blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายงานการเปิดบริการ 24 ชั่วโมง

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555

รายนามผู้ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง

1. นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุชาติ

2. นางสาวสุปราณี สอนเจริญ

3. นายจำนงค์ ศรีษะเกษ

4. ตัวแทนดูแลอาคารสถานที่และงานซ่อมบำรุง

     เวลาปฏิบัติหน้าที่ 20.30 -08.30 สถานการณ์ปกติ ค่ำนี้นักศึกษายังคงหนาแน่นไปถึงช่วงประมาณ 03.00 น.ก็เริ่มทะยอยเดินทางกลับบ้าง ช่วงกลางคืนนักศึกษาสลับกันเดินเข้าออกเป็นระยะ เจ้าหน้าที่ผลัดกันเดินตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณพื้นให้บริการ และเก็บวารสาร หนังสือมาเก็บสถิติ เวลา 05.00 น ยังมีนักศึกษาตั้งใจอ่านหนังสืออยู่ มีบางส่วนก็พักสายตางีบอยู่บริเวณโซฟา 06.00 เริ่มมีนักศึกษากลุ่มใหม่เข้ามาใช้บริการ ส่วนเหตุการณ์อื่นๆ ปกติดีค่ะ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark