Archive for สิงหาคม, 2013

การติดสติ๊กเกอร์สันหนังสือ

ว่าด้วยเรื่องการติดสติ๊กเกอร์ที่สันหนังสือ book
โพสต์โดย:  นางพิจิตรา ครองตน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สุขภาพตัว สุขภาพองค์กร

ช่วงนี้ใกล้ถึงเวลาตรวจสุขภาพประจำปี ที่สถาบันจัดให้บริการ  ก็เลยมีบทความที่อุปมาอุปไมยสุขภาพตัว กับสุขภาพองค์กร มาฝากค่ะ ดูที่ Maneer4

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ส  ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
 
กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
วันที่ตรวจ  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖
 
******************************************

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ใช้งานธนาคารออนไลน์ให้ปลอดภัย

10 วิธีใช้งานธนาคารออนไลน์ให้ปลอดภัย

เลือกใช้บริการธนาคารที่มั่นคงถูกกฏหมายและมีการรับประกันเงิน
ถ้าไม่จำเป็นก็อย่า Subscriptions เพื่อรับจดหมายข่าว
ถ้าเลือกที่จะรับการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่าน E-mail คุณต้องมั่นใจว่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่คุณใช้มีความปลอดภัยสูง หลีเลี่ยงการใช้ Wi-Fi สาธารณะโดยเด็ดขาด
หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลสำคัญผ่านทางโทรศัพท์โดยเด็ดขาด หากไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าปลายสายโทรมาจากที่ไหน
ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญพยายามปิดให้เป็นความลับ อย่าบอกให้คนอื่นรู้โดยเด็ดขาด มันจะถูกใช้เป็นข้อมูลในการหารหัสส่วนตัวของคุณได้
ทุกครั้งที่จะทำการกรอกข้อมูลใดๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ ตรวจสอบ URL ให้แน่ชัดว่า URL ถูกต้อง
ถ้าหน้าที่ Log In มีการร้องขอข้อมูลที่มากเกินกว่าการเข้าใช้งานปกติ พยายามตรวจสอบเว็บไซต์อีกครั้ง
ฝึกการเปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นประจำให้เป็นนิสััย
ระหว่างการทำรายการบนธนาคารออนไลน์ถ้าหน้าเซ็บตอบสนองช้าผิดปกติ ตรวจสอบ Firewall และการทำงานของ Antivirus ให้ดีว่ามันยังทำงานปกติอยู่
สมาร์ทโฟนควรจะตั้งรหัสเอาไว้เสมอ และหลีกเลี่ยงการตั้ง Auto-Login อาจมีคนแอบมาใช้งานโทรศัพท์ของเราในจังหวะเผลอได้

ที่มา: http://news.thaiware.com/
โพสต์โดย..พิจิตรา ครองตน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส

กลุ่ม En
พื้นที่งานบริการทรัพยากรสารนิเทศ (วิศว ฯ)
ผลการตรวจ ได้คะแนน 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.16 อยู่ในระดับพอใช้
วันที่ตรวจ 28 ส.ค. 56
ผู้ตรวจ Tanya
ข้อควรปรับปรุง
ลิ้นชักเคาน์เตอร์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกลุ่ม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การตรวจเงินค่าปรับในระบบ Millennium

ในแต่ละวันที่ต้องการตรวจเช็คความถูกต้องมีขั้นตอนดังนี้…Find

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ดนตรีบำบัด

สวัสดีค่ะ ชาวblog วันนี้ขอนำสิ่งมีประโยชน์ที่ช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราดีขึ้น โดยเป็นการนำดนตรีมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคภัยไข้ เจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ ที่เรียกกันว่า ดนตรีบำบัด (music therapy)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา ของเดือน สิงหาคม 2556

พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อเสนอดีที่พบ
1.บุคลากรในกลุ่มให้ความสำคัญในการตรวจสอบภายในพื้นที่กลุ่มพัฒนาเป็นอย่างดี
ลงชื่อกรรมการผู้ตรวจ
นางลำดวน  มีใจดี
นายศุภโชค  ธรรมกัญยา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์ประจำเดือน สิงหาคม 2556 ผลตรวจได้คะแนน 112 คิดเป็นร้อยละ 93.33 อยู่ในระดับ ดีมาก
ข้อเสนอแนะ
คอมพิวเตอร์สืบค้นสำหรับผู้ใช้บริการ สายไฟเก็บไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้อดีที่พบ
1.มีป้ายห้ามต่างๆ ติดชัดเจน ตรงประตูทางเข้า
2.มีป้ายประกาศการยืมหนังสือใหม่
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Zero Day เกี่ยวอะไรกับ Windows XP

หลังจากที่ไมโครซอฟต์ออกมาประกาศอย่างหนักแน่นว่า Windows XP จะไม่ได้รับการสนับสนุน อัพเกรด หรือปรับปรุงระบบอีกต่อไปตั้งแต่
วันที่ 8 เมษายน ปี 2014 จึงขอให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ยังเป็นโอเอสรุ่นดังกล่าวอยู่เปลี่ยนไปใช้ Windows 7 หรือ Windows 8 หากยังไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนผู้ใช้อาจต้องพบกับ “Zero Day” ตลอดไป

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »