Archive for พฤศจิกายน, 2016

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 102 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 85
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2559

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2559  สำนักหอสมุดกลาง   
November 21, 2016

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เช็คและสังเกตนะ ! ปวดท้องตรงไหนเป็นโรคอะไร?

ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เรื่องของอาการปวดท้องเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย และตำแหน่งของอาการปวดท้องก็สามารถบอกถึงโรค หรืออาการผิดปกติของอวัยวะที่ต่างกันด้วย รวมไปถึงวิธีการรักษาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเช่นกัน สำนักข่าว Thai quote มีข้อมูลดี ๆจากสสส.มาฝาก เรามาลองเช็คดูกันดีกว่าว่าที่เคยปวดท้องอยู่บ่อย ๆ เรากำลังเป็นโรคอะไรอยู่หรือเปล่า?  

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 10/2559
ตรวจเมื่อ 20 ตุลาคม 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุจินต์ พุ่มพวง และ คุณยุพิน ยังวิเศษ
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี -สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ลิ้นชักโต๊ะเอนกประสงค์มีของเกิน (เชื่อกฟาง) ควรมีป้ายบอก
2. เชือกฟางควรเก็บไว้ในที่เหมาะสม
3. มู่ลี่หลังห้องมีฝุ่น ควรแจ้งแม่บ้านทำความสะอาด

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 9/2559
ตรวจเมื่อ 22 กันยายน พ.ศ. 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุวรรณ พรมุลา และคุณสายเสน่ห์ เณรพงษ์
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี -สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ตู้ CC1 ชั้น 15 ซองขนาด A4 ขยายข้าง หมด ควรนำมาใส่
2. ตู้ CC2 ชั้น 2 แบบฟอร์มการตรวจความถูกต้อง หมด ควรนำมาใส่
3. ชั้นหนังสือ ปพ./วพ. ควรขยับให้ชิดกัน เพื่อความเป็นระเบียบ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 76 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
-บนโต๊ะมีอุปกรณ์สำหรับซ่อมคอมพิวเตอร์ วางอยู่บนโต๊ะ ควรเก็บให้เรียบร้อย
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 76 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ-บนโต๊ะมีอุปกรณ์สำหรับซ่อมคอมพิวเตอร์ วางอยู่บนโต๊ะ ควรเก็บให้เรียบร้อย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 23  เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
-ควรเก็บสายไฟและสายอุปกรณ์ ต่อพ่วงให้เรียบร้อย
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 23  เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ-ควรเก็บสายไฟและสายอุปกรณ์ ต่อพ่วงให้เรียบร้อย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 19  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 79 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65.8 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
-อุปกรณ์ซ่อมบำรุงควรจัดเก็บให้เรียบร้อย
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 19  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 79 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65.8 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ-อุปกรณ์ซ่อมบำรุงควรจัดเก็บให้เรียบร้อย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62.5 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
-บนโตะปฏิบัติงานมีสิ่งของนอกเหนือมาตรฐานควรจัดเก็บออกให้เรียบร้อย
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62.5 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ-บนโตะปฏิบัติงานมีสิ่งของนอกเหนือมาตรฐานควรจัดเก็บออกให้เรียบร้อย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »