blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายงานสถานการณ์เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

ปฏิบัติหน้าที่วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555
รายนามผู้ปฏิบัติงาน มีดังนี้
1. นางศรีเพ็ญ เทนอิสสระ
2. น.ส.ปิยาธิดา อัจฉริยะปัญญา
3. นายประพันธ์ สังข์ทองงาม
4. ผู้แทนดูแลอาคารและงานซ่อมบำรุง
เหตุการณ์โดยรวมปกติ ผู้ใช้บริการน้อยลง เนื่องจากสอบเสร็จกันเป็นส่วนใหญ่ และมีวันหยุดต่อเนื่อง แต่ยังมีขาประจำหลายราย มานั่งอ่านอยู่ จนถึงเช้าค่ะ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark