blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

กำหนดตรวจ 5ส กลุ่มแคแสด

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดตรวจ 5 ส กลุ่มแคแสด ของเดือน ก.ย.55
โดยกลุ่มที่ 1 ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 55 ตั้งแต่เวลา 9.30 น.นะคะ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark