blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

จิตวิญญาน…บรรณารักษ์

บรรณารักษ์

ด้วยจิตใจ  มุ่งมั่น  สื่อความรู้

แม้อาจไม่  ใช่ครู  ผู้สอนสั่ง

แต่เพียรสร้าง  สิ่งดี  ด้วยความหวัง

หมายพลัง  ความรู้  คู่ชุมชน

จึงคอยจัด  ตำรา  วิชาการ

ให้ได้เรียน  ได้อ่าน  ไม่ขัดสน

นำความรู้  มอบให้  ประชาชน

ทุกผู้คน  ได้เข้าถึง  ซึ่งวิชา

เพื่อผู้คน  ที่อยาก  จะร่ำเรียน

ได้พากเพียร  ด้วยตน  เพิ่มคุณค่า

ให้โอกาส  เท่าเทียม  เกิดขึ้นมา

ให้ประชา  เท่าทัน  ความเปลี่ยนแปลง

คือความหวัง  ของฉัน  บรรณารักษ์

จิตวิญญาน  อันฟูมฟัก  ใช่แสแสร้ง

เมื่อผู้คน  เกิดความรู้  ได้สำแดง

จะเป็นแสง  พัฒนา  ทั่วหล้าไทย

———————-

โดยป่าเมืองลุง. (2551). จิตวิญญาน…บรรณารักษ์. ค้นเมื่อ 11 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก:http://www.oknation.net/blog/print.php?id=362949


  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • อยู่กับหนังสือหน้าตาซื่อๆ เราคือบรรณารักษ์