Archive for เมษายน, 2014

แก๊งสกิมเมอร์…อาชญากรไฮเทค

โลกอยู่ยากขึ้นทุกวัน เหล่าโจร มิจฉาชีพมีมากมายในสังคมและพบเจอหลากหลายรูปแบบ เมื่อไม่นานมานี้ข่าว “แก๊งสกิมเมอร์” ระบาดในไทย โดนล้วงเข้าบัญชีแล้วเอาเงินไปจนหมดเกลี้ยงนับร้อยราย ส่วนใหญ่เป็นแก๊งชาวต่างชาติที่เห็นช่องโหว่กฎหมายในบ้านเราเลยอาศัยใช้วิธีนี้ทำมาหากินบนความทุกข์ของคน (อ่านต่อได้ที่) Skimmer

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน

1. บรูไนดารุสซาลาม : Brunei Darussalam
การศึกษาของบรูไนดารุสซาลามหน่วยงานจัดการศึกษา
ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – Brunei Darussalam)
ไม่มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ แต่มีการจัดการศึกษาให้กับเด็กทุกคน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระบบการจัดการศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม มีดังนี้
(อ่านต่อได้ที่) Education ASEAN

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT

การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ที่พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนจำนวนไม่น้อยทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความบันเทิง ไม่เว้นแม้แต่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน จนบ่อยครั้งทำให้รู้สึกว่าเราก้าวตามเทคโนโลยีไม่ทันเอาเลยทีเดียว  (อ่านต่อได้ที่) Thailand Life Books

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ฺBAR AND AAR กลุ่มสถาปัตย์ ปี 2557

เป้าหมายกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่
(Big Cleaning Day)  ประจำปี  2557
ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557
กลุ่ม สถาปัตย์
BAR  =    Before  Action  Review
กลุ่มสถาปัตย์
มีเป้าหมายในการจัดทำกิจกรรม 5 ส ดังนี้คือ

คัดแยกวารสารเย็บเล่ม ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายและ จัดเก็บเป็น Store room
ทำความสะอาด พื้นที่กิจกรรม  5 ส  ให้ สะอาด เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

AAR : กลุ่ม สถาปัตย์ After Action Review: AAR

1. เป้าหมาย (ของกลุ่ม) ในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) นี้คืออะไรบ้าง?

1.คัดแยกวารสารเย็บเล่ม ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายและ จัดเก็บเป็น Store room
2. ทำความสะอาด พื้นที่กิจกรรม 5 [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR และ AAR : Big Cleaning Day กลุ่ม Info Tech ปี พ.ศ.2557

Before Action Review : BAR
วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปีพ.ศ. 2557
วันที่ 23-25 เมษายน พ.ศ.2557

กลุ่ม Info Tech งานบริการสารนิเทศ ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
*************

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สร้างมือถือ ^___^!!!

สร้างมือถือใช้เองจาก Raspberry Pi

หลายคนเฝ้ารอโปรเจค Ara มือถือประกอบเองอยู่ แต่ถ้าใครไม่อยากรอก็สามารถทำเองโดยใช้ Raspberry Pi เลยค่ะ
Raspberry Pi ก็คือคอมพิวเตอร์ราคาประหยัด ที่ช่วยให้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปต่อยอดดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสตรีมมิ่งมีเดีย, กล้องสำหรับถ่ายภาพในอวกาศ, เครื่องเล่นเกม หรือหุ่นยนต์ผสมค็อกเทล ล่าสุดนี้สามารถนำไปทำเป็นมือถือได้เรียบร้อยแล้ว
David Hun วิศวกรด้านซอฟท์แวร์ Linux ได้นำชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์และ Raspberry Pi มาประกอบเป็นมือถือโชว์เอาไว้ในบล็อกของเขา ซึ่งเขาถือว่าเป็นคนนึงที่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มนี้ ก่อนหน้านี้เคยผลิตอะไรหลายๆ อย่างด้วย Raspberry Pi เช่น RAID server และกริปติดกล้อง DSLR ให้เพิ่มการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับกล้องรุ่นเก่าๆ และการสร้างมือถือครั้งนี้ก็ถือว่าทำได้อย่างน่าประทับใจ เพราะอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้มีราคาเพียง $158 หรือประมาณ  5,100 บาทนิดๆ เอง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สของกลุ่มพัฒนาเดือนเมษายน 2557

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา
ของเดือนเมษายน 2557
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 94  คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  78.3  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ

มีการจัดวางพื้นที่ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
บุคลากรมีความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นอย่างดี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สประจำเดือน เมษายน 2557
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 115  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 95.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
1.บริเวณพื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1.ในลิ้นชักยังมีสิ่งของวางปะปนอยู่บ้างเล็กน้อย
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือนเมษายน 2557

กลุ่ม En พื้นที่งานบริการทรัพยากรสารนิเทศ (วิศว ฯ)
ผลการตรวจ ได้คะแนน 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในระดับดี
วันที่ตรวจ 28 เม.ย.57
ผู้ตรวจ Tanya
หมายเหตุ             เสริมสร้าง5ส    เก็บสิ่งของบนโต๊ะ,เคาน์เตอร์บริการหลังเลิกงานทุกครั้งเพื่อความเป็นระเบียบและสร้างนิสัยที่ดี
 เลื่อนเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังลุกจากเก้าอี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Multipoint Server + Zero Client

เทคโนโลยี Zero Client

Virtual Desktop Infrastructure

เทคโนโลยีที่ชื่อว่า VDI (Virtual Desktop Infrastructure) คือ หลักการทำงานคล้าย ๆ กับการทำ Server Virtualization  คือ มีเซิร์ฟเวอร์ชุดหนึ่ง เอาซอฟต์แวร์ในการทำ Desktop Virtualization มาติดตั้ง แล้วจัดการแบ่งย่อยทรัพยากรให้กลายเป็น Virtual Desktop จำนวนหนึ่งแทน นั่นคือ แต่เดิมผู้ใช้งานแต่ละคนก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง ซึ่งเรียกว่า Physical Desktop ก็จะกลายเป็นทุก ๆ คนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน หรือที่เรียกว่า Virtual Desktop ถูกจัดเก็บไว้ ณ ศูนย์กลาง ที่เซิร์ฟเวอร์ขององค์กร ใช้ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น CPU, RAM หรือ Storage ร่วมกัน โดยผู้ใช้งานเข้าถึง Virtual Desktop ของตนผ่านทางอุปกรณ์  ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า Zero [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »