blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ห้องสมุดสีเขียว : ต้นแบบอาคารสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม

สวัสดีค่ะ ทุกท่าน
วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมาฝาก เป็นเรื่องของห้องสมุดสีเขียว ที่เป็นอาคารต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
คลิกเลยค่ะ Green Library

ที่มา : มณีรัตน์  อธิราษฏร์ไพศาล” ห้องสมุดสีเขียว ต้นแบบอาคารสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม” วารสารสุขภาพดี มีรอยยิ้ม 2,4 (ก.ค. – ก.ย.) 2555 หน้า 24-25

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark