blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายงานสถานการณ์ เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานสถานการณ์ เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านตลอด 24 ชั่วโมง
คืนวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555  ถึงเช้าวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555

รายนามผู้ปฎิบัติงาน 24 ชั่วโมง
1. นางวลีพร  มิ่งสรรพางค์

2. นางสายใจ  วัลลิภากร

3. นางสาวศรีวรรณ  เกิดศิริ

4. นายสันติธรรม  สันตินันตรักษ์

                    เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 16.30 – 08.30 น. สถานการณ์ปกติ

นักศึกษาหนาแน่นทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโถงชั้น 1 พื้นที่ชั้นลอย

ห้องอ่านหนังสือ 1 และ 2 โซนร้านกาแฟ เจ้าหน้าที่ ผลัดกันเดินตรวจตรา

ในทุกพื้นที่

                   ตกดึก นักศึกษาก็ยังทยอยเดินเข้ามาใช้บริการกันอยู่ และมีบางคน

วางสัมภาระไว้ที่โต๊ะแล้วออกไปกินข้าว แต่แล้วก็กลับมาอ่านหนังสือ และติวหนังสือกันต่อ

จากการตรวจตราพื้นที่บริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ มีรถจักรยานยนต์

จอดเรียงรายกันเป็นแถวยาวมาก บริเวณที่จอดรถยนต์ก็เต็มไปด้วยรถยนต์ เต็มทุกช่อง

เวลาประมาณ 03.00 น. นักศึกษาบางกลุ่มก็เริ่มทยอยกลับบ้าง

เวลาประมาณ 05.30 น. นักศึกษาเริ่มบางตา พี่สันติธรรม ก็ได้ดำเนินการประหยัดแอร์ ประหยัดไฟบางส่วนที่ไม่มีผู้ใช้บริการ

และเจ้าหน้าที่ ก็ช่วยกันเก็บหนังสือวารสารตามโต๊ะ เก็บสถิติแล้วนำขึ้นชั้น พร้อมทั้งจัดเก็บโต๊ะเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

รวมถึงจัดเก็บขยะที่ถูกทิ้งไว้ตามโต๊ะไปใส่ถังขยะให้เรียบร้อย

สรุปว่าคืนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะ

ตุ๊กกี้รายงาน

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark