Archive for กุมภาพันธ์, 2016

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำกลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจ 5ส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 103 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 85.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.บนโต๊ะปฏิบัติงานมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องวางอยู่ และมีหนังสือวางไม่ตรงจุดที่ป้ายกำหนด
ข้อดีที่พบ
1.มีการแก้ไขป้ายที่โต๊ะนั่งอ่านหนังสือ
ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี ปีภาษี 2558

เป็นประจำทุกปีนะคะ โปรแกรมคำนวณภาษีประจำปี ใครยังไม่ได้คำนวณ โหลดโปรแกรมใส่เครื่องได้ โดยแตกไฟล์จาก ZIP หรือ EXE ที่ http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ยิ้มกับการบริการ

ในงานบริการ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่พนักงานบริการทุกคนถูกฝึกมา คือให้ยิ้มแย้มกับลูกค้า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้ยิ้มไว้แล้วจะดีเอง วันนี้เราจึงขอนำเสนอหลักในการบริการที่จะทำให้คุณจดจำได้อย่างง่าย ๆ ด้วยความว่า S-M-I-L-E ที่ไม่ใช่แค่ยิ้ม มาติดตามพร้อมกันเลยนะ  

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »