blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

คําทักทายอาเซียน AEC

AEC หรือ อาเซี่ยน  คำทักทายอาเซี่ยน การพูดภาษาประเทศในอาเซียน ที่จะได้ใช้ในการเปิดประเทศ รวมถึง การแสดงออก มารยาท เล็กๆ น้อยๆ พูดได้เล็กๆ น้อย เป็นบางคำ สวัสดี ,ขอบคุณ, สบายดีไหม, ยินดีที่ได้รู้จัก, พบกันใหม่, ลาก่อน, นอนหลับฝันดี, เชิญ, ใช่, ไม่ใช่, อากาศดีจัง, อากาศร้อนมาก เป็นต้น เอาไว้แสดง คำทักทาย พูดภาษาอาเซี่ยน AEC

1. ภาษาอาเซียน: สิงคโปร์

สวัสดี=หนี ห่าว
ขอบคุณ= ซี่ยย เซี่ย
สบายดีไหม= หนี ห่าว
ยินดีที่ได้รู้จัก= เหิ่น เกา ซิ่ง เริ่น ชื่อ หนี่
พบกันใหม่= ไจ้เจี้ยน
ลาก่อน= ไจ้เจี้ยน
นอนหลับฝันดี= หวาน อัน เชิญ ฮวน หยิง
ใช่= ชื่อ
ไม่ใช่= บู๋ชื่อ
อากาศดีจัง= เทียน ชี เหิ่น ห่าว
อากาศร้อนมาก= เทียน ชี เหิ่น เร่อ
อากาศหนาวมาก= เทียน ชี เหิ่น เหลิ่ง
ไม่เป็นไร= เหมย เฉิน เมอ


2,3 . ภาษาอาเซียน: มาเลเซีย และ บรูไน

สวัสดี= ซาลามัด ดาตัง
ขอบคุณ= เตริมา กะชิ
สบายดีไหม= อาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จัก= เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา  (gembira dapat bertemu anda)
พบกันใหม่= เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)
ลาก่อน= เซลามัต ติงกัล
นอนหลับฝันดี= มิมปิ๊ มานิส    (mimpi manis)
เชิญ= เม็นเจ็มพุด (menjemput)
ใช่= ยา (ya)
ไม่ใช่= ทีแด๊ก (tidak)
อากาศดีจัง= บาอิค คอค่า (baik cauca)
อากาศร้อนมาก= ซังกัด พานัส
อากาศหนาวมาก= คอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค   (cauca yang sangat sejuk)
ไม่เป็นไร= ทีแด๊ก อปาอาปา (tidak apa-apa)

4. ภาษาอาเซียน: พม่า

สวัสดี= มิงกะลาบา  มิง-กะ-ลา-บา
ขอบคุณ= เจซูติน บาแด เจ-ซู-ติน-บา-แด
สบายดีไหม= เนก็องบาตะล้า เน-ก็อง-บา-ตะ-ล้า
ยินดีที่ได้รู้จัก= ตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแด ตุ๊ย-ยา-ดา-หวัน-ตา-บ่า-แด
พบกันใหม่= อะติดตุ๊ย อะ-ติ๊ด-ตุ๊ย
ลาก่อน= เจ๊ะ โจร แม่ เจ๊ะ-โจน-แม่
นอนหลับฝันดี= อิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะ อิม-แม่-เก๊า-แม่-บ่า-เสะ
เชิญ= ดี เน ยา มา ดี-เน-ยา-มา
ใช่= โฮ๊ะ เด โฮ๊ะ-เด
ไม่ใช่= มาโฮ๊ะบู มา-โฮ๊ะ-บู
อากาศดีจัง= ยาดิอุตุเกาแน่ ยา-ดิ-อุ-ตุ-เกา-แน่
อากาศร้อนมาก= ยาดิอุอุตุปูแด่ ยา-ดิ-อุ-อุ-ตุ-ปู-แด่
อากาศหนาวมาก= ยาดิอุตุเอแด่ ยา-ดิ-อุ-ตุ-เอ-แด่
ไม่เป็นไร= ปามามับชิบบู ปา-มา-มับ-ชิบ-บู
ขอโทษ เตา บั่น บ่า เต่ เตา-บั่น-บ่า-เต

5. ภาษาอาเซียน: ลาว

สวัสดี= สะบายดี
ขอบคุณ= ขอบใจ
สบายดีไหม= สบายดีบ่
ยินดีที่ได้รู้จัก= ยินดีที่ฮู้จัก
พบกันใหม่= เห็นกันใหม่
ลาก่อน= ลาก่อน
นอนหลับฝันดี= นอนหลับฝันดี
เชิญ= เล่าแนเด้อ
ใช่= แม่นแล้ว
ไม่ใช่= บ่แม่น
อากาศดีจัง= อากาดสบายจัง
อากาศร้อนมาก= อากาดฮ้อน
อากาศหนาวมาก= อากาดหนาว
ไม่เป็นไร= บ่เป็นหยัง

6. ภษาอาเซียน: อินโดนีเซีย
สวัสดี= เซลามัทปากิ (ตอนเช้า)
เซลามัทซิแอง (ตอนเที่ยง)
เซลามัทซอร์ (ตอนเย็น)
เซลามัทมายัม (ตอนค่ำ)
ขอบคุณ= เทริมากาสิ
สบายดีไหม= อพาร์ คาบาร์
ยินดีที่ได้รู้จัก= เซลามัน เบอร์จัมพา เดนกัน อันดา
พบกันใหม่= ซัมไพ จำพา ลากิ
ลาก่อน= บาย บาย
นอนหลับฝันดี= มิมพิ ยัง อินดา
เชิญ= สิลาคาน
ใช่= ยา, เบอร์ทูล
ไม่ใช่= บูคัน
อากาศร้อนมาก= ดินกิน เซกาลิ
อากาศหนาวมาก= พานัส เซกาลิ
ไม่เป็นไร= ทิดัก อพา อพา

7. ภาษาอาเซียน: กัมพูชา
สวัสดี= จุม-เรียป ซัว จุม-เรียบ-ซัว
ขอบคุณ= ออ-กุน ออ-กุน
สบายดีไหม= ซก ซ๊อป-บาย เจีย เต, ซก-ซ๊อบ-บาย-เจีย-เต
ยินดีที่ได้รู้จัก= เตรก ออ แดล บาน, เตรก-ออ-แดว-บาน
พบกันใหม่= ขจุ๊บคะเนียใหม่, ขะ-จุ๊บ-คะ-เนีย-ไหม่
ลาก่อน= โซว์ม เลีย เฮย, โซ-มะ-เลีย-เฮย
นอนหลับฝันดี= เกล็วสุบันลอ, เกล็ว-สุ-บัน-ลอ
เชิญ= อ็อญ-เจิญ, อ็อน-เจิน
ใช่, แมน แมน
ไม่ใช่= มึน แมน มึน-แมน
อากาศดีจัง= อะกะสะเทียดละออ, อะ-กะ-สะ-เทียด-ละ-ออ
อากาศร้อนมาก= อะกะสะเทียดละเดา, อะ-กะ-สะ-เทียด-ละ-เดา
อากาศหนาวมาก= อะกะสะเทียดตระเจี๋ย, อะ-กะ-สะ-เทียด-ตระ-เจี๋ย
ไม่เป็นไร= มึน เอ็ย เต, มึน-เอย-เต
ขอโทษ= โสมโต่ะ , อดโต่ะ โสม-โต่ะ , อด-โต่ะ

8. ภาษาอาเซียน: ฟิลิปปินส์
สวัสดี= กูมูสต้า (kumusta)
ขอบคุณ= ซาลามัต (salamat)
สบายดีไหม= กูมูสต้า กา (kumusta ka)
ยินดีที่ได้รู้จัก= นาตูตูวา นาอลัม โม (natutuwa na alam no)
พบกันใหม่= มากิตา คายอง มูลิ (makita kayong muli)
ลาก่อน= ปาอาลัม (paalam)
นอนหลับฝันดี= มาทูลอก นัง มาบูติ (matulog nang mabuti)
เชิญ= แมค อันยาย่า (mag-anyaya)
ใช่ =โอ้โอ (oo)
ไม่ใช่= ฮินดี้ (hindi)
อากาศดีจัง= มากันดัง พานาฮอน (magandang panahon)
อากาศร้อนมาก= มัสยาดอง มาอินิท (masyadong mainit)
อากาศหนาวมาก= มัสยาดอง มาลามิค พานาฮอน   (masyadong malamig panahon)
ไม่เป็นไร= ฮินดี้ บาเล (hindi bale

9. ภาษาอาเซียน: เวียดนาม
สวัสดี= ซินจ่าว
ขอบคุณ= ก๊าม เอิน
สบายดีไหม= แอง/จิ/โอง/บ่าก๊อแขวคง
ยินดีที่ได้รู้จัก= เริ๊ดวูยเดือกกัปแอง/จิ…
พบกันใหม่= แหนกัปหลาย
ลาก่อน= ต๋ามเบียด
นอนหลับฝันดี= จุ๊กหงูงอน
เชิญ= จ่าวหมึ่ง
ใช่= เวิง
ไม่ใช่= คง
อากาศดีจัง= แด็ปเจิ่ย
อากาศร้อนมาก= เจิ่ยหนอง
อากาศหนาวมาก= เจิ่อยแหล่ง
ไม่เป็นไร= โคงซาวเดิว

10.สุดท้ายเจ้าภาพ ภาษาไทย
สวัสดี สะ-หวัด-ดี
ขอบคุณ ขอบ-คุน
สบายดีไหม สะ-บาย-ดี-ไหม
ยินดีที่ได้รู้จัก ยิน-ดี-ที่-ได้-รู้-จัก
พบกันใหม่ พบ-กัน-ใหม่
ลาก่อน ลา-ก่อน
นอนหลับฝันดี นอน-หลับ-ฝัน-ดี
เชิญ เชิน
ใช่ ใช่
ไม่ใช่ ไม่-ใช่
อากาศดีจัง อา-กาด-ดี-จัง
อากาศร้อนมาก อา-กาด-ร้อน-มาก
อากาศร้อนมาก อา-กาด-หนาว-มาก
ไม่เป็นไร ไม่-เปน-ไร
ขอโทษ ขอ-โทด

ที่มา: http://www.thaifranchisecenter.com/AEC

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark