Archive for สิงหาคม, 2015

บริการทรัพยากรสารนิเทศชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สวัสดีคะสมาชิกชาวบล๊อกทุกท่าน
ขอแนะนำบริการทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องวิทยานิพนธ์/ปริญานิพนธ์และหนังสืออ้างอิง  มีบริการอะไรบ้าง ดังนี้
reference_3rd floor
KMITL_Undergraduate
ยินดีให้บริการ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน สิงหาคม 2558
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 105 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 87.5
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.บนโต๊ะปฏิบัติงานมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องวางปะปนอยู่
2.มีฝุ่นตามชั้นหนังสืออยู่บ้าง
มีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องวางปะปนอยู่
ข้อดีที่พบ
1.มีการทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกสัปดาห์
ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การอัพโหลดภาพเป็นอัลบั้มทำง่ายกว่าที่คิด

หลังจากที่ได้สังเกตุว่าทุกๆท่านชอบอัพโหลดภาพ สวยๆ กิจกรรมที่ไปถ่ายกันมา ไว้ใน Facebook แต่ว่าการอัพโหลดภาพนั้น ถ้าอัพโหลดเป็นอัลบั้มนั้นจะเป็นการยุ่งยากในการค้นหาในภายหลัง ผมจึงได้ทำคู่มือแบบคร่าวๆ ขึ้นมาในการอัพโหลดไฟล์ภาพ ขึ้นไปไว้ใน Facebook ครับ เพื่อสะดวกแก่ทุกๆท่านครับ หวังว่าจะใช้เป็นแนวทางๆด้นะครับ การอัพโหลดภาพเป็นอัลบั้ม ลงในกลุ่ม LIB ครับ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวัน K-Sharing Day 2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ งานเทคนิค เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ #3

สวัสดีค่ะ วันนี้มานำเสนอบันทึกการดำเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า CoP  ของงานเทคนิค ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3/2558 แล้ว และยังคงเป็นเรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพี่สุรีย์ บุหงามงคล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทำหน้าที่เป็น “คุณกิจ” รายละเอียดตามไฟล์แนบมาด้วยนี้ค่ะ ^_______^
CoP-Acq-3-2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP : ชุมชนนักปฏิบัติ งานสนับสนุนทางการศึกษา#3

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 -11.30 น. งานสนับสนุนทางการศึกษา
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  เรื่อง การจัดเรียงสื่อโสตทัศนวัสดุขึ้นชั้น โดยผู้ดำเนินการเป็นคุณอำนวย คือคุณสุปราณี สอนเจริญ รายละเอียดตามเอกสารแนบ การจัดเรียงสื่อโสตทัศนวัสดุขึ้นชั้น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การบันทึกบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ ลงในฐานข้อมูลรวม Millennium

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเดิม สำนักหอสมุดกลาง สจล. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KS-Time) เรื่อง “การบันทึกบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ ลงในฐานข้อมูลรวม Millennium”…ถ่ายทอดโดย คุณยุภาพร เศษจันทร์ (ตัวแทนจากงานเทคนิค วิเคราะห์ฯ) เป็น “คุณกิจ”…คุณสุปราณี สอนเจริญ เป็น “คุณอำนวย”…และ คุณจำนงค์ ศรีษะเกษ เป็น “คุณลิขิต”
14:05 คุณอำนวยกล่าวเปิดงาน…..(มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »