blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

กิจกรรม รหัสใหม่ ตีไข่แตก

กิจกรรม รหัสใหม่ ตีไข่แตก นี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการยืมและการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งปีที่แล้วห้องสมุดทำเพียงแค่รณรงค์เท่านั้น ในปีนี้ได้มีการจัดอบรมและการใช้ห้องสมุดให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคนในภาคเรียนที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 จึงกระตุ้นเพิ่มเติม
(กันลืม ^_^) ดังนั้น จึงขอความร่วมมือพี่น้อง (อีกแล้ว) ช่วย

 • ประชาสัมพันธ์การสมัคร สำหรับนักศึกษารหัส 55 ที่มีรายการการยืมเป็น 0 (เริ่มวันที่ 15 พ.ย. 55 – 18 พ.ค. 56)
 • ตรวจสอบ
 • รับสมัคร โดยนักศึกษาสามารถสมัครลงชื่อได้เพียงห้องสมุดเดียว แต่สามารถยืมได้ทุกห้องสมุด *ห้องสมุดดำเนินการใส่ Note
 • ให้ผู้ร่วมกิจกรรมกรอกแบบประเมินในโปรแกรม Google Doc ในเดือนพฤษภาคม 2556 (ลิ้งค์แบบประเมินจะตามไปภายหลังค่ะ)
 • ติดประกาศผล 5 รางวัลจากการยืมสูงสุด (อย่าลืม! ใส่ TOT CHKOUT หลังสิ้นสุดกิจกรรมด้วยนะคะ)

ขั้นตอนการตรวจสอบ วิธีการใส่ข้อความในระบบ และตารางรายชื่อผู้สมัครร่วมกิจกรรม ตามเอกสารแนบค่ะ teekaitakdoc55

และใบติดประกาศผลค่ะ teekaitakpic55 ขอบคุณค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark