blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายงานสถานการณ์ เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน ตลอด 24 ชั่วโมง

คืนวันพุธที่ 1 สิงหาคม ถึงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555

รายนามผู้ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง
1. นางสาวศรีวรรณ เกิดศิริ
2. นายสมพงษ์ เปรมศรี
3. นายรุ่งเรือง ผุดผ่อง
4. (ตัวแทนดูแลอาคารสถานที่และงานซ่อมบำรุง)

เวลาปฎิบัติงานตั้งแต่เวลา 20.30 น.- 08.30 น. สถานะการณ์ปกติ  มีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมากพอสมควร ปกติประมาณ 02.00 น. เป็นต้นไป จะมีผู้ใช้จำนวนน้อย  แต่วันนี้ยังมีผู้ใช้บริการจำนวนมากกว่าปกติ  คาดว่าน่าจะเป็นเพราะ วันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุด วันอาสาฬหบูชา  ไม่มีสอบ จึงสามารถอยู่ติวกันได้จนดึก  นักศึกษาส่วนใหญ่ติวกันเป็นกลุ่มๆ  จนถึงเวลา 6.00น. เหลือผู้ใช้อยู่ประมาณ 5-6 คน  ซึ่งทั้งหมดกลับไปเวลาประมาณ 7.00น.  ส่วนห้องอ่านหนังสือ2  มีผู้ใช้บริการจำนวน 3 คน  อยู่จนถึงเวลา 8.15 น.

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark