blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2555

โปรแกรมคำนวณภาษีปี 2555 มาแล้วค่ะ ให้download ตามวิธีนี้ค่ะ เป็นวิธีใหม่ ของปี 2555

เข้า http://www.rd.go.th/publish/index.html คอลัมน์ What’s New ทางด้านซ้าย เลือก โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี แบบภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2555 แล้วจะlink เข้าสู่หน้าคำอธิบายและการdowload  ต่อไปนี้ค่ะ

http://rdserver.rd.go.th/publish/news/pnd901_cal55/pnd901_cal55_manual_download.htm 

ติดตั้งเรียบร้อยก็ช่วยคำนวณได้ค่ะ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark