blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

การสร้างบริการเชิงรุก

การสร้างบริการเชิงรุกในห้องสมุด  โดยห้องสมุดควรมีบริการครบวงจร สร้างภาพลักษณ์ใหม่ต่อผู้ใช้บริการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1.ห้องสมุด เปรียบเสมือนบ้าน ที่ควรจะมีมุมสบาย สามารถเอนกาย พักใจ แต่ควรเป็นสัดส่วนและควรมีห้องสำหรับรับประทานอาหารและดื่มน้ำได้
2. ห้องสมุด เปรียบเสมือนสำนักงาน ที่ควรจะมีหนังสือ เอกสารอันพร้อมสรรพ ที่สามารถทำงานได้เลย
3. ห้องสมุด ควรมีความบันเทิง (Edutainment) ที่ให้ศึกษา อ่าน เขียน พร้อมความบันเทิง ในบรรยากาศที่สามารถพักกาย พักสมองในห้องสมุดได้

4. ห้องสมุด เปรียบเสมือนความมีชีวิตชีวา ที่ควรมีเจ้าหน้าที่ หน้าตาสดใส สดชื่น มีต้นไม้ เสียงเพลง เสียงนก ขับกล่อม และมีที่นั่งแบบ Outdoor ที่สามารถอ่านไปพร้อม สัมผัสกับธรรมชาติได้
5. ห้องสมุดควรจะ รุก มิใช่ รอ เพราะต้องส่ง ข่าว ข้อมูล รายชื่อหนังสือ ที่น่าสนใจ ตรงตามความต้องการ ทางอีเมล์ ซึ่งใครอยู่ที่ไหนก็สามารถอ่านได้
6. ห้องสมุด เปรียบเสมือนคลังความรู้เคลื่อนที่ ควรที่จะไปเยี่ยมทุกคณะ เปิดวิชาการห้องสมุด แนะนำวิธีรักษาหนังสือ มีตำราน่าสนใจ ให้ยืมได้ และห้องสมุดเคลื่อนที่ควรเป็นรถเคลื่อนที่ ๆ สามารถวิ่งหาผู้ใช้บริการได้
7. ห้องสมุด เปรียบเสมือนคลินิกปรึกษา ที่ควรบริการข้อมูลเฉพาะอย่าง เฉพาะด้านปรึกษาวิทยานิพนธ์ส่วนตัว สืบค้นอย่างเป็นคู่คิด คือสามารถมาห้องสมุด ได้คำตอบแน่นอน
8. ห้องสมุด เปรียบเสมือน Call center/Information center ควรจะเป็นที่ ๆ ทุกปัญหาห้องสมุด ทุกข้อมูลข่าวสาร โทรมาที่ห้องสมุดได้เลยดังคำพูด “ โทรปั๊บ รับปุ๊บ ได้ตำตอบปั๊บ”
9. ห้องสมุด เปรียบเสมือนแหล่งรวมตำรา ห้องสมุดควรมีทุกวิชา มีตำรารองรับ มีการ สร้าง Network สามารถลงทะเบียนทันใด มาอ่านตำราได้ทันที
10. ห้องสมุด เปรียบเสมือน Talking Dictionary ห้องสมุดควรมีบุคลากรเก่งภาษาต่างชาติ เพราะมันจะไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคอีกต่อไปหากมีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ
11. ห้องสมุด เปรียบเสมือน U – Wide Network ไม่ว่าจะอยู่ที่คณะไหน หรืออยู่ที่ไหนก็ค้นได้ ยืมต่อเองได้
12. ห้องสมุด ควรจะตอบสนองทุกกลุ่ม ทุกคณะ สามารถให้บริการที่ตอบสนองได้ทั้งสาระและบันเทิง ดังคำพูด “ ไม่มีใครเข้าใจคุณ เท่าเรา”
13. ห้องสมุด เปรียบเสมือนกริ่งเตือน ที่ส่งเมล์ ป้องกันการลืมคืนหนังสือไม่เน้นค่าปรับ เน้นบริการเชิงรุก
14. ห้องสมุด คือ Profit Center ที่ควรคิดค่าบริการ ค่าปรึกษา เพื่อสร้างรายได้ โดยเฉพาะบุคคลนอกวัยทำงาน ให้คิดว่า ทุกบาททุกสตางค์ เพื่อสร้างสรรค์ห้องสมุดในฝัน
15. ห้องสมุด เปรียบเสมือนนักสื่อสาร ที่ควรให้บริการเสียงตามสาย แผ่นป้ายโฆษณา กิจกรรมต่าง ๆ ประกวดต่าง ๆ สัปดาห์ห้องสมุด ให้คิดว่า ทุกสื่อ ทุกสาร สร้างภาพลักษณ์ห้องสมุด
16. ห้องสมุด เปรียบเสมือน Shopping Center ควรจัดชั้นให้สวยงาม มีมุมหนังสือขายดี (มีการเก็บสถิติการยืม มีหนังสือราคาพิเศษ มี Display ให้คิดว่า ทุกหนทุกแห่ง เดินแล้วไม่เบื่อ
17. ห้องสมุด เปรียบเสมือนนักวิจารณ์ ที่ควรสัมภาษณ์ผู้อ่าน เพื่อให้ความเห็นหนังสือใหม่ เพื่อ กระตุ้นผู้อ่าน ด้วยบทวิจารณ์

18. ห้องสมุด เปรียบเสมือนนักสร้างประสบการณ์ ควรจัดให้มีนักเขียนพบนักอ่าน อาจารย์ผู้เขียนตำราที่เรียนอยู่ เพื่อ กระตุ้นผู้อ่าน เจริญรอยตามผู้เขียน
19. ห้องสมุด เปรียบเสมือนนักสร้างสัมพันธ์ชุมชน ควรสร้างสัมพันธ์กับชุมชน เช่นเชิญ เด็กมาชมห้องสมุด เชิญผู้สูงวัย มาเล่าชีวิตการเรียนให้ฟัง
20. ห้องสมุดควรไฮไลท์วันสำคัญ เช่น วันภาษาไทย วันสุนทรภู่
21. ห้องสมุด เปรียบเสมือนเวที Tutor ที่ควรเชิญอาสาสมัครมาช่วยติวให้ห้องสมุดที่จะเป็นเลิศในการบริการควรหาแนวทางการบริการเชิงรุก แล้วปรับใช้วิธีที่ดีที่สุด

——————————

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2550). การประชุมวิชาการ เรื่อง ”ห้องสมุดเชิงรุก : การปรับตัวสู่การเป็นห้องสมุดใน  โลกไร้พรมแดน”. สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2556, จาก http://library2.parliament.go.th/wichakarn/content-seminar/20070829-30.html.

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark