Archive for มกราคม, 2016

หลวงพ่อจรัญ

ทุกๆท่านคงทราบข่าว การมรณะของหลวงพ่อจรัญ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 หลวงพ่อจรัญเกี่ยวเนื่องกับสำนักหอสมุดกลางได้อย่างไร ยังจำกันได้ไหมครับ
ปี 53 พี่บรรจง น้อยพรหม ได้นิมนต์พระอาจารย์ทองสุข ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญมาสอนวิปัสนากรรมฐานที่สถาบันของเรา ก่อนจะเดินทางกลับพระอาจารย์ฝากให้ทำโครงการนี้ต่อเนื่องไป พี่บรรจงจึงจัดให้มีการปฏิบัติธรรมทุกวันพฤหัสที่สำนักหอสมุดกลาง บริเวณ ชั้น 4 โดยพี่บรรจง มอบหมายให้ผมเป็นผู้สอน
หลายๆคนอาจจะยังงงๆกับตัวผม ก็เป็นเพราะตัวผมทำให้ทุกๆท่านงงเองนะครับ
เพราะชอบลางานบ้าง โดดงานบ้าง ไปฝึกทำสมาธิ ตอนนั้นยอมรับจริงๆว่าไม่สมควร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 สประจำเดือน มกราคม 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 96 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 80
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.มีสิ่งของปะปนบางพื้นที่
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »