blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

งานดู ดูงาน

เล่าด้วยภาพ ประสบการณ์ศึกษาดูงาน follow me  library tour MFU

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • ชอบ Book Drop แบบ manual :) และป้ายหน้าชั้นหนังสือตัวใหญ่อลังการชัดเจนดีค่ะ