blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายงานสถานการณ์ เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานสถานการณ์ เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านตลอด 24 ชั่วโมง
คืนวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555  ถึงเช้าวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555

รายนามผู้ปฎิบัติงาน 24 ชั่วโมง
1. นางสาวพรนภา  แซ่อึ้ง
2. นางสาวศรีวรรณ  เกิดศิริ
3. นายรุ่งเรือง  ผุดผ่อง
4. นายสันติธรรม  สันตินันตรักษ์

         เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 20.30 – 08.30 น. สถานการณ์ปกติ นักศึกษาหนาแน่นทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโถงชั้น 1 พื้นที่ชั้นลอย ห้องอ่านหนังสือ 1 และ 2  โซนร้านกาแฟ เจ้าหน้าที่ ผลัดกันเดินตรวจตราในทุกพื้นที่ และล้างแก้ว
         ตกดึก นักศึกษาก็ยังทยอยเดินเข้ามาใช้บริการกันอยู่ และมีบางส่วน  ที่วางสัมภาระไว้ที่โต๊ะแล้วออกไปรับประทานอาหาร  อิ่มแร้วก็กลับมาติวหนังสือกันต่อ
         ประมาณ 04.30 น. นักศึกษาบางกลุ่มก็เริ่มทยอยกลับบ้าง  เหลือนักศึกษาประมาณ 40 กว่าคน ส่วนบริเวณห้องนั่งอ่าน 1 และ 2 เหลือประมาณ 10 คน  เจ้าหน้าที่ ก็ช่วยกันเก็บหนังสือวารสารตามโต๊ะ เก็บสถิติแล้วนำขึ้นชั้น  พร้อมทั้งจัดเก็บโต๊ะเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  เก็บขยะ จัดโต๊ะให้เรียบร้อย

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark