Archive for มิถุนายน, 2013

คู่มือการจัดการรูปภาพผู้ใช้บริการ Patron Image

สวัสดีครับ ผมมาแจ้งการใช้งานโปรแกรม Patron image และ คู่มือการใช้งาน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

English Course #2: คำศัพท์ในห้องสมุด

คำศัพท์ที่ใช้ในห้องสมุดค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจ 5 ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2556

Summary results

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

English Course #1: คำพูดดีๆในภาษาอังกฤษ

จากการเรียนภาษาอังกฤษในปีงบประมาณนี้ อ.จิง รับมาฝึกสอนให้พวกเรา (ซึ่งอาจารย์น่ารักมากค่ะ) และพวกเราอีก 18 ชีวิต โดยมีพี่อ๋อ ยุพิน กาญจนารัตน์ เป็นคุณอำนวย พวกเราก็ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี ^____^ การเรียนครั้งนี้เน้นฝึกสนทนาเกี่ยวกับงานในห้องสมุด และแถมด้วยบทสนทนาอื่น ๆ ด้วยค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณของสถาบัน

              กรรมการจรรยาบรรณของสถาบัน (ในส่วนของผู้แทนพนักงานสถาบันที่มาจากพนักงานสถาบัน)มีบุคลากรสมัคร จำนวน 1 คน คือ นางรัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์ วิทยาเขตชุมพร โดยกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ สภาคณาจารย์ และในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 – 15.00 ณ หน่วยเลือกตั้งนั้น สำหรับหอสมุดกลาง ณ บริเวรห้องโถงชั้น 4
บัตรแสดงตนสำหรับข้าราชการและพนักงานผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1. บัตรประจำตัวข้าราชการ
2. บัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ
3. บัตรประจำตัวพนักงาน
4. บัตรประจำตัวประชาชน
5. ใบอนุญาตขับขี่รถ
6. หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ
ขั้นตอนการเลือกตั้ง
1. ยื่นบัตรแสดงตน
2. ลงลายมือชื่อ
3. รับบัตรเลือกตั้ง
4. เข้าคูหาเลือกตั้ง
5. หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบเลือกตั้ง
กรรมการเลือกตั้งปฏิบัติงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง
1. นายสมโชค กิ้มปาน ประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ พุ่มพวง      กรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี โกมลดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 6/2556

         ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์ นายวิภาส อ่อนน้อม และนายจำนงค์ ศรีษะเกษ ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ดังนี้
ผลการตรวจได้ 87.5 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 72.9
เกณฑ์การประเมิน = พอใช้
ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง คือ
ข้อดีที่พบ
-  บุคลากรมีความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เช่น การจัดทำกล่องใส่พลาสติกห่อปก (อยู่ระหว่างดำเนินการ) และที่เก็บร่ม (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ให้มีความสะดวกในการใช้งานและมีความสวยงามมากขึ้น
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง

สิ่งของที่วางอยู่บริเวณพื้นห้อง ควรนำป้าย “อยู่ระหว่างดำเนินการ” มาติดไว้ เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มีหนังสือชุมพรที่ตกค้าง (รอส่งคืน) อยู่ที่ห้องพักหนังสือ ควรนำป้าย “รอส่งวิทยาเขตชุมพร” มาติดระบุ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและนำส่งหนังสือ
ข่าว 5 ส ไม่เป็นปัจจุบัน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานตรวจสอบทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันทรัพยากรสารนิเทศหาย

สวัสดีคะสมาชิกชาว blog@CL ทุกท่าน
ตามที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานตรวจสอบทางเข้า-ออกเพื่อป้องกันทรัพยากรสารนิเทศหาย จากประเด็นที่คุยกันได้ข้อสรุปและแนวทางแก้ไข รายละเอียดดังแนบไฟล์มาคะ Lib_CoP

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KS-Time ครั้งที่ 7 เรื่องการใช้งานระบบ FTP และการ Create Shortcut

สวัสดีครับทุกท่าน กระผม นายคมสัน ได้ทำหน้าที่ คุณลิขิต ในกิจกรรม KS-Time เรื่องการใช้งานระบบ FTP และการ Create Shortcut เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมีพี่เก๋ (คุณอนุชา เกิดวิบูลย์) เป็นคุณอำนวย ส่วนคุณกิจ นั้นรับหน้าที่โดย พี่เขี้ยว (คุณพริษฐ์กวินท์ นาควะรี) หรือเรียกง่ายๆ ว่า แพนกวิ้น นั่นเองครับ เป็นที่หน้าปลึ้มปิติ ที่มีผู้ร่วมเดินทางไปกับเราถึง 31 คน ^^ จึงต้องย้ายห้องห้องประชุม จากห้อง 3 เป็นห้อง 1 ซึ่งกว้างใหญ่กว่าครับ
ในระหว่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนั้น ก็มีข้องซักถามกันมากมาย ไม่ว่าจากผู้เข้าร่วมและจากคุณกิจด้วย ขากลับได้รับของรางวัล เป็น Flash Drive จีน(เสินเจิ้น) ไปกันหลายคนเลย ท่านไหนยังไม่เคยได้ ไว้โอกาสหน้า ทางไอทีมี    กิจกรรมดีๆ แบบนี้มาอีกแน่นอนครับผม
รายละเอียดต่างๆ [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

“มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน : จะพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศกันอย่างไร?”

สวัสดีค่ะ ห่างหายไปจาก blog@CL ไปนาน วันนี้มีเอกสาร เป็นไฟล์ .ppt เรื่อง “มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน : จะพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศกันอย่างไร?” มาฝาก เนื่องจากได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 วิทยากร โดย ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดโดย คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.  เอกสารประกอบการบรรยาย ตามไฟล์แนบค่ะ ..
ASEAN_collection_Dev_21062013
เรื่องเล่าหลังประชุม อยู่ระหว่างเรียบเรียงความจำอยู่นะคะ .. ถ้าเสร็จแล้ว จะมาแนบไฟล์เพิ่มให้ภายหลัง ..

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การ Remote โดย Program Team Viewer จากภายนอกสถาบันฯ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »