Archive for ธันวาคม, 2013

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา เดือนตุลาคม 2556

กลุ่มโยทะกา ขอรายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส เดือนตุลาคม 2556 โดยทำการตรวจเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางนิศาภัทร์ ยิ่งเฮงพูลศิริ และนางนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย ได้ผลการตรวจ 92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน คิดเป็น 77% อยู่ในเกณฑ์ ดี และ

ข้อดีที่พบคือ
1. บุคลากรในกลุ่มโยทะกาให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ
2. มีการแก้ไขและปรับปรุงข้อเสนอแนะในการตรวจเมื่อเดือนกันยายน 2556 เรียบร้อยแล้ว ยกเว้น ป้ายหนังสือใหม่ “ชุมพร รอลงทะเบียน” ดำเนินการเสร็จแล้วควรดึงป้ายออก
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
1. ควรแจ้งแม่บ้านทำความสะอาดบริเวณที่จอดรถเข็น และทำความสะอาดตู้บัตรรายการอย่างสม่ำเสมอ
2. ห้องพักหนังสือ – ป้ายหนังสือที่ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ในตู้ีที่ไม่มีหนังสือวางไว้แล้ว ควรดึงออก

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา เดือนธันวาคม 2556

กลุ่มโยทะกา ขอรายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส เดือนพฤศจิกายน 2556 โดยทำการตรวจเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์ นายวิภาส อ่อนน้อม และนายจำนงค์ ศรีษะเกษ ได้ผลการตรวจ 90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน คิดเป็น 75% อยู่ในเกณฑ์ ดี และ

ข้อดีที่พบคือ
- บุคลากรให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
1. ห้องพักหนังสือ – มีปริญญานิพน์ วิทยานิพนธ์ อยู่ที่ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ ควรนำป้ายมาติดเพื่อระบุความชัดเจน (วางชั่วคราว)
- ลูกบิดประตูชำรุด ควรแจ้งซ่อม
2. ห้องปฏิบัติงาน – โซฟา (เบาะหุ้ม) ชำรุดฉีกขาด ควรหาทางแก้ไข
- ฝาครอบไฟ ได้แจ้งซ่อมไปแล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการ ควรแจ้งซ้ำอีกครั้ง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา เดือนพฤศจิกายน 2556

กลุ่มโยทะกา ขอรายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส เดือนพฤศจิกายน 2556 โดยทำการตรวจเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางกมลรัตน์ ตัณฑ์เกยูร และนางวาสน์ ไชยณรงค์ ได้ผลการตรวจ 92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน คิดเป็น 76.76% อยู่ในเกณฑ์ ดี และ
ข้อดีที่พบคือ
- ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสมาชิกด้วยดีตลอดมา
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
- มู่ลี่มีฝุ่น ควรแจ้งแม่บ้านทำความสะอาด
- โต๊ะอเนกประสงค์ ควรมีป้ายระบุสิ่งของที่อยู่ในลิ้นชัก
- โต๊ะที่มีกล่องใส่รองเท้าสำรอง ควรเก็บรองเท้าใส่กล่องให้เรียบร้อย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สประจำเดือน ธันวาคม 2556
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 111 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 92.5
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
1.มีการปรับปรุงแก้ไขและจัดเก็บสายไฟคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้บริการเรียบร้อย
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1.ชั้นหนังสือและตู้ล็อกเกอร์สำหรับผู้ใช้บริการยังมีฝุ่น ป้ายติดประกาศที่โต๊ะผู้ใช้บริการชำรุด
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

10 วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง

             ขอส่งท้ายปีเก่า และสวัสดีปีใหม่ 2557 ปีม้าเมีย(ล่วงหน้า) ด้วยคอลัมภ์ ชวนคิดชวนทำ ของ ประกายรุ้ง ที่ตีพิมพ์ในนิตยสารธรรมลีลา ปีที่ 13 ฉบับที่ 155 พฤศจิกายน 2556 ในหัวข้อบทความ ” 10 วิธี แก้ปัญหาความขัดแย้ง” ส่วนว่าจะสามารถลดความขัดแย้งได้หรือไม่นั้นก็คงต้องลองทำดูนะคะ
ตามLink ไปเลยค่ะ  combat

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

โหลด Bit คืออะไร ???

จริงๆแล้ว การโหลดบิททอเรนท์
คือการโหลดไฟล์เป็นระบบแบ่งปันไฟล์กัน หมายถึงว่า สมมุติ ผมมีไฟล์อยู่หนึ่งไฟล์ อัพโหลดขึ้น แล้วมีคนโหลด 10คน ไฟล์ ของผมไฟล์นั้นอาจแยกตัวออกเป็นชิ้นเล็กๆ 10ชิ้น แล้วการโหลดของสิบคนนั้น จะโหลดโดย แบ่งกันโหลด โดยคนที่1โหลดชิ้นที่1    จนถึงคนที่10โหลดชิ้นที่10 แล้วเมื่อเค้าโหลดเสร็จคนละชิ้นแล้ว เค้าก็จะไปแชร์ ชิ้นส่วนอื่นๆของไฟล์นั้น จนครับ สิบชิ้นแล้ว จะรวมกันเป็น1ไฟล์ ก็จะเสร็จสิ้นการดาวโหลด ครับ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อฐานข้อมูลฯที่ สกอ.จัดซื้อให้ทุกมหาวิทยาลัยได้สืบค้นและดาวน์โหลดfulltext

ขอเรียนแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่สกอ.จัดซื้อให้ทุกมหาวิทยาลัยได้สืบค้นและดาวน์โหลด fulltext จำนวน 13 รายชื่อดังนี้
1. Academic Search Complete
2. ACM Digital Library
3.ACS
4.Computers and Applied Science Complete
5. Education Research Complete
6. Emerald
7. H.W.Wilson
8. IEEE
9. ISI Web of Science
10. Proquest ABI Inform
11. Proquest Dissertation and Thesis Fulltext
12. ScienceDirect
13. SpringerLink e-Journal

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

“อีกทางเลือกที่จำเป็นใช้การขนย้าย … Rapid update” (ตามที่น้องต้าถามมา)

ตามที่ได้เขียนประโยชน์ตามใช้ Create List มาบริหารจัดการข้อมูลหนังสือจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาช่วยการขนย้ายแล้ว … และจากพี่น้องต้าถามว่า rapid update คืออะไรใช้ทำอะไรได้บ้าง คำตอบคือ … “การที่เราต้องการแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นกลุ่มโดยให้แก้ไขอย่างรวดเร็วนั้นเอง  …..โดยที่ไม่ต้องแก้ไขและเปลี่ยนแปลงทีละรายการนั้นเอง” วิธีการจากการเก็บข้อมูลใน Create List จะด้วยเรื่องที่ต้องการใช้ข้อมูลจาก bib  item หรือ patron ก็ตามหากเราต้องการแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บเป็นกลุ่มด้วยความรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องดำเนินการทีละรายการ ทำให้ลดเวลา และงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น  ใช้ทำอะไรได้บ้าง …

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แผนดำเนินงานหนังสือห้องสมุดคณะ (จากงานเทคนิค_วิเคราะห์)

ตามแผนดำเนินงานหนังสือห้องสมุดคณะ (จากงานเทคนิค..วิเคราะห์ฯ) หมวด M-Z และ A-L ตามลำดับ
เรียงลำดับดำเนินการ ดังนี้
1. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ระยะเวลาดำเนินการ ธ.ค. 56 – พ.ย. 57 ส่วนที่บุคลากรห้องสมุดคณะต้องรับผิดชอบ ได้แก่
1. คัดเลือกหนังสือเข้า Collection ของห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ/อาคารใหม่ และคัดเลือกหนังสือเพื่อจำหน่าย
2. มัดหนังสือส่งงานเทคนิค (วิเคราะห์)
คำถาม….ดังนี้
1. การแก้ไขสถานภาพหนังสือจาก “ดูที่ชั้น” เป็น “กำลังขนย้าย” ส่วนงานใดดำเนินการ…?
2. ระยะเวลาดำเนินการของแต่ละห้องสมุด 1-2-3-4 กำหนดช่วงเวลาอย่างไร…?
3. มัดหนังสือแล้ว ใครดำเนินการขนย้ายไปงานเทคนิค (วิเคราะห์)..?
Plan_56

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แฮกเกอร์ล้วง!

เผยแฮกเกอร์ล้วงข้อมูลรหัสผ่านทั่วโลกไปแล้ว 2 ล้านบัญชี
บริษัทรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตในสหรัฐฯ เผยผลการวิจัย พบแฮกเกอร์ทั่วโลกจารกรรมข้อมูลรหัสผ่าน เข้าสู่เว็บไซด์ต่าง ๆ จากผู้ใช้ทั่วโลก รวมแล้วราว 2 ล้านรหัส

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »