blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

“น้ำดำ”

นักโภชนาการห่วงสงครามการตลาด “น้ำดำ” ส่งผลร้ายต่อผู้บริโภค ชี้ยังมีค่านิยมดื่มเพิ่มมากขึ้น ตามมาด้วยการแข่งขันส่งเสริมการขายที่รุนแรง ชี้น้ำดำเป็นตัวการหลักทำให้คนไทยบริโภคน้ำตาลเกินพอดี และยังทำให้รับสารอาหารน้อยลง กรดฟอสฟอริกและกาเฟอีนเสี่ยงทำให้กระดูกผุ ฟันผุ แนะครัวเรือนทำบ้านให้มี  “ตู้เย็นปลอดน้ำอัดลม”

Sparkling water

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark