Archive for เมษายน, 2015

ระบบเคเบิ้ลทีวี ตอน 2

15 ช่องสัณญาณนั้น เราสามารถดูรายการอะไรได้บ้าง
เราได้คัดสรรแต่รายการที่ดีๆทั้งนั้นนะครับ
(รับรองว่าไม่มีรายการเกี่ยวกับการขายยาต่างๆ
ที่พิธีกรแต่งตัวหวาดเสียวมากๆๆๆๆ จนทำให้เราลืมสรรพคุณของตัวยาไปเลย)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ระบบเคเบิ้ลทีวี ตอน 1

ตอนอยู่ตึกเก่าการให้บริการระบบเดิม
หลักๆ ประกอบด้วยเครื่องเล่น DVD ต่อเข้ากับ โทรทัศน์ ที่ปรับอยู่ในช่อง AV
(ขออนุญาตปรับความเข้าใจก่อนนะครับ ช่อง AV ไม่ใช่ช่องสำหรับหนัง AV นะครับ กรุณาอย่าเข้าใจความหมายช่อง AV ของเราผิดไปนะครับ
และเราขอย้ำอย่างหนักแน่น เราไม่เคยรู้จักหนังประเภทนั้นเลยจริง จิ๊ง…(เสียงสูง) แม้กระทั่ง โอโนชิโนะ อาโออิ เราก็ไม่เคยรู้จัก)
ในวงเล็บนี้แค่มุกตลกนะครับ แต่ท่านเชื่อไปแล้วใช่ไหมครับ ฮ่าๆๆๆๆๆ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

K-Sharing : กระดานความรู้

จาก K-Sharing : กระดานความรู้ ที่ปิดเผยแพร่ไว้ที่บอร์ด 5ส  นำลงสู่ blog@CL
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทุกคนสามารถอ่านผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ครั้งนี้เป็นการเริ่มนำลง blog ครั้งแรก จึงขอนำกระดานความรู้ย้อนหลังมาลงด้วยค่ะ
K-Sharing_Acq2558.1
K-Sharing_Acq2558.2
K-Sharing_Acq2558.3
K-Sharing_Acq2558.4

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

K-Sharing : กระดานความรู้

จาก K-Sharing : กระดานความรู้ ที่ปิดเผยแพร่ไว้ที่บอร์ด 5ส  นำลงสู่ blog@CL
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทุกคนสามารถอ่านผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ครั้งนี้เป็นการเริ่มนำลง blog ครั้งแรก จึงขอนำกระดานความรู้ย้อนหลังมาลงด้วย  โดยย้อนไปถึงเดือนกันยายน 2557
K-Sharing_Acq2557.9
K-Sharing_Acq2557.10
K-Sharing_Acq2557.11
K-Sharing_Acq2557.12

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP ชุมชนนักปฏิบัติ งานเทคนิค เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ #2

วันนี้ เราพบกันอีกครั้งนะคะ .. CoP ครั้งที่ 2/2558 ของงานเทคนิค (พัฒนาฯ) ยังคงเป็นเรื่องของการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนการจัดหาฯ  CoP ครั้งที่ 2 นี้ เป็นขั้นตอนการจัดหา กรณี การต่ออายุฐานข้อมูลออนไลน์ฐานเดิมที่เคยบอกรับไว้แล้ว ขั้นตอนก็จะน้อยลงกว่า การบอกรับฐานใหม่ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ
CoP-Acq-2-2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP ชุมชนนักปฏิบัติ งานเทคนิค เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ #1

สวัสดีค่ะ วันนี้มีเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของงานเทคนิค เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2558 มาให้พี่น้องชาวสำนักหอสมุดกลาง ได้อ่านกันค่ะ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
CoP-1-2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนมีนาคม

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนมีนาคม
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 97 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.83
ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ข้อดีที่พบ

ได้มีการปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส และบอร์ดการมาปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
มีการปรับปรุงพื้นที่ห้องพัฒนา 1 ด้วยการขนย้ายวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ฉบับเก่า และชั้นวางหนังสือบางส่วน  ไปจัดเก็บชั่วคราวที่ห้องสำนักงานผู้อำนวยการเดิม  เพื่อรอสแกนและจัดเก็บในฐานข้อมูลต่อไป
บุคลากรให้ความสำคัญและร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจ นางจิราภรณ์ ชื่นปรีชา และนางสาวพนิดา สุวรรณศรี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน เมษายน 2558
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 77.5
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
1.มีการทำกิจกรรม 5ส ในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
ผู้ตรวจ นางจักกรี มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปรายงานการประชุม คณะทำงานฯ ฝ่ายวารสารและเอกสาร

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1/2558
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สำนักหอสมุดกลาง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
JgroupReport 1_2558kmitl

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกุมภาพันธ์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกุมภาพันธ์
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.5
ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ

บุคลากรมีความพยายามในการปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขึ้น
บุคลากรให้ความสำคัญและร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะ

ควรปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส และบอร์ดการมาปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจ ได้แก่ นางสาวเบญญาภรณ์  ชุติกาญจน์ และนางสุรีย์  จงทอง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »