตะทำงานยังมีสิ่งของสวนตัวาวงยูอ่ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย
ข้อดีที่พบ 1. มีการปรับปรุงชั้นวิทยานิพนธ์และทำคาวมสะอาดและทำการปรับปรุงป้ายชั้นหนังสือใหม่

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา

สุรปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนาเดือนธันวาคม 2555
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 95 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.16 ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ
- ห้องซ่อมหนังสือได้ดำเนินการปรับปรุงป้ายติดหน้าชั้นพักหนังสือที่อยู่ระหว่างรอซ่อมและรอเย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว
รายชื่อกรรมการผู้ตรวจ
1. นางสาวกัญญาณัฐ อยู่สุข
2. นางสุรีย์ จงทอง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

นอนตะแคงขวา ดีต่อสุขภาพ

ตะแคงขวา ท่าสุดสบาย แถมดีต่อสุขภาพ
แพทย์ศิริราช แนะท่านอนที่ทำให้หลับสบาย ตื่นขึ้นมาสดชื่น นอนตะแคงขวา ช่วยให้หัวใจเต้นสะดวก บรรเทาอาการปวดหลัง ส่วนผู้ถนัดนอนตะแคงซ้าย อาจทำให้เกิดลมจุกเสียดที่ลิ้นปี่ แนะกอดหมอนข้างพร้อมพาดขา ป้องกันขาชาจากการนอนทับเป็นเวลานานนพ.ชนินทร์ ลีวานันท์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »